Naród i procesy narodotwórcze - Ojczyzna

Nasza ocena:

3
Pobrań: 413
Wyświetleń: 1659
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Naród i procesy narodotwórcze - Ojczyzna - strona 1 Naród i procesy narodotwórcze - Ojczyzna - strona 2 Naród i procesy narodotwórcze - Ojczyzna - strona 3

Fragment notatki:

8. Naród i procesy narodotwórcze Pojęcie narodu, mniejszości narodowej, grupy etnicznej. Koncepcje genezy narodów europejskich. Stereotypy narodowe. Pojęcie narodu : (w socjologii) Aspekt swiadomościowy. Pewna zbiorowość staje się narodem, kiedy jej członkowie indywidualnie i emocjonalnie identyfikują się z tą zbiorowością oraz wyrażają wolę bycia narodem. Kwestia tożsamości narodowej i woli bycia narodem. Kwestie etniczne przestały być kryterium. Dwa aspekty : - czynnik świadomościowy i wola bycia narodem. Naród jest wspólnotą imaginacyjną. Identyfikują się z narodem i chcą nim być - inaczej rozpad. „Naród to struktura społeczna złożona z jednostek, wzajemnie świadomych przynależności do określonego narodu” Etniczność - to tożsamość ludowa na podstawie kulturowej. Istotą państwa stanowi stosunek panowania ludzi nad ludźmi oparty na legalnej (lub za taką uznawanej) przemocy (Weber). Podejścia w socjologii : historia - wspólnota losów określonej społeczności połączone więziami subiektywnymi i obiektywnymi. terytorialno-ekonomiczne - wspólnota terytorialno - ekonomiczna. Terytorium narzuca specyfizcny sposób gospodarowania i działania. wspólnota polityczna - państwo czynnik integrujący, gwarantuje i chroni. wspólnota kulturowa - odrębność kultury, pewnych wartości prawodawczych i twórczych, integrowanie danej zbiorowości, wyznacza poczucie świadomości narodowej psychiczne - wspólnota psychiczna, pragnie wspólnota i ma wolę bycia narodem - tożsamość narodowa. Ojczyzna : ojcowizna - kraj naszych przodków, dziedzictwo po ojcach; terytorium - kraj rodzinny, kraj ojczysty; państwo, naród Ojczyzna jest to pewna przestrzeń, w której jednostka identyfiukje się i jest związana z przedmiotami tą przestrzeń wypełniającymi. Ojczyzna jest to pewien obszar w którym czujemy się pewnie i bezpiecznie. Wartości te nabywamy w procesie socjalizacji. Ojczyzna (Ossowski) - istnieje pewna grupa ludzi w specyficzny sposób odnosząca się do obszaru i starająca się kształtować obraz tej przestrzeni. Osoby postrzegają ją jako specyficzną dla siebie wartość. Dwa ujęcia ojczyzny : - prywatna - terytorium urodzenia jednostki, jest jej znane. Jest to przestrzeń w której czuje się pewnie i bezpiecznie. To terytorium ma dla niej specyficzne wartości. - ideologiczna - w wyniku identyfikacji jednostki i woli bycia narodem, które naród wyznaczył własną jednostką administracyjną Grupy etniczne : Weber - grupy ludzi, którzy wierzą we wspólne pochodzenie.
Etniczność - to nie tylko grupy ludzi, ale też trwanie więzi.

(…)

… z terytorium narodowym
- więzi kulturowe
- więzi religijne
- więzi obywatelskie
Gellner - tożsamośc to wola, podobnie Renan i Znaniecki Heterostereotyp - obraz jednej grupy utrwalonym w świadomości innej grupy.
Heterostereotyp : u Polaków
- demiurgiczne - historia - Amerykanie, Japończycy
- dobrzy gospodarze - Niemcy, Austria, Skandynawia, Holandia, Kanada
- historia - Anglicy, Żydzi
- ludyczne (zabawa…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz