Uniwersytet Warszawski - strona 422

Wykład - Przedsiębiorczość i przedsiębiorca

 • Uniwersytet Warszawski
 • Podstawy nauki o przedsiębiorczości
Pobrań: 7
Wyświetleń: 315

Przedsiębiorczość i przedsiębiorca - definicja i znaczenie. Przedsiębiorczość to proces składający się z czterech etapów: identyfikacji pomysłu oceny pomysłu opracowania pomysłu wdrożenia pomysłu Koncentruje się na szansach, a nie zagrożeniach, możliwościach zaspokojenia potrzeb konsumentów pr...

Wykład - Pytania Kontrolne

 • Uniwersytet Warszawski
 • Podstawy nauki o przedsiębiorczości
Pobrań: 0
Wyświetleń: 392

Pytania Kontrolne 1. Jakie są podstawowe formy umiędzynarodowienia gospodarki? 2. Jak klasyfikujemy kryteria umiędzynarodowienia przedsiębiorstwa? 3. Jaki jest związek między umiędzynarodowieniem przedsiębiorstwa a jego wielkością? 4. Jakie są typowe przyczyny zaangażowania się przedsiębiorstw ...

Wykład - Reguły tworzenia strategii

 • Uniwersytet Warszawski
 • Podstawy nauki o przedsiębiorczości
Pobrań: 0
Wyświetleń: 294

Reguły tworzenia strategii: Odejść od jednostronnego i krótkowzrocznego myślenia w kategoriach bilansu i zysku na rzecz myślenia cybernetycznego - w kategoriach powodzenia na rynku. Nie lekceważyć żadnej, nawet chwilowej okazji do zdobycia przewagi. Koncentrować się na mocnych stronach działania....

Wykład - Rodzaje strategii działania przedsiębiorstw

 • Uniwersytet Warszawski
 • Podstawy nauki o przedsiębiorczości
Pobrań: 63
Wyświetleń: 714

Rodzaje strategii działania przedsiębiorstw: Strategia firmy określa jaki rodzaj działalności jest lub będzie rozwijany i w jaki sposób. Strategia biznesu precyzuje przez jakie działania mają być osiągnięte cele firmy. Strategie funkcjonalne dotyczą konkretnych działań zapewniających realizację s...

Wykład - Strategia firmy

 • Uniwersytet Warszawski
 • Podstawy nauki o przedsiębiorczości
Pobrań: 14
Wyświetleń: 483

Strategia firmy - definicja, istota, podstawowe elementy. Strategia to proces określania długofalowych celów i zamierzeń organizacji, przyjęcia kierunków działania i alokacji zasobów koniecznych do zrealizowania tych celów. Zasadniczą istotę strategii (przetrwanie firmy) określają odpowiedzi na 4 ...

Wykład - Strategie przedsiębiorstw

 • Uniwersytet Warszawski
 • Podstawy nauki o przedsiębiorczości
Pobrań: 168
Wyświetleń: 917

Strategie przedsiębiorstw Przedsiębiorstwa działające w środowisku międzynarodowym stosują cztery podstawowe typy strategii: międzynarodowy, wielonarodowy, globalny i transnarodowy. Każdy z tych typów ma swoje mocne i słabe strony. Wybór pomiędzy tymi strategiami zależy od presji konkurencji na kos...

Wykład - System produkcyjny

 • Uniwersytet Warszawski
 • Podstawy nauki o przedsiębiorczości
Pobrań: 0
Wyświetleń: 469

System produkcyjny. Pojęcie produkcji i czynniki produkcji. Produkcja - świadoma działalność pojedynczego człowieka lub zespołów ludzkich nastawiona na wytwarzanie produktów, dóbr materialnych lub usług w celu zaspokojenia różnych potrzeb ludzkich. Produktem mogą być dobra materialne, usługi,

Wykład - Transakcje zawierane na GPW

 • Uniwersytet Warszawski
 • Podstawy nauki o przedsiębiorczości
Pobrań: 0
Wyświetleń: 336

Transakcje zawierane na GPW: natychmiastowe - jednoczesne zawarcie i wykonanie kontraktu na ściśle określony termin - brak prawa do odstąpienia od zawartej transakcji, warunkiem dopuszczającym często jest posiadanie przez partnerów po połowie kwot wartości transakcji w banku. Dla każdej transakcji...

Wykład - Umiędzynarodowienie działalności przedsiębiorstwa

 • Uniwersytet Warszawski
 • Podstawy nauki o przedsiębiorczości
Pobrań: 14
Wyświetleń: 392

Umiędzynarodowienie działalności przedsiębiorstwa. Podstawowe pojęcia. Tytuł „globalizacja przedsiębiorstwa" jest umownym i nieco zawężonym określeniem zjawisk, o których traktuje niniejsza część podręcznika. Tym niemniej kieruje on naszą uwagę ku jednej z istotnych oraz przybierających na sil...