Uniwersytet Warszawski - strona 421

Wykład - Dwa kierunki presji konkurencji

 • Uniwersytet Warszawski
 • Podstawy nauki o przedsiębiorczości
Pobrań: 0
Wyświetleń: 371

Dwa kierunki presji konkurencji Konkurencja na rynku globalnym wywiera presję na przedsiębiorstwo w dwóch przeciwstawnych kierunkach: obniżenia kosztów oraz uwzględnienia różnic lokalnych w potrzebach nabywców i warunkach sprzedaży produktu. Nacisk na obniżenie kosztów zmusza przedsiębiorstwo do po...

Wykład - Korzyści globalizacji przedsiębiorstwa

 • Uniwersytet Warszawski
 • Podstawy nauki o przedsiębiorczości
Pobrań: 28
Wyświetleń: 287

Korzyści globalizacji przedsiębiorstwa Specyficznymi źródłami korzyści, które mogą zostać uruchomione dzięki globalizacji przedsiębiorstwa, są: 1) zwiększenie zysków dzięki wykorzystaniu w skali globalnej wyróżniających kompetencji przedsiębiorstwa; 2) możliwości osiągnięcia korzyści z optymalne...

Wykład - Kryteria umiędzynarodowienia działalności

 • Uniwersytet Warszawski
 • Podstawy nauki o przedsiębiorczości
Pobrań: 21
Wyświetleń: 728

Kryteria umiędzynarodowienia działalności przedsiębiorstwa Podstawowym kryterium umiędzynarodowienia przedsiębiorstwa jest, jak to już wyjaśniono, wykonywanie funkcji przedsiębiorstwa poprzez granice polityczne różnych państw. Powoduje to istotne zmiany zarówno środowiska wewnętrznego, jak i ot...

Wykład - Krzywa wannowa

 • Uniwersytet Warszawski
 • Podstawy nauki o przedsiębiorczości
Pobrań: 84
Wyświetleń: 2072

Krzywa wannowa. to krzywa życia obiektu dzieląca się na trzy etapy: liczne niedomagania związane z docieraniem się elementu i usuwaniem części wadliwych okres normalnej eksploatacji, intensywność uszkodzeń podobna, niezawodność najwyższa okres starzenia się, gwałtowny spadek sprawności obiektu. ...

Wykład - Metody analizy strategicznej

 • Uniwersytet Warszawski
 • Podstawy nauki o przedsiębiorczości
Pobrań: 35
Wyświetleń: 728

Metody analizy strategicznej. SWOT (strenghts, weaknesses, opportunities, threats) to metoda analizy atutów i słabości przedsiębiorstwa w warunkach okazji i zagrożeń stwarzanych przez otoczenie. Obejmuje ona: Analizę zewnętrzną: makrootoczenia: ekonomicznego, technologicznego, demograficznego, na...

Wykład - Obszary i przejawy społecznej odpowiedzialności przedsiębiors...

 • Uniwersytet Warszawski
 • Podstawy nauki o przedsiębiorczości
Pobrań: 14
Wyświetleń: 308

Obszary i przejawy społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa Główny obszar funkcjonowania przedsiębiorstwa i jego powiązań z otoczeniem zawiera się w sferze produkcji dóbr i usług oraz wymiany. Nie można jednak nie dostrzegać faktu, że przedsiębiorstwo w każdych warunkach systemowych swoją d...

Wykład - Otoczenie systemu produkcyjnego

 • Uniwersytet Warszawski
 • Podstawy nauki o przedsiębiorczości
Pobrań: 133
Wyświetleń: 840

Otoczenie systemu produkcyjnego. I stopnia: personel wykonawczy i zarządzający prace badawcze, rozwojowe, konstrukcyjne, technologiczne, organizacyjne urządzenia do wykonywania operacji technologicznych, kontrolnych, magazynowych transportowych, przetwarzania informacji, transmisji danych organ...

Wykład - Podstawowe informacje o rynku kapitałowym

 • Uniwersytet Warszawski
 • Podstawy nauki o przedsiębiorczości
Pobrań: 14
Wyświetleń: 413

Podstawowe informacje o rynku kapitałowym - definicja, istota, zadania, segmenty, uczestnicy Rynek kapitałowy - ogół transakcji instrumentami finansowymi, których termin realizacji jest dłuższy niż 1 rok. Przedmiotem transakcji są zbywalne papiery wartościowe, akcje i obligacje. Rynek pieniężny - t...

Wykład - Pojęcie i typy uszkodzeń

 • Uniwersytet Warszawski
 • Podstawy nauki o przedsiębiorczości
Pobrań: 0
Wyświetleń: 301

Pojęcie, typy i przyczyny uszkodzeń. Uszkodzenie to częściowa lub całkowita utrata właściwości elementu, które są istotne dla sprawnego działania zgodnie z przeznaczeniem, powodujące częściową lub całkowitą utratę sprawności w sposób ciągły lub przejściowy. Względna częstość uszkodzeń r w okresie ...

Wykład - Produktywność systemu produkcyjnego

 • Uniwersytet Warszawski
 • Podstawy nauki o przedsiębiorczości
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1771

Produktywność systemu produkcyjnego. Produktywność - stosunek wektora wejścia z systemu produkcyjnego do wektora wejścia do tego systemu wyrażona w jednostkach pieniężnych, naturalnych lub umownych. Niska produktywność oznacza wysokie ceny, duże zapotrzebowanie na energię i materiały bez wzrostu wy...