Wykład - Władysław Anioł

Nasza ocena:

3
Pobrań: 28
Wyświetleń: 728
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - Władysław Anioł - strona 1 Wykład - Władysław Anioł - strona 2 Wykład - Władysław Anioł - strona 3

Fragment notatki:

Władysław Anioł - „Paradoksy globalizacji”
Francis Fukuyama - orędownik globalizacji, uważa ją za jedną z najbardziej postępowych sił we współczesnym świecie. Według niego globalizacja jest procesem nieodwracalnym z 2 powodów:
1. nie ma lepszego modelu rozwoju
2. Rozwój technologiczny i dotarcie środków technologicznych do najdalszych zakątków świata, co sprawia, iż następuje szybka wymiana informacji i rozprzestrzenianie się kultury masowej.
Korzyści płynące z globalizacji:
Rozwój gospodarczy i powszechny wzrost poziomu życia - sprzyja obniżaniu ubóstwa i daje szansę dogonienia krajów wysoko rozwiniętych;
Daje szanse krajom słabszym na dogonienie krajów bogatych;
Wady globalizacji:
Niszczący wpływ na „walfare state”, - czyli państwo opiekuńcze i stosunki społeczne w nim zakorzenione, co prowadzi do wzmocnienia partii populistycznych;
Globalizacja ma charakter jednostronny, dotyczący jedynie informacji, kultury, handlu, siły roboczej i ludzkiej mobilności, a nie udało się stworzyć instrukcji politycznych na skalę globalną;
Amerykanizacja świata, czyli ogromny wpływ i napływ kultury amerykańskiej na świat i poszczególne kultury różnych krajów i regionów.
Samuel Huntington (sceptyk)
Globalizacja nie może zawierać różnorodności kultur i państw i nie prowadzi do konwergencji kultur;
Państwa stają się, co raz bardziej nowoczesne, co nie oznacza, że stają się bardziej pro zachodnie
Wiele społeczeństw przeciwstawia się zachodnim ideom i wzorcom, co więcej odradza się tam lokalna, etniczna i religijna identyfikacja;
Globalizacja przez swoją presję na zacieranie wszelakich granic wywołuje sprzeciw u wielu społeczeństw, co w efekcie może prowadzić do licznych wojen, przede wszystkim tam gdzie stykają się kultura euro-amerykańska i islamska;
Namawia do koegzystencji różnych kultur i nie narzucaniu innym swoich wartości;
Promuje państwo narodowe;
Postuluje, aby znaleźć nowe zasady legitymizacji dla instytucji i procedur towarzyszących globalizacji;
Stwierdza, że pomimo globalizacji środowisko polityczne było i będzie wielobiegunowe, gdyż będzie kształtowane przez 7 mocarstw światowych.
Benjamin Barber (krytyk)
Asymetria --- globalizacji uległy rynki towarów, pracy i kapitału, a nie uległy jej instytucje demokratyczne ani obywatele, co w efekcie prowadzi do:
Wymykania się prywatnych firm spod kontroli suwerennych państw i wszelkim regulacjom do miejsc przez nich nie kontrolowanych np. cyberprzestrzeni;
Zdziczenie kapitalizmu i jego anarchizacja, co destabilizuje demokrację.
Podział na kraje bogate i biedne, uprzywilejowane i poszkodowane;


(…)

… nie jest receptą na ubóstwo, gdyż wyłącza z obrotu kapitałem ogromne obszary.
John Gray
System światowego wolnego rynku działa destrukcyjnie i zmierza do anarchii;
Globalny rynek jest przez nic i nikogo kontrolowany, jest, więc bardzo nieprzewidywalny;
Globalny rynek wypiera społeczną gospodarkę rynkową = zły kapitalizm wypiera lepszy
Dezintegracja społeczna, osłabienie spójności rodziny i całego społeczeństwa…
…. Antyglobaliści to ludzie o bardzo różnych orientacjach ideowych i politycznych: ekolodzy, feministki i pacyfiści, obrońcy praw człowieka i praw zwierząt, liderzy związków i ruchów konsumenckich, drobni przedsiębiorcy i reprezentanci rolników, zapatyści (obrońcy praw lokalnej społeczności indiańskiej w meksykańskim stanie Chiapas) i przedstawiciele stowarzyszeń charytatywnych, anarchiści, trockiści, faszyzujący…
… demokrację;
Narusza spójność społeczeństw obywatelskich;
Zastępuje instytucje demokracji pozbawioną konsekwencji komunikacją między jednostkami, prowadząc do autorytaryzmów;
Dzięki globalizacji pojawiają się nowe możliwości wyboru i wzrost zamożności społeczeństw, ale także dysproporcje dochodowe i nierówności społeczne.
Leszek Kołakowski
Globalizacja niekoniecznie oznacza unifikację mentalną, duchową…
… rozwojowych i nierówności społecznych, zarówno w wymiarze krajowym, jak w skali świata; że zdecydowanie utrudnia żywot wszelkiego rodzaju dyktaturom, ułatwia natomiast rozwój i upowszechnianie demokracji, min. dzięki kształtującej się globalnej sieci telekomunikacyjnej i powstającemu na naszych oczach globalnemu społeczeństwu obywatelskiemu. Ważnym walorem globalizacji ma być w końcu i to, iż rozwijający…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz