Uniwersytet Warszawski - strona 3

note /search

Podsumuwująca notatka.

 • Uniwersytet Warszawski
 • Nauka o państwie
Pobrań: 686
Wyświetleń: 2030

Przede wszystkim życzę Wam szczęśliwego Nowego Roku . Obyśmy dalej byli najlepszą grupą, bo co do tego to chyba nikt na ISMie nie ma wątpliwości . Co do notatek, to przesyłam je tak późno, bo czekałam na wszystkie… I tak niektórych brakuje, ale stwierdziłam, że lepiej wysłać to, co już mam. Re...

Funkcje nauki o polityce

 • Uniwersytet Warszawski
 • Nauka o państwie
Pobrań: 224
Wyświetleń: 1267

Funkcje nauki o polityce Standardowe zagadnienia przedmiotu wiedzy o polityce Konfliktowe koncepcje pochodzenia państwa. Integracyjne koncepcje pochodzenia państwa. Państwo - etymologia pojęcia Ewolucja idei genezy państwa w myśli politycznej Państwo w koncepcji Arystotelesa i Platona Przy...

Funkcje nauki o polityce-egzamin

 • Uniwersytet Warszawski
 • Nauka o państwie
Pobrań: 280
Wyświetleń: 1330

Funkcje nauki o polityce . Opisowa (badanie rzeczywistości politycznej poprzez ujawnienie ważnych problemów politycznych; należy określić normę, czyli określonego stanu rzeczy, wskazanie zjawisk, które tych standardów nie spełniają oraz ukazanie ewentualnych środków zaradczych, wskazanie co jest ...

Funkcje nauki o polityce.

 • Uniwersytet Warszawski
 • Nauka o państwie
Pobrań: 182
Wyświetleń: 966

Funkcje nauki o polityce . Opisowa (badanie rzeczywistości politycznej poprzez ujawnienie ważnych problemów politycznych; należy określić normę, czyli określonego stanu rzeczy, wskazanie zjawisk, które tych standardów nie spełniają oraz ukazanie ewentualnych środków zaradczych, wskazanie co jest ...

Socjologia ogólna.

 • Uniwersytet Warszawski
 • Socjologia
Pobrań: 5670
Wyświetleń: 13818

SOCJOLOGIA OGÓLNA - ćwiczenia Wprowadzenie: SOCJOLOGIA → nauka o zbiorowości; wg J. Szczepańskiego: o tworzeniu się zbiorowości, ich strukturze, procesach zachodzących w tych zbiorowościach przedmiot badań: istota społeczna w swoim społecznym otoczeniu socjologia - diagnoza życia społecznego 1...

Rozwój socjologii jako nauki.

 • Uniwersytet Warszawski
 • Socjologia
Pobrań: 1204
Wyświetleń: 5404

Rozwój socjologii jako nauki: Socjologiczna perspektywa : poziomy rzeczywistości, socjologiczna wyobraźnia, Rozwój socjologii: wkład największych socjologów : August Comte, Herbert Spencer, Karol Marks, Emile Durkheim, Max Weber. Prowadzenie badania socjologicznego : logika nauki, fazy badani...

Wprowadzenie do makroekonomii

 • Uniwersytet Warszawski
 • Ekonomia
Pobrań: 1295
Wyświetleń: 3570

MAKROEKONOMIA 26.09.05 Wprowadzenie do makroekonomii Rola państwa w gospodarce Kategorie PKB Determinanty dochodu narodowego Pieniądz i jego funkcje System pieniężno - kredytowy Budżet państwa Bezrobocie Inflacja Czynniki wzrostu gospodarczego Cykl koniunkturalny Model IS-LM Polityka...

Międzynarodowa ochrona praw człowieka

 • Uniwersytet Warszawski
 • Ochrona praw człowieka
Pobrań: 1708
Wyświetleń: 4137

Prawa człowieka w systemie ONZ Prawa człowieka w Karcie Narodów Zjednoczonych Karta Narodów Zjednoczonych to traktat stanowiący podstawę funkcjonowania Organizacji Narodów Zjednoczonych. Podpisano go 26 czerwca 1945 roku w San Francisco. Weszła w życie 24 października 1945 roku. „MY, LUDY NA...

Przykładowe pytania i odpowiedzi z prawa finansowego

 • Uniwersytet Warszawski
 • Prawo finansowe
Pobrań: 1428
Wyświetleń: 2464

I. Wykaz pytań i odpowiedzi do egzaminu z prawa finansowego Regulacja prawna finansów publicznych Proszę określić zakres sektora finansów publicznych. Art. 5 ust. o f. publ. Do sektora finansów publ. zalicza się: *organy władzy publ., *organy administracji rządowej, *organy kontroli państwowej i...

PRAWO HANDLOWE - zagadnienia - Prokura

 • Uniwersytet Warszawski
 • Prawo handlowe
Pobrań: 826
Wyświetleń: 1771

PRAWO HANDLOWE ZAGADNIENIA: semestr zimowy - pojęcie i charakterystyka przedsiębiorcy, rodzaje przedsiębiorców, spółki osobowe, spółki kapitałowe; semestr letni - komercjalizacja i prywatyzacja, upadłość i postępowanie układowe, ogólna charakterystyka papierów wartościowych, publiczny obrót papier...