Uniwersytet Warszawski - strona 424

Wykład - Ubóstwo

 • Uniwersytet Warszawski
 • Polityka społeczna
Pobrań: 294
Wyświetleń: 1253

Dynamika i zróżnicowanie dochodów ludności po 1990 roku Płace realne w Polsce są wciąż na niskim poziomie. W porównaniu z 1989 rokiem dochody w 1998 roku były o 19,7% wyższe. IV. PROBLEMY UBÓSTWA 1. Podstawowe pojęcia związane z ubóstwem Ubóstwo absolutne - stan warunków bytowych, który uniemo...

Wykład - Zmiany demograficzne a popyt społeczny na edukację w Polsce...

 • Uniwersytet Warszawski
 • Polityka społeczna
Pobrań: 7
Wyświetleń: 476

Zmiany demograficzne a popyt społeczny na edukację w Polsce Malejąca od 1984 roku liczba urodzeń powoduje, że coraz mniej liczne roczniki rozpoczynają naukę w szkołach podstawowych. W okresie 1990/1991 - 1998/1999 zmniejszyła się liczba uczniów szkół podstawowych o 10%. W tym samym okresie wzrosła...

Wykład - akty prawne integracji Unii Europejskiej

 • Uniwersytet Warszawski
 • Prawo europejskie i integracja europejska
Pobrań: 49
Wyświetleń: 777

Traktat Amsterdamski - został podpisany 2 października 1997 roku. Uzupełnia on Traktat o UE z Maastricht o: modyfikację wspólnotowych i unijnych praw podstawowych; zmiany instytucjonalne i modyfikację procedur decyzyjnych; zmiany do...

Wykład - Koncepcje integracji

 • Uniwersytet Warszawski
 • Prawo europejskie i integracja europejska
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1106

Paneuropejska koncepcja integracji europejskiej - pomysł hrabiego Coudenhove-Kalergi zainicjowany w 1922 roku. Ten ruch miał charakter stowarzyszenia. Głównym jego celem jest powstanie Stanów Zjednoczonych Europy. Wzorem dla propon...

Wykład - Plany dotyczące integracji europejskiej

 • Uniwersytet Warszawski
 • Prawo europejskie i integracja europejska
Pobrań: 56
Wyświetleń: 749

Plan W. Churchilla - 19 września 1946 roku w przemówieniu w Zurychu wezwał do utworzenia Stanów Zjednoczonych Europy i Rady Europy. Plan J. Monneta - aktywnie brał udział w powoływaniu EWWiS, w której od 1952 do 1955 roku pełnił o...

Wykład - Proces scalania instytucji Wspólnot Europejskich

 • Uniwersytet Warszawski
 • Prawo europejskie i integracja europejska
Pobrań: 14
Wyświetleń: 812

Proces scalania instytucji Wspólnot Europejskich - Wspólnoty Europejskie (Wspólnota Europejska, EWWiS, EURATOM) funkcjonują na podstawie oryginalnego systemu instytucjonalnego, wyróżniającego je spośród innych organizacji międzynarodowych - 3 odrębne Wspólnoty mają te same instytucje. Ta unifikacja ...

Wykład - Rozszerzania terytorialne Wspólnot Europejskich

 • Uniwersytet Warszawski
 • Prawo europejskie i integracja europejska
Pobrań: 28
Wyświetleń: 742

Rozszerzania terytorialne Wspólnot Europejskich - z punktu widzenia prawa międzynarodowego UE (i Wspólnoty Europejskie) jest tworem otwartym warunkowo. Państwa przystępujące do Wspólnot mają bowiem obowiązek przyjąć zatwierdzone uregulowania prawne i podporządkować się celom traktatowym. Istnieje wi...

Wykład - traktaty integracyjne

 • Uniwersytet Warszawski
 • Prawo europejskie i integracja europejska
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1547

Agenda 2000 - jest to pakiet dokumentów przygotowanych przez Komisję Europejską, ogłoszony 16 lipca 1997 roku w Strasburgu i przedłożony Radzie Europejskiej na szczycie w Luksemburgu w grudniu 1997 roku. Zostały w nim przedstawione informacje dotyczące rozwoju polityk Unii w tym polityki strukturaln...

Wykład - podstawowe nurty w psychologii

 • Uniwersytet Warszawski
 • Psychologia społeczna
Pobrań: 105
Wyświetleń: 462

PODSTAWOWE NURTY JAKIE MOŻNA SPOTKAĆ W PSYCHOLOGII. BEHAWIORYZM. Koncepcja psychologiczna człowieka jest jawną lub ukrytą ideą proponowaną przez dany (na przykład dominujący w wybranym okresie) nurt teoretyczny w psychologii; dotyczy kilku kwes...

Wykład - psychologia humanistyczna

 • Uniwersytet Warszawski
 • Psychologia społeczna
Pobrań: 98
Wyświetleń: 665

PSYCHOLOGIA HUMANISTYCZNA Początek nurtu w latach 50-tych XX wieku stanowi podejście alternatywne. Zawiera treści krytyczne w odniesieniu do pesymizmu i determinizmu charakteryzujących się behawioryzm psychoanalitykę. Krytyka psychoanalizy za k...