Wykład - poglądy Maxa Webera

Nasza ocena:

3
Pobrań: 357
Wyświetleń: 1295
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - poglądy Maxa Webera - strona 1 Wykład - poglądy Maxa Webera - strona 2 Wykład - poglądy Maxa Webera - strona 3

Fragment notatki:

MAX WEBER
Nasza wizja świata jest w dużym stopniu wizją Webera.
Można go nazwać filozofem nowoczesności, a nawet ponowoczesności.
Robił studia kapitalistycznej gospodarki, przewidywał także jej dalszy rozwój.
3 ludzi nazywa się „prorokami nowoczesności” - to Weber, Nietzsche i Freud.
Webera określano jako „największego Niemca swoich czasów”.
BIOGRAFIA
Urodził się w roku 1864, w dobrej, mieszczańskiej rodzinie.
W 1886 r. obronił doktorat z prawa na uniwersytecie w Getyndze.
W 1894 r. został profesorem prawa w Hamburgu.
Z powodu załamania nerwowego wywołanego tzw. fobią wykładową (bał się studentów) porzucił pracę profesora.
Po rezygnacji z pracy naukowej zaczął myśleć o karierze politycznej, pisał prace „do szuflady” - te jego prace zostały później wydane przez jego żonę Mariannę.
Dopiero I Wojna Światowa dała mu impuls do działania - w czasie wojny opiekował się systemem szpitali polowych.
W 1917 r. na zaproszenie studentów wygłosił wykład pod tytułem „Nauka jako zawód i powołanie”. Na wykładzie tym był obecny Max Scheller i inni (?)
W 1918 r. za namową przyjął katedrę w Wiedniu, po czym przeżył ponowne załamanie nerwowe.
W 1919 r. - katedra socjologii w Monachium
Zmarł w roku 1920.
PRACE
1904 r. - „Etyka protestancka a duch kapitalizmu” - to jedyne, co udało mu się wydać za życia
„Etyka gospodarcza religii światowych”, wydawana 1915-1920, w tomach: „Taoizm i konfucjanizm” - tom 1
Hinduizm i buddyzm” - tom 2
„Judaizm” - tom 3 ( w planach miał być judaizm i chrześcijaństwo, ale Weber dowiedział się, że chrześcijaństwo zrobi ktoś inny, więc nie chciał powtarzać)
„Gospodarka i społeczeństwo” - wydane po śmierci - w 1922 r. W tej pracy można znaleźć szkice z bardzo wielu dziedzin - prawa, ekonomii, historii, socjologii wiedzy.
Socjologia wiedzy - metadyscyplina odnosząca się do uwarunkowań społecznych zdobywania nowej wiedzy. Weber w swojej pracy zauważa, że wiedza jest powiązana z osobą uczonego, z jego poglądami i ideologiami; podnosi zatem problem obiektywności wiedzy.
ZAŁOŻENIA TEORETYCZNE, PRACA NAUKOWA
Pierwsze prace Webera dotyczyły nauk o kulturze, socjologia miała być jedną z nich.
Zerwał z podejściem pozytywistycznym w socjologii - reakcja antypozytywistyczna (Georg Simmel)
Jego podejściem metodologicznym była socjologia rozumiejąca (inaczej humanistyczna/ interpretatywna) - podtytułem „Gospodarki i społeczeństwa” miał być „Zarys socjologii rozumiejącej”.


(…)

… oddziaływuje na innych ludzi, odnosi się do niego i jest na nie zorientowane
Nacisk na konflikt i zmianę - podobnie jak Marks, Tönnies, Simmel
Indywidualizm metodologiczny u Webera przeciwstawia się pozytywistycznemu holizmowi
Podmiot jest aktywnym uczestnikiem procesu poznawczego, rzeczywistość jest chaosem, to ludzie nadają jej sens - neokantyzm
Duże znaczenie pojęciowości, kategoryzacji
Typ idealny
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz