Teoria J.Piageta-rozwój poznawczy

Nasza ocena:

3
Pobrań: 756
Wyświetleń: 2751
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Teoria J.Piageta-rozwój poznawczy - strona 1 Teoria J.Piageta-rozwój poznawczy - strona 2 Teoria J.Piageta-rozwój poznawczy - strona 3

Fragment notatki:

Wykład 5.TEORIA J.PIAGETA ROZWÓJ POZNAWCZY PODSTAWOWE POJĘCIA - INTELIGENCJA - ZDOLNOŚĆ PRZYSTOSOWANIA SIĘ DO OTOCZENIA
- ROZWÓJ INTELEKTUALNY - ADAPTACJA STRUKTUR POZNAWCZYCH (SCHEMATÓW I OPERACJI) DO WYMAGAŃ ŚRODOWISKA
1. SCHEMAT - WEWNĘTRZNA REPREZENTACJA OKREŚLONYCH CZYNNOŚCI FIZYCZNYCH I UMYSŁOWYCH (CZĘŚCIOWO WRODZONY, CZĘŚCIOWO NABYTY);
2. OPERACJA - STRUKTURA UMYSŁOWA NABYTA - CZYNNOŚĆ UMYSŁOWA, KTÓREJ CECHĄ JEST ODWRACALNOŚĆ.
- ADAPTACJA - OSIĄGANA JEST WÓWCZAS, GDY ZACHODZI RÓWNOWAGA POMIĘDZY PROCESAMI ASYMILACJI I AKOMODACJI . ASYMILACJA - PROCES POZNAWCZY, DZIĘKI KTÓREMU NOWE TREŚCI PERCEPCYJNE, MOTORYCZNE, POJĘCIOWE WŁĄCZANE SĄ DO ISTNIEJĄCYCH SCHEMATÓW LUB WZORÓW ZACHOWANIA. AKOMODACJA - TWORZENIE NOWYCH SCHEMATÓW LUB MODYFIKACJA SCHEMATÓW WCZEŚNIEJ ISTNIEJĄCYCH. RÓWNOWAGA - STAN, W KTÓRYM PROCESY ASYMILACJI I AKOMODACJI SĄ ZRÓWNOWAŻONE. STAN ZRÓWNOWAŻENIA OSIĄGANY JEST W MOMENCIE POMYŚLNEGO ZAKOŃCZENIA ASYMILACJI NOWYCH BODŹCÓW. RÓWNOWAŻENIE - PROCES PRZECHODZENIA Z NIERÓWNOWAGI DO RÓWNOWAGI.
STADIA ROZWOJU POZNAWCZEGO TEORIA J.PIAGETA 1. STADIUM INTELIGENCJI SENSORYCZNO-MOTORYCZNEJ (0 - 2 R.Ż.)
2. STADIUM MYŚLENIA PRZEDOPERACYJNEGO (2 - 7 R.Ż.)
3. STADIUM OPERACJI KONKRETNYCH (7 - 11, 12 R.Ż.)
4. STADIUM OPERACJI FORMALNYCH (11 - 15 R. Ż.)
1. STADIUM INTELIGENCJI SENSORYCZNO-MOTORYCZNEJ 1. ODRUCHY WRODZONE (0 - 1 m.ż.)
- ćwiczenie odruchów
- dziecko nie odróżnia siebie od innych obiektów
2. PIERWSZE ROZRÓŻNIENIA (REAKCJE OKRĘŻNE PIERWOTNE) (1 - 4 m.ż.)
- kontynuacja ćwiczeń odruchów
- zmierzanie do utrzymania lub ponownego wykrycia interesującego rezultatu odkrytego przypadkowo
- koordynacja ruchów ręki i ust - próby patrzenia i sięgania po przedmioty
- zainteresowanie własnym ciałem
3. ODTWARZANIE (REAKCJE OKRĘŻNE WTÓRNE (4 - 9, m.ż.)
- koordynacja ruchów ręki i oczu
- początek intencjonalności, przywoływanie matki poprzez krzyk - 7 m.ż.
- kontynuacja reakcji okrężnych pierwotnych, ale dotyczy już przedmiotów (np. poruszanie grzechotką)
4. KOORDYNACJA SCHEMATÓW WTÓRNYCH (8, 9 - 12 m.ż.)
- stosowanie znanych rozwiązań do nowych problemów
- STAŁOŚĆ PRZEDMIOTU !!!!!
- rozróżnienie środków od celów
5. EKSPERYMENTOWANIE (REAKCJE OKRĘŻNE TRZECIEGO RZĘDU) (12 - 18 m.ż.)
- tworzenie nowych schematów do rozwiązywania nowych problemów


(…)

… OPERACJI FORMALNYCH 1. Rozumowanie hipotetyczne - wykracza poza ramy bezpośredniego doświadczenia, dotyczy tego, co nie jest poznawane bezpośrednio, co jest hipotetyczne.
2. Rozumowanie dedukcyjne - od przesłanek do konkluzji.
3. Rozumowanie hipotetyczno-dedukcyjne: zdolność do rozważania tak hipotez, jak i faktów oraz dedukowanie wniosków na podstawie przesłanek, które są hipotezami, a nie faktami.
4…

- Ograniczenia:
- Transdukcja
1. EGOCENTRYZM - postrzeganie świata ze swego punktu widzenia (mowa egocentryczna, monolog kolektywny - brak intencji komunikacji - 2 - 4 r.ż.). Problem trzech gór.
2. CENTRACJA - koncentrowanie uwagi na jednej tylko właściwości sytuacji i pomijanie innych, nawet najbardziej istotnych. Rozumienie stałości: pewne cechy fizyczne obiektów pozostają takie same, nawet jeżeli zewnętrzny…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz