Uniwersytet Warszawski - strona 4

Ekonomika sektora publicznego

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Ryszard Krawczyk
 • Ekonomika
Pobrań: 56
Wyświetleń: 2086

Przedmiot prowadził dr Ryszard Krawczyk. Notatka obejmuje cztery wykłady - od trzeciego do szóstego, liczy 36 stron zapisanych odręcznie. Dzięki niej zapoznamy się z takimi problemami, jak: efektywność a podział dochodów, społeczna krzywa obojętności, funkcje dobrobytu społecznego, utylitaryzm,...

Potrzeby polityczne

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Andrzej Nowak
 • Nauka o polityce
Pobrań: 812
Wyświetleń: 6335

zajęcia odbywają się na Uniwersytecie Warszawskim, a prowadzi je dr Andrzej Nowak. Notatka składa się z 4 stron. Dyspozycja motywacyjna oznacza, że jakiś system celów jest dla kogoś systematycznie ważny i ponawiany. Na przykład w pracy naukow...

Prawo administracyjne - pytania do egzaminu

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Wojciech Stankiewicz
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 469
Wyświetleń: 5362

Zawiera zagadnienia oraz pytania z egzaminu. Przedstaw definicję administracji publicznej. Jak rozumiesz stwierdzenie, że administracja jest związana prawem? Wskaż podstawowe cechy administracji publicznej Omów znaczenie Konstytucji wśród źródeł prawa administracyjnego. Omów znaczenie ustaw...

Podstawy Prawne Samorządów terytorialnych - wykład nr 5

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr hab. Michał Kasiński
 • Podstawy Prawne Samorządów terytorialnych
Pobrań: 140
Wyświetleń: 3024

...Kompetencje wyłączne ma organ stanowiący. One są różne tych, które są w powiecie czy gminie. Województwo to inny rodzaj samorządu, samorząd regionalny, a jego główną misją jest zapewnienie rozwoju cywilizacyjnego regionu. Dlatego głównym dokumentem, który uchwalid może tylko sejmik, po przepr...

Podstawy Prawne Samorządów terytorialnych - wykład 1

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr hab. Michał Kasiński
 • Podstawy Prawne Samorządów terytorialnych
Pobrań: 217
Wyświetleń: 3087

...P.T. – rozczłonkowanie terytorium paostwa dokonane w sposób względnie trwały dla pewnej grupy lub określonych jednostek organizacyjnych paostwa lub jednostek niepaostwowych a wykonujących zadania publiczne; ważne: trwałe rozczłonkowanie przestrzeni pomiędzy jednostkami paostwa + zakres właści...

Turystyka zrównoważona

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Małgorzata Durydiwka
 • Turystyka zrównoważona
Pobrań: 315
Wyświetleń: 4788

...Przykłady faunistyczne: • Wyprawy ornitologiczne do Etiopii, Botswany, Chin, Indie • Safari rzeczne w Manaus (Brazylia) • Rejs- safari w celu obserwacji ssaków morskich Antarktydy • Obserwacje wielorybów na Baya California (Meksyk) • Obserwacje czarnych wyjców w Chiapos (Meksyk) • Obs...

Podstawy Zarządzania pytania

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr inż. Andrzej Figiel
 • Podstawy zarządzania
Pobrań: 385
Wyświetleń: 2366

1. CO ROZUMIEMY POD POJĘCIEM ZARZĄDZANIAI JAKIE SĄ JEGO ELEMENTY SKŁADOWE: Zarządzanie – umiejętność prowadzenia działalności gosp. która przynosi efekty. Dotyczy przede wszystkim ludzi, jest także współdziałaniem osób, które umożliwi zneutralizowanie słabości i max. Wykorzystać ich silne stron...

Francja- opracowanie konstytucji

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr hab. Jarosław Szymanek
 • Współczesne systemy ustrojowe
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1127

Konstytucja Republiki Francuskiej WSTĘP DO KONSTYTUCJI Nazajutrz po zwycięstwie odniesionym przez wolne narody nad reżimami, które usiłowały ujarzmić i poniżyć osobę ludzką, lud francuski proklamuje ponownie, że każda istota ludzka, bez różnicy rasy, religii i przekonań posiada prawa niezbywalne ...

Francja

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr hab. Jarosław Szymanek
 • Współczesne systemy ustrojowe
Pobrań: 336
Wyświetleń: 1582

REPUBLIKA FRANCUSKA Źródła prawa konstytucyjnego: - konstytucja z 4 października 1958 (zatwierdzona w referendum) - „blok konstytucyjny” (bezpośrednio obowiązujące normy o randze konstytucyjnej) : Konstytucja Deklaracja Praw Człowieka i Obywatela z 26 sierpnia 1789 r. Wstęp do poprzedniej Kon...

Funkcje i gwarancje konstytucji

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr hab. Jarosław Szymanek
 • Współczesne systemy ustrojowe
Pobrań: 168
Wyświetleń: 2415

FUNKCJE I GWARANCJE KONSTYTUCJI W doktrynie prawa konstytucyjnego przyjmuje się, że funkcja konstytucji oznacza zespół skutków społecznych, jakie w danej społeczności, w odniesieniu do określonej sfery rzeczywistości wywoływane są istnieniem konstytucji. Innymi słowy chodzi tu o rolę odgrywaną pr...