Uniwersytet Warszawski - strona 572

Wykład - Ferdinand Tonnies

 • Uniwersytet Warszawski
 • Socjologia
Pobrań: 133
Wyświetleń: 700

FERDINAND TONNIES (1855-1936) Twórca socjologii formalnej Główne dzieło: „Gemeinschaft und Gesellschaft” (wspólnota i społeczeństwo)- 1887 r. Wyróżnił dwa typy społeczne - wspólnotę i społeczeństwo/stowarzyszenie - oba mają charakter idealny - nie występują w stanie „czystym” WSPÓLNOTA STOWARZYS...

Wykład - globalizacja

 • Uniwersytet Warszawski
 • Socjologia
Pobrań: 273
Wyświetleń: 1302

GLOBALIZACJA Obok fundamentalizmu najbardziej interesująca socjologów kwestia (po postmodernizmie w latach 90') Pojęcie pojawiło się na początku lat 60', kiedy zaczął się proces wzajemnego przenikania kultur 1962 r. - McLuhan - socjolog i teoretyk mediów wprowadził pojęcie „globalna wioska” Glob...

Wykład - Materializm historyczny

 • Uniwersytet Warszawski
 • Socjologia
Pobrań: 63
Wyświetleń: 623

MATERIALIZM HISTORYCZNY (PARADYGMAT MATERIALISTYCZNO - KRYTYCZNY) Do dziś jest kultywowany we Francji Powstanie materializmu historycznego - 1867 r. - „Kapitał” Pojęcia materializmu historycznego: Klasy społeczne Podkreślenie roli kapitalizmu - „baza określa nadbudowę” (u Webera odwrotnie)

Wykład - poglądy Maxa Webera

 • Uniwersytet Warszawski
 • Socjologia
Pobrań: 357
Wyświetleń: 1288

MAX WEBER Nasza wizja świata jest w dużym stopniu wizją Webera. Można go nazwać filozofem nowoczesności, a nawet ponowoczesności. Robił studia kapitalistycznej gospodarki, przewidywał także jej dalszy rozwój. 3 ludzi nazywa się „prorokami nowoczesności” - to Weber, Nietzsche i Freud. Webera okr...

Wykład - podejście do konsumpcjonizmu

 • Uniwersytet Warszawski
 • Socjologia
Pobrań: 140
Wyświetleń: 896

MNIEJ RADYKALNE PODEJŚCIA DO PROBLEMU KONSUPCJONIZMU Mniej radykalne podejścia podają w wątpliwość porównanie konsumpcji do nowej religii John Fiske - konsumpcja to po prostu akty kupna, a nie supermarkety, „świątynie konsumpcji” - zwraca uwagę na to, że 80% nowych, reklamowanych produktów jest od...

Wykład - społeczeństwo konsumpcyjne

 • Uniwersytet Warszawski
 • Socjologia
Pobrań: 371
Wyświetleń: 1610

SPOŁECZEŃSTWO KONSUMPCYJNE Społeczeństwo nowoczesne - przemysłowe, dobrobytu, konsumpcji, nadmiaru, spektaklu Kenneth Galbraith (lata 60') Stwierdził istnienie „affluent society” - społeczeństwa nadmiaru Wcześniej gospodarki funkcjonowały na zasadzie niedoboru, dzisiaj opiera się na nieskończeni...

Wykład - wstęp do przedmiotu

 • Uniwersytet Warszawski
 • Socjologia
Pobrań: 77
Wyświetleń: 581

WYKŁAD I Socjologia - nauka o społeczeństwie Wg. Sztompki - „nowa nauka na stary temat” Socjologia jako dyscyplina NAUKOWA powstała w II połowie XIX w. Wywodzi się z myśli pozytywistycznej i tradycji francuskiego Oświecenia Za założyciela można uznać Auguste Comte'a - on jako pierwszy użył nazw...

Zagadnienia do egzaminu

 • Uniwersytet Warszawski
 • Socjologia
Pobrań: 357
Wyświetleń: 1638

Zagadnienia do egzaminu ze Wstępu do socjologii Socjologia jako nauka: socjologia jako: nauka o społeczeństwie, nauka pozytywna; specyfika podejścia socjologicznego: socjologiczna wyobraźnia; osobliwości metodologicz­ne socjologii; teorie, metodologie i paradygmaty socjologiczne. Instytucjonalizacj...

Wykład - Finanse publiczne

 • Uniwersytet Warszawski
 • Suwereność RP
Pobrań: 0
Wyświetleń: 371

„Finanse publiczne” (też nowość): Art. 216-218 - ustawa musi określić: gromadzenie i wydatkowanie środków na cele publiczne nabywanie, zbywanie i obciążanie nieruchomości, udziałów i akcji przez państwo emisję papierów wartościowych przez państwo ustanowienie monopolu zaciąganie pożyczek oraz ...

Wykład - jednostki samorządu

 • Uniwersytet Warszawski
 • Suwereność RP
Pobrań: 0
Wyświetleń: 336

USTAWA z dnia 15 września 2000 r. o zasadach przystępowania jednostek samorządu terytorialnego do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych Art. 3. Przystąpienie do zrzeszenia nie może łączyć się z przekazaniem na jego rzecz lub na rzecz któregokolwiek ze zrzeszonych w ni...