Wykład - Ferdinand Tonnies

Nasza ocena:

3
Pobrań: 560
Wyświetleń: 1323
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - Ferdinand Tonnies - strona 1 Wykład - Ferdinand Tonnies - strona 2 Wykład - Ferdinand Tonnies - strona 3

Fragment notatki:

FERDINAND TONNIES (1855-1936)
Twórca socjologii formalnej
Główne dzieło: „Gemeinschaft und Gesellschaft” (wspólnota i społeczeństwo)- 1887 r. Wyróżnił dwa typy społeczne - wspólnotę i społeczeństwo/stowarzyszenie - oba mają charakter idealny - nie występują w stanie „czystym”
WSPÓLNOTA
STOWARZYSZENIE
Typowa dla społeczności tradycyjnej
Więzi między ludźmi są osobiste
Trzy typy więzi:
Więzi krwi (rodzina)
Więzi ducha (przyjaźń)
Więzi miejsca (sąsiedztwo)
Działa przez tradycję i wiarę Działa jak organizm
Wola naturalna - człowiek skłania się ku spontanicznym i intymnym związkom
Nowoczesna forma
Racjonalizacja, instrumentalizacja, wyrachowanie, formalizacja
Działa przez legitymizowane prawo i opinię publiczną
Działa jak maszyna, jest zatem szkodliwe dla ludzi, jest zagrożeniem dla wartości humanistycznych
Wola racjonalna - jak dana osoba może się nam przydać
Dominacja stosunków anonimowych, handlowych
Duży dystans między ludźmi
Praca nie jest powołaniem, jest biznesem, środkiem do osiągnięcia bogactwa
Weber wypracował paralelną wizję zaniku więzi społecznych:
Stwierdził, że nowoczesna autonomia jednostki nie jest wynikiem ateizmu, ale religijności o charakterze sektowym
Sekty protestanckie wprowadziły nowy etos, inny od Kościoła
Kościół jest uniwersalistyczny - każdy, kto się urodził w ramach katolickiej rodziny - jest katolikiem
Sekta - trzeba podjąć świadomą decyzję, poza tym wszyscy pełnią funkcję religijną - sekty sprzyjają indywidualizmowi, jest on jednak pod silną kontrolą
Model stowarzyszenia powstał na podstawie istniejącego modelu sekty protestanckiej
W USA grupy biznesowe łączą się na tej samej zasadzie, co sekty
Etos sekt wyprodukował społeczeństwo indywidualistyczne, gdzie więzy „ducha” są ważniejsze, niż więzy krwi
Indywidualizm i liberalizm nie oznacza sekularyzacji
Stosunek między religijnością a racjonalnością - racjonalne jest to działanie, które wynika z wiary działających w prawdziwość ich wartości
Dziś - racjonalność o charakterze instrumentalnym
PRAGMATYZM - JAMES
Jeśli wierzenia i wartości mają swoich wiernych, to mają legitymizację, są uprawomocnione
Nie ma konfliktu między racjonalnością a religią
GEORG SIMMEL (1857-1918)
Kolejny twórca socjologii formalnej, choć nie stworzył własnego systemu („socjologiczny impresjonizm”)


(…)

… - socjologowie nie mogą nadawać zachowaniom innych znaczeń, niż sami badani
Druga reakcja antypozytywistyczna (pierwszą była socjologia rozumiejąca):
Ośrodki - Anglia, Stany Zjednoczone
Dowartościowanie badań jakościowych i mikrosocjologii
W Polsce:
Włodzimierz Pawluczuk - „Potoczność i transcendencja”
Prof. Borowik - „Charyzma i codzienność”
Kwestionowanie wiary w pozytywistyczne przekonanie, że czynniki…
… otwartego lub obserwacji uczestniczącej
Zdroworozsądkowa interpretacja danych
Bezpośredni kontakt badacza z badanym
Uznawanie kompetencji badanych (równej z badaczem)
Unikanie narzucania siatki pojęciowej badacza - badanemu
Zaprzestanie indagacji - „Odrzucenie terminologii tajnych służb”
Badanie jako wymiana kompetencji społecznych - badacz też ponosi konsekwencje psychologiczne badań
Intencjonalna…
…, dlatego jest najbardziej znamiennym zjawiskiem nowoczesności
Narodziny wartości ducha wymiany - ile można poświęcić, aby coś osiągnąć
Subiektywne wartości ulegają obiektywizacji na skutek wytworzenia się dystansu - wysiłek, wyrzeczenie, ofiara (dzięki nim sama rzecz staje się bardziej wartościowa
Pieniądz, początkowo substancjalny (mający pokrycie w złocie) uległ metaforyzacji, wirtualizacji, fantomizacji - ulega…
… granic” :D
Silna kultura obiektywna osłabia kulturę indywidualną
Simmel jest jednym z najwybitniejszych socjologów miasta, a także nowoczesności (a nawet ponowoczesności)
GEORGE HERBERT MEAD (1863-1931)
Odwołuje się do pragmatyzmu Jamesa (Wikipedia: Był jednym z twórców pragmatyzmu, przede wszystkim pragmatyzmu społecznego.)
Miał podobne ujęcie życia społecznego jak Simmel
Uznał interakcjonistyczny…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz