Uniwersytet Warszawski - strona 564

Filozofia nieanalistyczna, Freud - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Filozofia nieanalistyczna
Pobrań: 14
Wyświetleń: 525

FREUD - koncepcja życia psychicznego Stwierdzenie Freuda, które jest przesłanką jego koncepcji (że procesy fizjologiczne odzwierciedlają się w psychice) jest tylko hipotezą. Koncepcją terapii psychoanalitycznej - przez przypomnienie zdarzeń z dzieciństwa Freud rozumie wyparcie przedstawienia popęd...

Filozofia nieanalistyczna, Heidegger - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Filozofia nieanalistyczna
Pobrań: 133
Wyświetleń: 742

HEIDEGGER Prace zebrane to ok. 150 tomów. Za życia opublikował tylko „bycie i czas” oraz „Kant a problem metafizyki”. Miał za sobą studia teologiczne, krytyk chrześcijaństwa. Krytyka dotychczasowej filozofii Sama intencja rozwiązywania problemów przez filozofię jest już wypaczeniem. Filozofia nie...

Filozofia nieanalistyczna, Krytyka nauki - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Filozofia nieanalistyczna
Pobrań: 14
Wyświetleń: 672

Krytyka nauki. Nietzsche dąży do ponownej interpretacji kategorii poznawczych. Jest nieskończona ilość interpretacji na które jesteśmy skazani. Interpretacje to próba deszyfracji. Interpretacje powinny walczyć ze sobą (myśl pluralistyczna). W poznaniu podstawową rolę odgrywają popędy. Nie można pat...

Filozofia nieanalistyczna, neokantyzm

 • Uniwersytet Warszawski
 • Filozofia nieanalistyczna
Pobrań: 35
Wyświetleń: 756

NEOKANTYZM Od lat 60-ych w filozofii niemieckiej nastąpił powrót do Kanta jako odzew wobec kryzysu wywołanego interpretacjami Hegla. Ruch ten zainicjowany został przez przyrodników (fizyków, fizjologów, biologów). Powrót do realizmu, pozycja s...

Filozofia nieanalistyczna, NIETZSCHE 1834 - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Filozofia nieanalistyczna
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1064

NIETZSCHE 1834-1900 1. Jako krytyk religii, moralności, społeczeństwa. 2. Koncepcje pozytywne: człowiek, wola mocy. 3. Status dokonań Nietzschego. Nietzsche uzyskał sławę postawą antychrześcijańską i krytyką idei. Przedswtawia nową hierarchię filozoficzną, nowy typ pisarstwa, Nazywa swoją metodę...

Wilhelm Dilthey 1833 - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Filozofia nieanalistyczna
Pobrań: 252
Wyświetleń: 1799

WILHELM DILTHEY 1833 - 1911 1. Krytyka istniejących filozofii. 2. Filozofia życia. „Życie” jako centralny podmiot filozoficzny. 3. Metodologia badań humanistycznych. 4. Teoria światopoglądu. 5. „Życie” w ujęciu Diltheya. 6. Krytyka Di...

Antropologiczna filozofia Maxa Schelera - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Filozofia nieanalistyczna
Pobrań: 231
Wyświetleń: 2233

ANTROPOLOGIA FILOZOFICZNA MAXA SCHELERA (1874 - 1928) - przedstawienie filozofii współczesnej jako antropologii, odwołuje się do fenomenologii Husserla. Scheler - zaniepokojony sytuacją człowieka. Jesteśmy pierwszą epoką w które...

Egzystencjalizm Sartre - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Filozofia nieanalistyczna
Pobrań: 266
Wyświetleń: 595

Egzystencjalizm Sartre'a Jean Paul Sartre (1905-1980), francuski filozof, pisarz, krytyk literacki i publicysta; był czołowym przedstawicielem francuskiego egzystencjalizmu; ukończył stu...

Filozofia egzystencji Jaspersa - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Filozofia nieanalistyczna
Pobrań: 91
Wyświetleń: 665

Filozofia egzystencji Jaspersa Karl Jaspers (1883-1969) był drugim, obok Heideggera, wybitnym przedstawicielem egzystencjalizmu w Niemczech. Równocześnie jednak poglądy Jaspersa były bardziej zbliżone do teistycznego egzystencjalizmu Kierkega...

Funkcje kultury - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Filozofia nieanalistyczna
Pobrań: 35
Wyświetleń: 749

Funkcje kultury Freudowska koncepcja człowieka pozostaje w ścisłym związku z obecną również u twórcy psychoanalizy koncepcją kultury, która posiada również filozoficzny sens i stanowi jakby logiczne dopełnienie poglądów Freuda na temat natury człowieka. Zdaniem Freuda, tworzona przez wieki kultura ...