Powiat - Lokalna wspólnota samorządowa

Nasza ocena:

5
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1393
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Powiat - Lokalna wspólnota samorządowa - strona 1 Powiat - Lokalna wspólnota samorządowa - strona 2 Powiat - Lokalna wspólnota samorządowa - strona 3

Fragment notatki:

Powiat
Lokalna wspólnota samorządowa
Wspólnotę tworzą mieszkańcy powiatu z mocy prawa
Powiat ma osobowość prawną, wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność w zakresie określonym przez ustawy
Samodzielność powiatu podlega ochronie sądowej
Powiat
Powiat jako jednostka zasadniczego podziału terytorialnego obejmuje
Obszary granicznych ze sobą gmin - tzw. Powiat ziemski
Albo obszar miasta na prawach powiatu - tzw. Powiat grodzki
Powiat tworzy, łączy, dzieli i znosi w drodze rozporządzenia Rady Ministrów, po zasięgnięciu opinii zainteresowanych rad gmin, rad powiatów i sejmików województw
Powstanie powiatów
65 miast na prawach powiatu (tzw. powiaty grodzkie)
308 powiatów (tzw. Powiaty ziemskie) W 2001 roku rząd zgodził się na powołanie siedmiu nowych powiatów w Brzezinach, Gołdapi, Lesku, Łobzie, Sztumie, Węgorzewie i Wschowie.
Spełniły 4 warunki:
Były już stolicą powiatu przed reformą z 1975 r.
Miały poparcie wojewodów i samorządowców
Gminy nowych powiatów łączą „silne więzi kulturowe, społeczne i kulturowe”
W obrębie tworzonych powiatów nie było powiatów grodzkich
46 miast par - w 46 miastach - powiatach grodzkich mają także siedzibę władze odrębnych powiatów - ziemskich.
Cechy powiatu grodzkiego
Funkcje organów powiatu tj. rady sprawuje rada miasta (gminy), zarządu zaś - zarząd miasta. Tym samym miasto na prawach powiatu wykonuje jednocześnie funkcje i zadania gminy i zadania powiatu
Funkcje organu powiatu w miastach na prawach powiatu pełnią rada miasta i prezydent miasta
Powiat a gmina
Powiat pełni rolę uzupełniającą wobec gminy.
Zakres działania samorządu powiatowego nie narusza samodzielności gminy
Powiat nie ma żadnych uprawnień kierowniczych lub nadzorczych wobec gminy
Funkcją powiatu jest wspólnie z gminą stworzyć system, który realizuje ogól lokalnych zadań publicznych
Kompetencje powiatu
Pochodzą ze sfery administracji rządowej a niefunkcjonujących dotąd struktur samorządowych
Do spraw powiatu należą te, które były dotąd w gestii likwidowanych rejonowych urzędów administracji rządowej i rządowej administracji specjalnej. Zadania powiatu
Sprawy ponadpodstawowej infrastruktury społecznej, czyli edukacji publicznej wychodzącej poza obowiązek szkolny, opieki zdrowotnej i pomocy społecznej
Sprawy z zakresu ponadpodstawowej infrastruktury technicznej ... zobacz całą notatkę



Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz