Uniwersytet Warszawski - strona 565

Filozofia nieanalityczna, Gadamer - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Filozofia nieanalistyczna
Pobrań: 63
Wyświetleń: 700

GADAMER (1900 - 2002) - neokantysta, kształcił się w szkole neokantowskiej. „Prawda i metoda” (1960) - przemyślenie czym jest hermeneutyka (na tle przyrodoznawstwa), wydanie tej pracy przyniosło mu rozgłos, to przede wszystkim krytyka filozof...

Filozofia nieanalityczna, Henri Bergson - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Filozofia nieanalistyczna
Pobrań: 42
Wyświetleń: 637

HENRI BERGSON 1889 - „Bezpośrednie dane osobowości”, „Materia i pamięć” 1903 - „Wstęp do metafizyki” (esej) 1907 - „Ewolucja twórcza” Krytyka władz poznawczych Nasze działanie uwarunkowane jest w naszej nieświadomości. - celowość działania władzy rozsądku jest celowością obserwacji i przemyśle...

Filozofia nieanalityczna, Intuicja - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Filozofia nieanalistyczna
Pobrań: 49
Wyświetleń: 875

Intuicja Po krytyce poznania intelektualnego i ukazaniu prawdziwej natury rzeczywistości, której to poznanie nie jest w stanie ująć, Bergson przedstawił koncepcję innej drogi wiodącej do prawdy, będącą drogą o zupełnie innych możliwościach. Tym alternatywnym sposobem poznania, które nie kieruje się...

Filozofia nieanalityczna, Koncepcja człowieka - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Filozofia nieanalistyczna
Pobrań: 63
Wyświetleń: 945

Koncepcja człowieka W koncepcji człowieka istnieje pewna zbieżność poglądów Bergsona z poglądami św. Augustyna (spirytualizm). Wyraża się ona przede wszystkim w ogólnym przekonaniu Bergsona, że człowiek to przede wszystkim jego duchowe „ja”. ...

Krytyczna teoria szkoły frankfurckiej - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Filozofia nieanalistyczna
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1099

Krytyczna teoria szkoły frankfurckiej Ogólna charakterystyka szkoły frankfurckiej Krytyczna teoria społeczeństwa Teoria Habermasa Psychoanaliza humanistyczna Fromma 1. Ogólna charakterystyka szkoły frankfurckiej Termin „szkoła frankfurc...

Filozofia nieanalityczna, Levians - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Filozofia nieanalistyczna
Pobrań: 35
Wyświetleń: 364

LEVINAS i jego poglądy dotyczące Heideggera. „Inaczej niż być, czyli poza istotą” (1917) 1. Inspiruje się myślą Heideggera - „Bycie i czas” - Levinas pozostaje w opozycji do tych tekstów. Wychodzenie od podmiotu jako jestestwa - sprzeciw wobec klasycznego intelektualizmu. Nastroje - rozumienie = ...

Neopozytywizm i szkoła lwowsko - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Filozofia nieanalistyczna
Pobrań: 84
Wyświetleń: 735

Neopozytywizm i szkoła lwowsko-warszawska Początki neopozytywizmu i jego przedstawiciele Nowa koncepcja filozofii Zasada sprawdzalności jako kryterium znaczenie Program fizykalizmu Szkoła lwowsko-warszawska Twardowski i powstanie szkoły Tarski i logika Tatarkiewicz i historia filozofii Kota...

Neotomistyczna koncepcja człowieka i ukształtowanie się personalizmu ...

 • Uniwersytet Warszawski
 • Filozofia nieanalistyczna
Pobrań: 56
Wyświetleń: 763

Neotomistyczna koncepcja człowieka i ukształtowanie się personalizmu W ramach neotomizmu rozwijane są różne rodzaje problematyki filozoficznej, np. neotomistyczna teoria bytu, neotomistyczna teoria poznania, neotomistyczna teoria społeczeństwa, neotomistyczna etyka, neotomistyczna koncepcja człowiek...

Ogólna charakterystyka egzystencjalizmu - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Filozofia nieanalistyczna
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1561

Ogólna charakterystyka egzystencjalizmu Egzystencjalizm to kierunek filozofii współczesnej przejawiający się w szerzej rozumianej kulturze, w życiu codziennym i obyczajowości, którego właściwym przedmiotem badań jest człowiek jako jednostk...