Historia myśli socjologicznej - George Simmel

Nasza ocena:

3
Pobrań: 749
Wyświetleń: 3472
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Historia myśli socjologicznej - George Simmel - strona 1 Historia myśli socjologicznej - George Simmel - strona 2 Historia myśli socjologicznej - George Simmel - strona 3

Fragment notatki:


George Simmel George Simmel (1858-1918)
przełom antypozytywistyczny (humanistyczny) - oznacza całkowite wykrystalizowanie się języka socjologii, odejście od charakterystycznego dla wcześniejszych paradygmatów ciężkiej socjologii
socjologia, która rezygnuje z badania społeczeństwa jako sui-generis; kategoria społeczna jest zbyt szeroka
społeczeństwo nie jest przedmiotem badań
Działanie społeczne, interakcja, wymiana - nominalistyczna optyka
Co Simmel wnosi do Socjologii współczesnej społeczeństwo jako pojęcie i kategoria problematyczna oraz oddziaływania wzajemne
socjologia jako geometria społeczna - badanie form społecznych i form uspołecznienia
analiza interakcji
socjologia a psychologia
konflikt jako forma interakcji - centralna kategoria myśli Simmla
funkcje konfliktu społecznego filozofia kultury i wolność jednostki oraz dążenie do wolności
konflikt jednostka - społeczeństwo
filozofia życia jako integralna część socjologii. Prolog malarzy życia codziennego Ad. 1
wpływ bardzo duży, działa również na humanistykę, literaturę, bo zajmuje się rzeczami impresji życia codziennego
zajmuje się np. estetyką, sztuką, malarstwem, analizuje współczesną mu rzeźbę modernistyczną
impresje życia codziennego, np. formy spożywania posiłku, impresja mowy, filozofia życia
Artur Shopenauer (filozofia woli), Friederic Nitche, przez Simmla uważani za jego mistrzów Zajmuje się zjawiskami społecznymi zwanym istotą kultury; co jest istota człowieka, jako istoty urabianej przez kulturę
Książki Simmla : „Filozofia pieniądza”, „Socjologia”
Główny wpływ na socjologię mikrospołeczną, analizy międzyludzkiej interakcji
Od niego wywodzą się kategorie : interakcja, konflikt, Konflikt dysfunkcjonalny u Marksa
Byty społeczne przeradzające się w społeczna rolę jednostki
Konflikt jako rzecz pozytywna dla jednostki jak i dla społeczeństwa
Alain Turaine - powinniśmy analizować rzeczywistość, autodefinicja = jak człowiek określa siebie
Simmel tworzy dystans społeczny
Dystans - subiektywne bariery między ludźmi Dystans społeczny - stratyfikacja społeczna
Subiektywne bariery - wielość rzeczywistości społecznych
Rzeczywistość społeczna - rozpada się na mnogie kategorie (Simmel)
Wielowymiarowość człowieka; badanie relacji międzyludzkiej. Im bardziej skomplikowana struktura społeczna tym ma to większy wpływ na tolerancję w społeczeństwie
Przyczynia się do przezwyciężenia organicyzmu i ewolucjonizmu
Zastępuje naukę o społeczeństwie nauką o relacjach międzyludzkich

(…)

… - wolność jakościowa = niepowtarzalność jednostki
pojęcie osoby, analiza funkcjonowania człowieka w przestrzeni organizacji społecznej i analiza twórczości kulturalnej atomizacja w sferze życia codziennego jest dla jednostki korzystna, gdyż dostarcza jej wzmożonego poczucia wolności, dostarcza nowych szans na realizację człowieka (pełniejszą, niż we wcześniejszym społeczeństwie tradycyjnym
… międzyludzkich nosi charakter wymiany
jak długo nie mamy do czynienia z wymianą w społeczeństwie, tak długo nie ma form uspołecznienia
pierwsze kontakty dziecka z matką są formą uspołecznienia Ad. 6 specyficzna forma wymiany - konflikt
konflikt - czysto intelektualne zjawisko ma miejsce na poziomie mikrostruktur społecznych; dotyczy relacji do jakich dochodzi między jednostką, a jej wewnętrznym życiem, relacje interpersonalne, relacje między grupami społecznymi
konflikt : język intrapersonalny (wewnętrzny), język interpersonalny, między grupami
konflikt - integralna część kultury ludzkiej, nigdy nie zniknie, nie ma historycznych przyczyn
u Marksa konflikt o charakterze genetycznym może zniknąć
Konflikt to fakt społeczny Skutki konfliktu : wnioski nowatorskie - konflikt jest funkcjonalny (przydatny)
Konflikt - typ…
… ramach tworząc poziom przeciętnych
utrudnia wybicie się poza to
zawistny egalitaryzm i nastawienie na przeciętność - cechy narodu polskiego społeczeństwo ogranicza z dwóch stron; nie pozwala jednostce dążyć do tego co ogólne, a zarazem do tego co indywidualne
„Ślub” W. Gombrowicza
Ad. 10 jego socjologia jest odrębna od innych tradycyjnych socjologia stara się opisać wzór życia jeśli chcemy pojąć siły…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz