Państwo, naród i jednostka- opracowanie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 1848
Wyświetleń: 4368
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Państwo, naród i jednostka- opracowanie - strona 1 Państwo, naród i jednostka- opracowanie - strona 2 Państwo, naród i jednostka- opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

Państwo, naród i jednostka
Naród jest szczególnego rodzaju grupą społeczną. Wyróżnia się ona liczebnością członków i specyficznymi celami. Nie ma jednej uniwersalnej definicji narodu. naród - historycznie ukształtowana trwała wspólnota, która powstała na gruncie wspólnych losów dziejowych, wspólnej gospodarki i instytucji politycznych. Charakteryzuje się istnieniem świadomości narodowej.
naród - wielka, na ogół skoncentrowana grupa społeczna, połączona więzią etniczną oraz kulturowo-cywilizacyjną. Charakteryzująca się posiadaniem świadomości narodowej, mająca zdolność przekazania tej świadomości następnym pokoleniom.
naród - zbiorowość terytorialna o określonym składzie etnicznym. Wytworzyła się w procesie dziejowym jako wspólnota o podłożu gospodarczym, politycznym, społecznym, kulturowym.
naród - wspólnota ludzi tworząca się w długich procesach dziejowych, wyznaczają ja członkowie mający poczucie (świadomość) wspólnego pochodzenia, dobra, losów historycznych, specyficznych postaw, zachowań, znaków obyczajowości. Zwykle wspólnotę tę postrzega się w wymiarach etnicznym i politycznym. czynniki narodowotwórcze: wspólne terytorium (więź emocjonalna z krajem)
wspólne pochodzenie etniczne (wspólny język, zwyczaje, obyczaje)
wspólna organizacja polityczna (jednolite zasady współżycia i cele)
wspólna kultura (literatura, muzyka, malarstwo)
integracja gospodarcza (wspólnota interesów)
integracja społeczna (stosunki i zależności społeczne)
Ernest Gellner „Narody i nacjonalizm” fragmenty
„ Państwo zaczyna istnieć, gdy z życia społecznego wyodrębniają się wyspecjalizowane organy porządkowe, takie jak policja czy sądownictwo. To one są państwem. Państwo to instytucja, która zajmuje się wymuszaniem publicznego ładu. Gdy istnieje państwo często pojawia się proces nacjonalizmu.
I narody i państwa są bytami przygodnymi. A nie powszechnymi i koniecznymi. Istniały nie zawsze i nie wszędzie. Co więcej naród i państwo nie są tym samym bytem. Nacjonaliści twierdzą, że zostały one sobie wzajem przeznaczone, że jedno nie może obejść się bez drugiego i że w przeciwnym razie dzieje się tragedia. Lecz aby spełnić swe przeznaczenie, musiały najpierw powstać, a powstały niezależnie i przypadkowo. Niewątpliwie państwo nie potrzebowało narodu, by móc zaistnieć i niewątpliwie też niektóre narody zaistniały bez błogosławieństwa państwa. Definicje narodu:
definicja kulturowa - dwie osoby należą do tego samego narodu, jeżeli uczestniczą w tej samej kulturze, przez którą rozumieć będziemy system idei, znaków, skojarzeń, sposobów zachowania i porozumiewania się.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz