Uniwersytet Warszawski - strona 423

Wykład - Wybór sposobu wejścia na rynek zagraniczny

 • Uniwersytet Warszawski
 • Podstawy nauki o przedsiębiorczości
Pobrań: 0
Wyświetleń: 406

Wybór sposobu wejścia na rynek zagraniczny Istnieje pięć podstawowych sposobów wejścia przedsiębiorstwa na rynek za- graniczny: 1) eksport, 2) sprzedaż licencji za granicę, 3) franchising, 4) joint venture z przedsiębiorstwem (inwestorem) kraju goszczącego, 5) założenie całkowicie własnego przed...

Wykład - Umiędzynarodowienie przedsiębiorstw

 • Uniwersytet Warszawski
 • Podstawy nauki o przedsiębiorczości
Pobrań: 0
Wyświetleń: 336

Umiędzynarodowienie przedsiębiorstw ich wielkość, struktura branżowa i lokalizacja Jeśli mówimy o przedsiębiorstwach wielonarodowych, mamy zwykle na myśli bardzo duże organizacje. Rzeczywiście w skali międzynarodowej działa wiele przedsiębiorstw bardzo dużych. Szacuje się, że tylko 18 krajów na św...

Wykład - Presja na koszty

 • Uniwersytet Warszawski
 • Podstawy nauki o przedsiębiorczości
Pobrań: 7
Wyświetleń: 532

Presja na koszty Presja na koszty jest szczególnie silna w działach przemysłu, wytwarzających produkty masowego użytku służące zaspokajaniu potrzeb uniwersalnych, wobec których gusty i preferencje nabywców są podobne, jeśli nie identyczne. Takie warunki panują również na wielu rynkach dóbr przemysł...

Wykład - Analiza strategiczna

 • Uniwersytet Warszawski
 • Podstawy nauki o przedsiębiorczości
Pobrań: 49
Wyświetleń: 819

Analiza strategiczna - definicja, elementy, zakres rzeczowy, etapy. Analiza strategiczna to zbiór metod i działań diagnozujących otoczenie i przedsiębiorstwo w celu zbadania obecnych i przyszłych ich stanów i powiązań dla przygotowania podstaw formułowania strategii. Podstawowe elementy analizy st...

Wykład - Organizacja systemu oświaty po reformie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Polityka społeczna
Pobrań: 56
Wyświetleń: 497

Organizacja systemu oświaty po reformie Nowe podstawy prawne systemu edukacji w Polsce stworzono na początku 1990 roku. System oświaty obejmuje: Przedszkola, Szkoły podstawowe, Gimnazja (od roku szkolnego 1999/2000), Szkoły ponadgimnazjalne (od roku 2002/2003), Wygasające szkoły i oddziały sz...

Wykład - polityka mieszkaniowa

 • Uniwersytet Warszawski
 • Polityka społeczna
Pobrań: 133
Wyświetleń: 756

POLITYKA MIESZKANIOWA Polityka mieszkaniowa - państwo ma za zadanie stworzyć warunki umożliwiające rodzinom pozyskiwanie samodzielnych mieszkań, dokonywanie zamiany mieszkań pozwalających na dostosowanie standardu mieszkań do możliwości finansowych rodzin i ich indywidualnych preferencji. Sytuacja...

Wykład - polityka płacowo-dochodowa

 • Uniwersytet Warszawski
 • Polityka społeczna
Pobrań: 14
Wyświetleń: 301

POLITYKA PŁACOWO DOCHODOWA Podstawowe pojęcia w zakresie płac i dochodów Dochód - wszystkie wpływy finansowe oraz nie finansowe otrzymywane z różnych źródeł w danym okresie czasu. Płaca nominalna - jest to ilość jednostek pieniężnych jaką otrzymuje pracownik w formie wynagrodzenia. Płaca realna ...

Wykład - problem edukacji, zatrudnienia i bezrobocia

 • Uniwersytet Warszawski
 • Polityka społeczna
Pobrań: 21
Wyświetleń: 448

PROBLEMY POLITYKI ZATRUDNIENIA I BEZROBOCIA Poziom zatrudnienia = liczba zatrudnionych W Polsce jest ok. 13mln. ludzi zatrudnionych a ok. 24mln. w wieku produkcyjnym. Wiek produkcyjny: kobiety: 18 - 59 lat mężczyźni 18 - 64 lat Stopa zatrudnienia = [liczba osób zatrudnionych]/[liczba osób w wi...

Wykład - Regulacje prawne i programy w sferze mieszkalnictwa

 • Uniwersytet Warszawski
 • Polityka społeczna
Pobrań: 14
Wyświetleń: 343

Regulacje prawne i programy w sferze mieszkalnictwa Ustawa z dnia 26 października 1995 roku O niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz zmianie niektórych ustaw - umożliwiła min. Powoływanie towarzystw budownictwa społecznego (tzw. TBS'y), zajmujących się budową, remontem oraz z...

Wykład - Stan zdrowia ludności w Polsce

 • Uniwersytet Warszawski
 • Polityka społeczna
Pobrań: 35
Wyświetleń: 581

Stan zdrowia ludności w Polsce Średnia długość życia - od kilku lat wydłuża się przewidywana długość życia noworodków obu płci (mężczyźni 69,7lat, kobiety 78lat [na rok 2000]). Stan zdrowia dzieci i młodzieży - obniżyła się umieralność niemowląt, ale nadal jest wyższa niż w krajach wysokorozwinięt...