Uniwersytet Warszawski - strona 559

Epistemologia - precepcja - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Epistemologia
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1092

PERCEPCJA Psychologia (1) Problem fizjologiczny - jak w naszym umyśle pojawiają się reprezentacje własności przedmiotów? (2) Pytanie o sposób wykorzystania informacji z otoczenia w tworzeniu spostrzeżeń. (3) Pytanie o rolę doświadczenia - jak uprzednia wiedza wpływa na nasze postrzeganie przedmi...

Wola wiary - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Epistemologia
Pobrań: 21
Wyświetleń: 924

William James - „Wola wiary” Za cel wykładu James obiera sobie obronę prawa do postawy dawania wiary w kwestiach religijnych. James definiuje pojęcie hipotezy - hipotezą jest wszystko, co może być nam zaproponowane do uznania. Hipoteza może...

Dwa dogmaty empiryzmu - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Epistemologia
Pobrań: 224
Wyświetleń: 1862

Willard van Orman Quine - Dwa dogmaty empiryzmu Dogmatami empiryzmu nazywa Quine dwie powiązane ze sobą tezy: 1) o istnieniu dychotomii zdań analitycznych i syntetycznych; 2) o istnieniu jednoznacznego związku między zdaniami syntetycznymi a zdarzeniami zmysłowymi, które potwierdzają (lub podważaj...

O stosowaniu kryterium prawdy - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Epistemologia
Pobrań: 70
Wyświetleń: 588

Kazimierz Ajdukiewicz - „O stosowaniu kryterium prawdy” Wyrażenia „kryterium prawdy” używamy w takim sensie, że prawdą są następujące twierdzenia: - Każde przekonanie, do którego zastosowano kryterium prawdy, jest prawomocnie przyję...

Ludwig Wittgenstein - „O pewności” - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Epistemologia
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1575

Ludwig Wittgenstein - „O pewności” „O pewności” jest głosem Wittgensteina w sporze ze sceptycyzmem. Zdaniem Wittgensteina sceptyk, który chce zwątpić we wszystko, nie rozumie struktury naszych przekonań. Gdy coś stwierdzam, gdy stawiam...

Bryan Magee - „Nieadekwatność filozofii lingwistycznej” - omówienie...

 • Uniwersytet Warszawski
 • Epistemologia
Pobrań: 0
Wyświetleń: 525

Bryan Magee - „Nieadekwatność filozofii lingwistycznej” Ayer twierdził, że „badanie naszego użycia języka jest badaniem struktury świata, którego doświadczają istoty ludzkie”. Magee nie zgadza się z tym poglądem, zaznaczając, że czym innym jest rozważać kwestię przyczynowości w ogóle (czym jest prz...

Semantyczna koncepcja prawdy - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Epistemologia
Pobrań: 56
Wyświetleń: 777

Alfred Tarski - „Semantyczna koncepcja prawdy i podstawy semantyki” konwencja Tarskiego Tarski poszukuje zadowalającej definicji prawdy, to znaczy takiej, która jest poprawna formalnie i trafna merytorycznie. Wstępnie zakres stosowalności t...