Uniwersytet Warszawski - strona 478

Kultura autentyczności - źródła

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Agnieszka Nogal
 • Filozofia współczesna
Pobrań: 21
Wyświetleń: 840

20.11.2012  (21.11.2012) Tożsamość indywidualna I zbiorowa Charles Taylor, Etyka autentyczności, Społeczny Instytut Wydawniczy Znak - Fundacja im. Stefana Batorego, Kraków-Warszawa 1996, s. 39-48 Charles Taylor (ur. 5 li...

Postmodernizm a filozofia-Zygmunt Bauman

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Agnieszka Nogal
 • Filozofia współczesna
Pobrań: 308
Wyświetleń: 1575

Zygmunt Bauman, Ponowoczesność, czyli dekonstruowanie nieśmiertelności, [w:] Postmodernizm a filozofia. Wybór tekstów, red. Stanisław Czerniak i Andrzej  Szahaj, Instytut Filozofii i Socjologii PAN, Warszawa 1996, s.143 -168 Apoteoza nauki zainicjowana jako program społeczny w czasach Oświecenia, z...

Filozofia współczesna-program wykładów

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Agnieszka Nogal
 • Filozofia współczesna
Pobrań: 147
Wyświetleń: 945

Wykład daje możliwość zapoznania się ze współczesnymi (powojennymi) koncepcjami filozoficznymi. Warunki zaliczenia: kontrola obecności, końcowe zaliczenie pisemne w formie testu lub egzamin ustny. I SEMESTR 2.10.2012 (3.10.201012) Tematyka wykładu: wprowadzenie 9.10.2012 (10.10.2012) Podstawowe nur...

Czynniki specyficzne i niespecyficzne w psychoterapii w świetle badań...

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr hab. Jadwiga Rakowska
 • Pomoc psychologiczna
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1302

J. M. Rakowska Czynniki specyficzne i niespecyficzne w psychoterapii w świetle badań Wstęp Niniejsze opracowanie ma na celu odpowiedź na pytanie, czy teoretyczne tezy zapożyczonej z medycyny koncepcji działania psychoterapii znajdują potwierdzenie w wynikach badań nad skutecznością psychoterapii. Z...

Fazy przejścia na emeryturę

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr hab. Wanda Zagórska
 • Psychologia rozwoju człowieka
Pobrań: 42
Wyświetleń: 2618

Wykład 10. FAZY PRZEJŚCIA NA EMERYTURĘ Według Atchleya PRZEJŚCIE KONIEC ROLI FAZA FAZA FAZA FAZA FAZA FAZA FAZA ODDA- PRZEDE- MIESIĄCA ROZCZA- ZMIANY STABI- KOŃCOWA LONA MERYTAL- MIODO- ROWANIA KIERUN- LIZACJI NA WEGO KU OKRES OKRES PO PRZEJŚCIU NA PRZED EMERYTURĘ EMERYTURĄ TEORIA ERIKSONA: PÓŹN...

Koncepcja rozwoju w psychologii

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr hab. Wanda Zagórska
 • Psychologia rozwoju człowieka
Pobrań: 105
Wyświetleń: 742

Wykład 1. Koncepcja rozwoju w psychologii Rozwój a różne nauki Filogeneza: rozwój gatunków; Antropogeneza: rozwój historyczny człowieka; ONTOGENEZA: rozwój indywidualny człowieka w toku jego życia osobniczego - przedmiot zainteresowania psyc...

Narodziny i noworodek-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr hab. Wanda Zagórska
 • Psychologia rozwoju człowieka
Pobrań: 98
Wyświetleń: 756

Wykład 3. NARODZINY I NOWORODEK SYGNAŁY ZAPOWIADAJĄCE PORÓD - Odczucie zmniejszania się obciążenia (opuszczenie się lub obniżenie się brzucha) - około 10 dni przed porodem; - Skurcze przepowiadające („pozorna akcja porodowa”) - nieregularne i bolesne skurcze w brzuchu, ale bez zmian w szyjce macic...

Okres dorastania

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr hab. Wanda Zagórska
 • Psychologia rozwoju człowieka
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1148

Wykład 7. OKRES DORASTANIA I WCZESNA DOROSŁOŚĆ Teoria S.Freuda rozwoju psychoseksualnego 1. Stadium oralne (0 - 1;6) 2. Stadium analne (1;6 - 3;0) 3. Stadium falliczne (3;0 - 5;0) 4. Okres latencji (6;0 - 11;0) 5. Stadium genitalne (okres dorastania) PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA KONCEPCJI PSYCHOSPOŁECZNEGO...

Okres prenatalny

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr hab. Wanda Zagórska
 • Psychologia rozwoju człowieka
Pobrań: 217
Wyświetleń: 1568

Wykład 2. OKRES PRENATALNY OD POCZĘCIA DO NARODZIN CECHY ŻYCIA DZIECKA W OKRESIE PRENATALNYM 1. DYNAMICZNOŚĆ I ADAPTABILNOŚĆ A) od jednej komórki - do wysoko wyspecjalizowanego organizmu (12 miliardów komórek w mózgu, 10 bilionów komórek nerwowych); B) masa ciała powiększa się 10-11 milionów razy ...

Pionizacja ciała-motoryka duża i mała

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr hab. Wanda Zagórska
 • Psychologia rozwoju człowieka
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1617

Wykład 4. Pionizacja ciała; motoryka duża i mała; Uspołecznienie kifoza lordoza szyjna 3-4 m.ż. lordoza lędźwiowa 9-12 m.ż. Etapy pionizacji 2 m.ż. - unoszenie głowy w leżeniu na brzuchu 3 - 4 m.ż. - unoszenie głowy z podpieraniem się rękoma 5 m.ż. - siedzenie z podtrzymywaniem 7 - 9 m.ż. - swob...