Uniwersytet Warszawski - strona 566

Ogólna charakterystyka fenomenologii - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Filozofia nieanalistyczna
Pobrań: 217
Wyświetleń: 1050

Ogólna charakterystyka fenomenologii Jako kierunek filozofii współczesnej fenomenologia pojawiła się w pierwszych latach dwudziestego wieku w Niemczech i - podobnie jak powstała w tym samym czasie filozofia Bergsona we Francji - była także krytyczną reakcją na rozpowszechnione kierunki filozoficzne...

Ogólna charakterystyka filozofii życia - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Filozofia nieanalistyczna
Pobrań: 35
Wyświetleń: 826

Ogólna charakterystyka filozofii życia Filozofia życia jest kierunkiem filozofii współczesnej, który należy rozpatrywać w ramach szerszej całości, jaką w europejskiej kulturze była epoka modernizmu. Epoka ta przypadła na schyłek XIX i pocz...

Ontologia i antropologia Heideggera - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Filozofia nieanalistyczna
Pobrań: 91
Wyświetleń: 658

Ontologia i antropologia Heideggera Martin Heidegger (1889 - 1976), filozof niemiecki, uważany za jednego z najwybitniejszych filozofów współczesnych. Studiował we Fryburgu badeńskim teologię, filozofię, historię i matematykę. W 1914 uzyskał doktorat i został asystentem Husserla na uniwersytecie we...

Filozofia nieanalityczna - Personalizm Maritaina - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Filozofia nieanalistyczna
Pobrań: 49
Wyświetleń: 595

Personalizm Maritaina Jacques Maritain (1882-1973), filozof francuski, profesor Instytutu Katolickiego w Paryżu, członek Papieskiej Akademii św. Tomasza w Rzymie, ambasador Francji przy Watykanie (1945-48), wykładowca Papieskiego Instytutu Stu...

Wykład - definicja psychologii społecznej

 • Uniwersytet Warszawski
 • Psychologia społeczna
Pobrań: 70
Wyświetleń: 707

Czym jest psychologia społeczna. Psyche- dusza, Logos- umysł, nauka o duszy. Nauka społeczna badająca procesy myślowe, badawcze, emocjonalne oraz procesy motywacyjne jak również zachowania ludzkie. Psychologia społ. to naukowe badanie sposobu, w jaki rzeczywista bądź wyobrażona obecność innych lud...

Wykład - Dawid Hume

 • Uniwersytet Warszawski
 • Religiologia
Pobrań: 21
Wyświetleń: 546

Dawid Hume Opublikował w 1757 „Naturalną istotę religii”, której podstawowa teza polegała na wyjaśnieniu, skąd biorą się uczucia religijne. Wykluczył by były one wrodzone. Odrzucał więc teorie deistów i teorie pierwotnego monoteizmu. Religie politeistyczne powstały w wyniku strachu, jaki ludzie odc...

Wykład - Doświadczenie mistyczne

 • Uniwersytet Warszawski
 • Religiologia
Pobrań: 21
Wyświetleń: 385

Doświadczenie mistyczne Mistykę uznaje się za rodzaj doświadczenia nie dostępnego powszechnie, a wymagającego pewnych specyficznych predyspozycji Mistyk dokonując swojego zadania transcenduje lub wygasza siebie i swoje władze, prubując dokonać zatopienia się lub zjednoczenia z sakralnym kosmosem i...

Wykład - Doświadczenie religijne

 • Uniwersytet Warszawski
 • Religiologia
Pobrań: 14
Wyświetleń: 609

Doświadczenie religijne - uwagi wstępne D.R. bywa uznawane za czynnik różnicujący to, co specyficznie religijne i to, co religią nie jest, należąc do innych zakresów ludzkiej aktywności. Spór o D.R., jego wartości i korzenie, ognisk...

Wykład - Herbert Spencer

 • Uniwersytet Warszawski
 • Religiologia
Pobrań: 91
Wyświetleń: 805

Herbert Spencer (1820 - 1903) Sądził, że refleksja naukowa nad religią jest możliwa wtedy gdy jej celem będzie odkrywanie prawd rozwoju religii, które są w religiach zawarte immanentnie. Religia jest to wytwór społeczny i kulturowy, i w za...

Wykład - Natan Soderlbom

 • Uniwersytet Warszawski
 • Religiologia
Pobrań: 0
Wyświetleń: 378

Natan Soderlbom (1866 - 1931) W jego ujęciu ewolucja religij nie jest jednak procesem czczym i dziejącym się wyłącznie w jakiejś wewnętrznej i własnej logice. Rozwój religij prowadzi bowiem do prawd wykładanych przez chrześcijaństwo. Wszystkie religie wskazują zatem na chrześcijaństwo jako ukoronow...