Uniwersytet Warszawski - strona 558

Rola samowątpienia kultury europejskiej - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Etyka
Pobrań: 14
Wyświetleń: 448

Rola samowątpienia kultury europejskiej (na podstawie Kołakowskiego i wykładów) - zdaniem Kołakowskiego „umiejętność samokwestionowania umiejętność wyzbycia się (..) pewności siebie, samozadowolenie, leży u źródeł Europy jako siły duchowej; zrodził się z niej wysiłek łamania własnego etnocentryczn...

Antropologia - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Filozofia kultury
Pobrań: 14
Wyświetleń: 525

ANTROPOLOGICZNA FILOZOFIA KULTURY - czyli filozofia spraw ludzkich - Arystoteles - filozofia praktyczna. Filozofia kultury cały czas się kształtuje. Filozofia kultury jest filozofią. Każda filozofia jest filozofią kultury, wyrasta z ku...

Fichte - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Filozofia kultury
Pobrań: 28
Wyświetleń: 546

Paweł Jurewicz Johanna Gottlieba Fichtego Zamknięte państwo handlowe Z osiemnastego wieku i rewolucji - jak ze wspólnego źródła - wypłynęły dwie rzeki: pierwsza wiodła ludzi ku instytucjom liberalnym, podczas gdy druga prowadziła ich ku władzy absolutnej. Alexis de Tocqueville W tej krótkiej...

Foucault - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Filozofia kultury
Pobrań: 441
Wyświetleń: 1428

Karolina Starego Miejsce władzy w filozofii Michela Foucaulta Wyodrębnienie i poddanie analizie jednego elementu z filozofii Michela Foucaulta jest zadaniem trudnym i grożącym niebezpieczeństwem zapoznania jego projektu filozoficznego. Z jednej strony ze względu na przedmiot, gdzie podstawowym obs...

Hannah Arendt - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Filozofia kultury
Pobrań: 49
Wyświetleń: 539

Hannah Arendt (1906-1975) 1. Chronology of Life and Works The political philosopher, Hannah Arendt, was born in Hanover, Germany, in 1906, the only child of secular Jews. During childhood, Arendt moved first to Königsberg (East Prussia) and...

Robert Nozick - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Filozofia kultury
Pobrań: 91
Wyświetleń: 504

Robert Nozick: libertariańska koncepcja sprawiedliwości 1. Najważniejsza idea libertariańska: wszyscy mają równe prawo do wolności 2. Wolność a równość równość to zasada działania państwa w celach paternalistycznych, moralizatorskich i egal...

Heglowska filozofia dziejów - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Filozofia społeczna
Pobrań: 105
Wyświetleń: 938

Heglowska filozofia dziejów: idealizm dialektyczno-historyczny Filozofia Hegla była skrajną wersją idealizmu obiektywnego i dialektycznego. Idealizm obiektywny w wersji heglowskiej był oparty na koncepcji, wedle której podstawą i motor...

Krytyka cywilizacji i zasady postępu u Rousseau - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Filozofia społeczna
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1491

Krytyka cywilizacji i zasady postępu u Rousseau Jean Jacques Rousseau (1712-1778), francuski pisarz pochodzenia szwajcarskiego, filozof, teoretyk muzyki; wybitny przedstawiciel Oświecenia; początkowo współpracownik Wielkiej encyklopedii francuskiej, następnie zerwał z

Materializm dialektyczno-historyczny Marksa - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Filozofia społeczna
Pobrań: 77
Wyświetleń: 910

Materializm dialektyczno-historyczny Marksa Wypracowana przez Marksa teoria społeczeństwa, będąca właściwym jądrem całego marksizmu, stanowi kolejną koncepcję w ramach rozwijającej się od św. Augustyna do Hegla filozofii dziejów, nazywanej też

Historia filozofii nowożytnej - skrypt

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia filozofii nowożytnej
Pobrań: 189
Wyświetleń: 637

Immanuel Kant objaśnienia pojęć i zagadnień PRAWOMOCNOŚĆ NAUK Problem, który dostrzegł Hume, polega na tym, że trudno jest znaleźć dobre racje przemawiające za koniecznością twierdzeń nauki. Jeśli z wielu sądów spostrzeżeniowych wyprowadzamy...