Uniwersytet Warszawski - strona 480

Rodzic jako pełnomocnik dziecka

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Maciej Ślifirczyk
 • Ordynacja podatkowa
Pobrań: 84
Wyświetleń: 2177

RODZIC JAKO PEŁNOMOMOCNI K DZIECKA Tezy pracy: 1. Zdolność do czynności prawnych 2. Przesłanki pełnomocnictwa rodziców względem dzieci 3. Obowiązek podatkowy 4. Sposób opodatkowania 5. Przedmiot opodatkowania 6. Najczęściej zadawane pytania 1. Zdolność do czynności prawnych Z dolność do czynno...

Skarga na bezczynność organu podatkowego

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Maciej Ślifirczyk
 • Ordynacja podatkowa
Pobrań: 70
Wyświetleń: 889

Postępowanie podatkowe „SKARGA NA BEZCZYNNOŚĆ ORGANU PODATKOWEGO” Postępowanie podatkowe powinno być prowadzone szybko, bez zbędnego najczęściej szkodliwego dla nas przewlekania sprawy. Zgodnie z podstawowymi zasadami postępowania podatkowego sprawy wymagające przeprowadzenia postępowania wyjaśnia...

Skierowanie decyzji do osoby nie bedacej stroną

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Maciej Ślifirczyk
 • Ordynacja podatkowa
Pobrań: 56
Wyświetleń: 847

Temat: art. 247 § 1 pkt. 5 Tematem niniejszego opracowania jest analiza jednej z ośmiu przesłanek nieważności decyzji ostatecznej organu podatkowego. Tezy: nieważność decyzji ostatecznej można stwierdzić w przypadku, gdy została ona skierowana do osoby nie będącej stroną w sprawie Stwierdzenie ni...

Zobowiązania podatkowe spółki kapitałowej

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Maciej Ślifirczyk
 • Ordynacja podatkowa
Pobrań: 49
Wyświetleń: 679

Zobowiązania podatkowe spółki kapitałowej. Odpowiedzialność po likwidacji spółki prawa handlowego. Zakres odpowiedzialności za zaległości podatkowe spółki kapitałowej. Odpowiedzialność za zobowiązania podatkowe spółki. Upadłość i lik...

O fazach in rem i in personam

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Magdalena Błaszczyk
 • Prawo karne skarbowe
Pobrań: 70
Wyświetleń: 3283

I KZP 4/07    ZAGADNIENIE PRAWNE    Czy  osobie,  której  zachowanie  jest  przedmiotem  postępowania  przygotowawczego zakończonego w fazie  in rem,  przysługuje prawo do  obrony  w  tym  postępowaniu  polegające  na  możliwości  składania  fałszywych  zeznań  na  okoliczności  tego  zachowania,  ...

Okoliczności wyłączające winę – definicje

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Magdalena Błaszczyk
 • Prawo karne skarbowe
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1505

Okoliczności wyłączające winę - definicje 1) niepoczytalność- Niepoczytalność jest okolicznością wyłączającą winę.Jak wiadomo, zawinienie jest jednym z podstawowych elementów przestępstwa. Powoduje to, iż ustalenie ewentualnej niepoczytalności u osoby, która dopuściła się czynu zabronionego musi b...

Postępowanie dotyczące przestępstw i wykroczeń skarbowych

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Magdalena Błaszczyk
 • Prawo karne skarbowe
Pobrań: 35
Wyświetleń: 721

W postępowaniu dotyczącym przestępstw i wykroczeń skarbowych stosuje się procedurę karną. Za podejrzanego uważa się osobę, co do której wydano postanowienie o przedstawieniu zarzutów albo której bez wydania takiego postanowienia postawiono zarzut w związku z przystąpieniem do przesłuchania w chara...

Postępowanie mandatowe

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Magdalena Błaszczyk
 • Prawo karne skarbowe
Pobrań: 7
Wyświetleń: 973

Postępowanie mandatowe prowadzi Finansowy organ postępowania przygotowawczego ( urząd skarbowy, inspektorat kontroli skarbowej, urząd celny) Artykuł 136 $ 1 upoważnia niefinansowe organy postępowania przygotowawczego. Szczególne pozytyw...

Postępowanie-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Magdalena Błaszczyk
 • Prawo karne skarbowe
Pobrań: 42
Wyświetleń: 903

Postępowania przygotowawcze jest to pierwszy etap postępowania karnego, prowadzony przez prokuratora lub policję (pod nadzorem prokuratora). Postępowanie przygotowawcze może być prowadzone w formie śledztwa lub dochodzenia. Celem postępowania jest ustalenie, czy popełniono przestępstwo, ustalenie ...

Prawo i postępowanie karno-skarbowe

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Magdalena Błaszczyk
 • Prawo karne skarbowe
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1022

PRAWO I POSTĘPOWANIE KARNO - SKARBOWE Zakres prawa karno - skarbowego Jest wyspecjalizowaną dziedziną w prawie karnym, nawiązuje do szeregu aktów prawnych prawa administracyjnego, cywilnego, finansowego (dewizowego) i do szeregu innych ustaw, które związane są z systemem finansowym obowiązującym w ...