Uniwersytet Warszawski - strona 570

Wykład - prawo Parkinsona, czyli rosnąca piramida

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Anna Midera
 • Socjologia
Pobrań: 21
Wyświetleń: 392

PRAWO PARKINSONA CZYLI ROSNĄCA PIRAMIDA Parkinson rozpoczyna swój wywód od stwierdzenia ze „najbardziej zajęty człowiek to ten, który ma mnóstwo czasu”. Podaje przykład babci która chce wysłać pocztówkę i zajmuje jej to cały dzieńma to pr...

Pytania na egzamin - Konserwatyzm

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Anna Midera
 • Socjologia
Pobrań: 56
Wyświetleń: 728

Cztery wielkie ideologie świata nowożytnego (po Rewolucji Francuskiej): konserwatyzm, liberalizm, socjalizmy, populizm (narodnictwo) jako podłoże teoretyczne socjologii KONSERWATYZM Szacki - nowy porządek świata po rewolucji francuskiej i okresie ...

Wykład - podstawowe pojęcia

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Anna Midera
 • Socjologia
Pobrań: 49
Wyświetleń: 637

Rodziny Pojęcie „związek”, odniesione do życia osobistego, weszło do powszechnego użytku zaledwie 30 lat temu. Związek wymaga aktywności, bycia czynnym - wymaga pracy. Zmiany zachodzą w społeczeństwach całego świata. Nawet jeśli jedno z małżonków się sprzeciwi, można otrzymać rozwód, kiedy w małżeń...

Wykład - Rola społeczna

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Anna Midera
 • Socjologia
Pobrań: 98
Wyświetleń: 686

Rola społeczna Rola społeczna - jest to zespół oczekiwań wobec jednostki związany z posiadaniem określonego statusu społecznego. Jest to zespół praw i obowiązków wynikających z zajmowania pozycji społecznej. Każda rola posiada swoje nakazy, zakazy i wyznacza margines swobody. Każdy

Wykład - Role społeczne i struktury ról

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Anna Midera
 • Socjologia
Pobrań: 560
Wyświetleń: 2793

Role społeczne i struktury ról 5.1 Wewnętrzna struktura roli jednostki Rola społeczna obejmuje dwa poziomy: po pierwsze - strukturalnie narzucane nakazy roli (m.in. społeczne przepisy i żądania dot. działań i zachować jednostki), po drugie - osobowościowa definicja roli. Strukturalnie narzucane na...

Wykład - ruchliwość społeczna

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Anna Midera
 • Socjologia
Pobrań: 133
Wyświetleń: 910

RUCHLIWOŚĆ SPOŁECZNA Ruchliwość - odnosi się do zjawisk przemieszczania się jednostek i kategorii w przestrzeni społecznej. Po pierwsze - stopień „otwartości” (lub „zamk...

Wykład - Samotny tłum

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Anna Midera
 • Socjologia
Pobrań: 154
Wyświetleń: 721

David Riesman, Samotny tłum, Rozdz.: Typy charakteru społeczeństwa Tematem książki jest społeczny charakter i jego odmiany oraz to, w jaki sposób pewne typy społeczne przejawiają się w pracy, zabawie, polityce i wychowaniu. Jak pewien typ XIX - wiecznego Amerykanina zostaje wypierany przez typ inne...

Wykład - Struktura grup społecznych

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Anna Midera
 • Socjologia
Pobrań: 14
Wyświetleń: 392

Struktura grup społecznych Grupy nie są przypadkowym zbiorem jednostek zajmujących się tą samą sprawą. Każda grupa ma swoją organizację, strukturę grupy. STATUSY I ROLE Pojęcia statusu i roli są szczególnie istotne w badaniach grup społecznych. Członkowie grupy często mają różne pozycje w jej obrę...

Wykład - Teorie rozwoju społecznego

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Anna Midera
 • Socjologia
Pobrań: 266
Wyświetleń: 1498

Teorie rozwoju społecznego - złożoność procesu. Zadania nauczyciela i wychowawcy. Rozwój o charakterze progresywnym - każde kolejne stadium czy etap charakteryzuje się jakościowo wyższym poziomem funkcjonowania wybranych aspektów działania jednostki niż poprzedni. Najwyższa dynamika rozwoju - dziec...