Uniwersytet Warszawski - strona 479

Rozwój moralny dziecka

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr hab. Wanda Zagórska
 • Psychologia rozwoju człowieka
Pobrań: 119
Wyświetleń: 945

Wykład 6. ROZWÓJ MORALNY DZIECKA ROZUMOWANIE MORALNE - KONCPECJA J. PIAGETA Dwa nurty badań nad rozwojem moralnym: 1. Postępowanie moralne - zachowania dzieci w sytuacjach moralnych (jak dzieci postępują - dlaczego kradną, dlaczego współdziałają) 2. Rozumowanie moralne - znajomość, rozumienie pro...

Rozwój w średniej dorosłości

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr hab. Wanda Zagórska
 • Psychologia rozwoju człowieka
Pobrań: 49
Wyświetleń: 973

Wykład 9. ROZWÓJ W ŚREDNIEJ DOROSŁOŚCI TEORIA STRUKTURY ŻYCIA DANIELA J. LEVINSONA 1. Era przeddorosłości (dzieciństwo i dorastanie) - od poczęcia do około 22 roku życia; 2. Era wczesnej dorosłości (dojrzałości) - od 17 do 45 roku życia; 3. Era średniej dorosłości (wieku średniego) - od 40 do 65...

Teoria J.Piageta-rozwój poznawczy

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr hab. Wanda Zagórska
 • Psychologia rozwoju człowieka
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1540

Wykład 5.TEORIA J.PIAGETA ROZWÓJ POZNAWCZY PODSTAWOWE POJĘCIA - INTELIGENCJA - ZDOLNOŚĆ PRZYSTOSOWANIA SIĘ DO OTOCZENIA - ROZWÓJ INTELEKTUALNY - ADAPTACJA STRUKTUR POZNAWCZYCH (SCHEMATÓW I OPERACJI) DO WYMAGAŃ ŚRODOWISKA 1. SCHEMAT - WEWNĘTRZNA REPREZENTACJA OKREŚLONYCH CZYNNOŚCI FIZYCZNYCH I UMY...

Następcy prawni

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Maciej Ślifirczyk
 • Ordynacja podatkowa
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1596

8. Przykłady: I. Podatek dochodowy od osób fizycznych w przypadku śmierci podatnika "Nie ma nic pewnego na tym świecie oprócz śmierci i podatków" (Benjamin Franklin). I mimo że śmierć osoby bliskiej jest wydarzeniem przygnębiającym - ze względu na to, że była ona podatnikiem podatku docho...

Odwołanie w ordynacji podatkowej

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Maciej Ślifirczyk
 • Ordynacja podatkowa
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1204

Odwołanie w ordynacji podatkowej Ordynacja podatkowa -zagadnienia ogólnego prawa podatkowego zostały unormowane w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60). Jej przepisy stosuje się do: podatków, opłat oraz nie podatkowych należności budżetu państwa ora...

Urzędowe interpretacje prawa podatkowego

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Maciej Ślifirczyk
 • Ordynacja podatkowa
Pobrań: 224
Wyświetleń: 1029

ORDYNACJA PODATKOWA wykład 3 Urzędowe interpretacje prawa podatkowego: Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 12.09.2005 r. Zasada ignorantia Iris nocet we współczesnej dobie nia ma bowiem waloru absolutnego i wiąże o tyle tylko, o ile sam ustawodawca spełnia pewne standardowe wymagania np. co do p...

Ordynacja Podatkowa - Cło

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Maciej Ślifirczyk
 • Ordynacja podatkowa
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1421

28.02.2009 Opłaty Dopłaty Podatki w tym cło Składki Należności o charakterze sankcyjnym Przymusowa pożyczka Bezzwrotność + + + + + _ Cel w postaci finansowania działalności adm.publ. + + + + _ + Związane z czynnościami adm.publ. + Tak ale specyficzne czynności _ + _ _ Art...

Pełnomocnictwo w postępowaniu przed organami podatkowymi

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Maciej Ślifirczyk
 • Ordynacja podatkowa
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1323

Temat: Pełnomocnictwo w postępowaniu przed organami podatkowymi dla adwokata Tezy: Ustanowienie pełnomocnika Zakresy postępowań Pełnomocnictwo ogólne i szczególne Uwierzytelnienie pełnomocnictwa Cofnięcie pełnomocnictwa Wyrok U stanowienie pełnomocnika Pełnomocnikiem strony może być osoba fi...

Postanowienia-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Maciej Ślifirczyk
 • Ordynacja podatkowa
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1050

Temat: POSTANOWIENIA Tezy: Postanowienia Interpretacja postanowień Zażalenia Pojęcie postanowienia (Art. 216 Ordynacji podatkowej) & 1. W toku postępowania organ podatkowy wdaje postanowienia. & 2. Postanowienia dotyczą poszcz...

Przywrócenie terminu

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Maciej Ślifirczyk
 • Ordynacja podatkowa
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1645

Przywrócenie terminu Teza: Jeśli podatnikowi zdarzy się nie dopełnić pewnych formalności w przepisanym prawem podatkowym terminie (np. wnieść odwołania od decyzji podatkowej), to w takim przypadku istnieje możliwość skutecznego dokona...