Uniwersytet Warszawski - strona 420

Wykład - Style kierowania

 • Uniwersytet Warszawski
 • Organizacja i funkcjonowanie Samorządu terytorialnego
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1533

Style kierowania - Autokratyczny, - Demokratyczny - Liberalny Styl autokratyczny •...to styl gdzie szef podejmuje sam decyzje dotyczące celów grupy. Wybiera metody i środki dojścia do tych celów, dokonuje podziału zadań pomiędzy pracownikami. Nie bierze udziału w pracach grupy. Pracę ocenia obie...

Wykład - Typy badawcze

 • Uniwersytet Warszawski
 • Organizacja i funkcjonowanie Samorządu terytorialnego
Pobrań: 7
Wyświetleń: 931

Typ badawczy: •Cechuje się ciekawością świata, niezależnością nie tradycjonalnością. Analizuje swoje myśli i uczucia. używa myślenia zasobu informacji. Lubi wyzwania , wymianę myśli i skomplikowanie. Rozwiązuje problemy przez myślenie. Posiada zdolności intelektualne lub analityczne. Typ Artystycz...

Wykład - Zalety grupowego podejmowania decyzji

 • Uniwersytet Warszawski
 • Organizacja i funkcjonowanie Samorządu terytorialnego
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1176

Zalety grupowego podejmowania decyzji -grupa posiada więcej wiedzy, doświadczeń i informacji w wyniku potencjału jej członków, -grupowe uczestnictwo w rozwiązywaniu problemów zwiększa motywację i akceptacje do podjętych decyzji, •Jeżeli w grupie nie występuje zbyt silny konformizm i redukcja sprz...

Wykład - Znaczenie małych firm w gospodarce

 • Uniwersytet Warszawski
 • Podstawy nauki o przedsiębiorczości
Pobrań: 0
Wyświetleń: 287

Znaczenie małych firm w gospodarce. wzmacniają konkurencję i system rynkowy gospodarki reagują najszybciej na drobne zmiany popytowe posiadają zdolność eliminowania luk podażowych są bardzo dużym i rozwijającym się rynkiem pracy odgrywają dużą rolę w rozwoju i wdrażaniu innowacji wzmacniają ek...

Wykład - innowacyjność

 • Uniwersytet Warszawski
 • Podstawy nauki o przedsiębiorczości
Pobrań: 14
Wyświetleń: 476

Innowacyjność - definicja, źródła i ocena ekonomiczna. Innowacyjność to proces wprowadzania innowacji - zdolność wytwarzania nowych pomysłów lub/i łączenie istniejących elementów tak, by tworzyły nowe wartości. Innowacja to kompleks zjawisk i procesów zastosowanych w nowych wzorcach i technologiac...

Wykład - Zabezpieczenie kredytów, niezawodność elementu

 • Uniwersytet Warszawski
 • Podstawy nauki o przedsiębiorczości
Pobrań: 0
Wyświetleń: 308

Zabezpieczenie kredytów. osobiste - weksel własny in blanco, cesja wierzytelności, poręczenie (awal, żyrant), gwarancja rzeczowe - zastaw (bank jest posiadaczem zabezpieczenia), przewłaszczenie rzeczy ruchomych (bank jest właścicielem zabezpieczenia do momentu spłaty kredytu), hipoteka. Niezawodn...

Wykład - Giełdy papierów wartościowych

 • Uniwersytet Warszawski
 • Podstawy nauki o przedsiębiorczości
Pobrań: 21
Wyświetleń: 406

Giełdy papierów wartościowych - definicja, warunki stawiane papierom notowanym. Giełda papierów wartościowych to regularne, odbywające się w określonym miejscu, podporządkowane określonym normom i zasadom spotkania osób pragnących zawrzeć umowę kupna - sprzedaży oraz osób pośredniczących w zawieran...

Wykład - Presja na dostosowanie oferty przedsiębiorstwa

 • Uniwersytet Warszawski
 • Podstawy nauki o przedsiębiorczości
Pobrań: 0
Wyświetleń: 329

Presja na dostosowanie oferty przedsiębiorstwa do warunków lokalnych Presja na dostosowanie oferty przedsiębiorstwa do warunków lokalnych ma wiele przyczyn. Najważniejsze z nich to gusty i preferencje nabywców, specyficzne cechy infrastruktury gospodarczej i zwyczajów, różnice w systemach dystrybu...

Wykład - Pojęcie i funkcje kredytów

 • Uniwersytet Warszawski
 • Podstawy nauki o przedsiębiorczości
Pobrań: 7
Wyświetleń: 763

Pojęcie i funkcje kredytów: Kredyt - oprocentowana pożyczka udzielana przez bank kredytobiorcy. Funkcje kredytów: emisyjna - wprowadzanie do obiegu nowych zasobów pieniądza dochodowa - gdy kredyt tworzy popyt; dochodowa prosta - gdy kredyt nie tworzy dodatkowego popytu Umowa kredytowa i jej elem...

Wykład - Typowe przyczyny zaangażowania

 • Uniwersytet Warszawski
 • Podstawy nauki o przedsiębiorczości
Pobrań: 0
Wyświetleń: 315

Typowe przyczyny zaangażowania się przedsiębiorstwa w produkcję zagraniczną Wskazano już wcześniej, że ekspansja zagraniczna jest trudnym wyzwaniem dla menedżera. Mimo trudności, jakie napotyka przedsiębiorstwo rozszerzające swą działalność na wiele krajów, coraz więcej firm decyduje się na ekspan...