Podstawy Prawne Samorządów terytorialnych - wykład nr 5

Nasza ocena:

5
Pobrań: 245
Wyświetleń: 3248
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Podstawy Prawne Samorządów terytorialnych - wykład nr 5 - strona 1 Podstawy Prawne Samorządów terytorialnych - wykład nr 5 - strona 2 Podstawy Prawne Samorządów terytorialnych - wykład nr 5 - strona 3

Fragment notatki:...Kompetencje wyłączne ma organ stanowiący. One są różne tych, które są w powiecie czy gminie. Województwo to inny rodzaj samorządu, samorząd regionalny, a jego główną misją jest zapewnienie rozwoju cywilizacyjnego regionu. Dlatego głównym dokumentem, który uchwalid może tylko sejmik, po przeprowadzeniu bardzo skomplikowanej procedury oraz licznych konsultacjach, jest...

...Gminy, powiaty i województwa mają osobowośd prawna, przysługuje im prawo własności i inne prawa majątkowe, a ich samodzielnośd podlega ochronie sądowej = konstytucjonalizacja osobowości prawnej każdej wspólnoty / j.s.t.
Jednostki te, a w istocie wspólnoty samorządowe (substratem osobowym tych jednostek są wspólnoty mieszkaoców) są samodzielne w wykonywaniu zadao publicznych. Tzn. w wykonywaniu tych zadao we własnym imieniu i na własną odpowiedzialnośd. Samodzielnośd zapewniają im publiczne i prywatne prawa podmiotowe przysługujące w zawiadywaniu poszczególnymi działami administracji publicznej. Dzięki temu każda wspólnota samorządowa...

...Jednostki samorządu terytorialnego sprawują zadania za pośrednictwem organów stanowiących i wykonawczych.
Organ STANOWIĄCY I KONTROLNY – w gminie rada gminy/miejska, w mieście na prawach powiatu – rada miasta, w powiecie - rada powiatu, w województwie - sejmik województwa.
Organem wykonawczym w gminie - wójt/b/Pm, w powiecie - zarząd powiatu, w województwie - zarząd województwa....
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

(…)

… oraz prawo wybierania nie przysługuje osobom, które prawomocnym
orzeczeniem sądowym są ubezwłasnowolnione lub pozbawione praw publicznych albo wyborczych.
Art. 170 KRP: mieszkaocy prawnie legitymowani do działania w omawianym zakresie =>
obywateli gminy, powiatu lub województwa
Art. 170.
Członkowie wspólnoty samorządowej mogą decydować, w drodze referendum, o sprawach dotyczących tej
wspólnoty…

Konstytucji i ustaw jest pierwotnym podmiotem władzy samorządowej. Przysługujące jej
zadania publiczne wykonuje samodzielnie: we własnym imieniu i na własną odpowiedzialnośd.
Czyni to przez współuczestnictwo obywateli, realizujących swoje prawo do samorządu w
formach demokracji bezpośredniej, partycypacyjnej i przedstawicielskiej (w takich formach jak
np. referendum lokalne, konsultacje, inicjatywy społeczne…
… PPST / WYKŁAD 5
3 listopada 2011
PODZIAŁ KOMPETENCJI POMIĘDZY POSZCZEGÓLNYMI ORGANAMI
WŁADZY
GMINA
POWIAT
WOJEWÓDZTWO
Wspólnota
samorządowa
mieszkaoców
referendum lokalne,
wybory, konsultacje
społeczne
referendum lokalne,
wybory, konsultacje
społeczne
Organ stanowiący
Organ Wykonawczy
rada gminy (rada
miejska)
rada powiatu
starosta . v-starosta,
2 członków zarządu
sejmik województwa
referendum…
… do
wynegocjowania formuły akceptacji, sposobu współistnienia odmiennych tożsamości
indywidualnych i grupowych; w. = społecznośd
Koncepcje B):

wspólnota – naturalne środowisko życia i rozwoju człowieka, ale nie każda
zbiorowośd = wspólnota
o wspólnota to zbiorowośd o wyższym stadium rozwoju
3
PPST / WYKŁAD 5
3 listopada 2011
o

cechuje ją: wyższy stopieo integracji społecznej, zdolnośd do samoorganizacji
w imię…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz