Uniwersytet Warszawski - strona 2

note /search

Prawo karne [skrypt]

 • Uniwersytet Warszawski
 • Prawo karne
Pobrań: 9275
Wyświetleń: 10738

❶ pojęcie prawa karnego  prawo  karne  (materialne)   –  co  jest  przestępstwem,  co  za  nie  grozi  (kara,  środki  karne)  oraz  zasady  odpowiedzialności karnej   prawo karne procesowe  (proceduralne)  –  sposób  postępowania  organów  państwowych  w  procesie  karnym  (ustalenie  czy  i  prze...

Polski System Medialny - skrypt

 • Uniwersytet Warszawski
 • Polski System Medialny
Pobrań: 6104
Wyświetleń: 7917

POLSKI SYSTEM MEDIALNY - ZAGADNIENIA Podstawowe pojęcia wiedzy o mediach: prasa, system prasowy, rynek prasowy, komunikowanie itd. PRASA Pojęcie prasa ma różne definicje, w zależności od źródła, z którego będziemy korzystali. I tak w potocznym rozumieniu tego pojęcia(encyklopedycznym), prasą nazyw...

Zagadanienia - Polski System Medialny

 • Uniwersytet Warszawski
 • Polski System Medialny
Pobrań: 2149
Wyświetleń: 2716

Zagadnienie 1. Definicje i zakres pojęć prasa, system prasowy i rynek medialny. PRASA Sprawa terminologii, czyli tzw. siatki pojęciowej w przypadku wiedzy o mediach jest bardzo zaniedbana, choć w dobie tak szybkiego ich rozwoju powinna byc nieustannie aktualizowana. Siatkę pojęciową tworzą dwie kat...

Nomadowie i diaspory we współczesnej Europie - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Społeczeństwa i kultury Europy
Pobrań: 259
Wyświetleń: 938

SPOŁECZEŃSTWA I KULTURY EUROPY TEMAT 13 - NOMADOWIE I DIASPORY WE WSPÓŁCZESNEJ EUROPIE ROMOWIE (CYGANIE) Romowie (nazwa własna w języku romskim Roma lub Rroma, Rromani w zależności od dialektu) - nieterytorialny naród lub grupa etniczna pochodzenia indyjskiego, której członkowie tworzą diasporę z...

Kultury germańskie - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Społeczeństwa i kultury Europy
Pobrań: 105
Wyświetleń: 994

SPOŁECZEŃSTWA I KULTURY EUROPY TEMAT - 6 - KULTURY GERMAŃSKIE ZASIĘG OSADNICTWA NIEMIECKIEGO W EUROPIE ŚRODKOWEJ X - XX WIEKU W X wiek p.n.e. plemiona germańskie przybyły na tereny dorzecza Łaby i Renu. Od końca II w p.n.e. Germanie weszli w styczność z Republiką rzymską. Od I w. n.e. toczyli czę...

Plan D - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Informacja Europejska
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1043

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Bruksela, dnia 13.10.2005 COM(2005) 494 końcowy KOMUNIKAT KOMISJI DO RADY, PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO ORAZ KOMITETU REGIONÓW Wkład Komisji w okres refleksji i plany na przyszłość: Plan D dla demokracji, dialogu i debaty PL PL 1....

Uwierzytelnianie i sygnatury cyfrowe

 • Uniwersytet Warszawski
 • Bezpieczeństwo teleinformatyczne
Pobrań: 63
Wyświetleń: 714

Uwierzytelnianie i sygnatury cyfrowe 1. Potrzeby w zakresie uwierzytelniania Z komunikacją za pośrednictwem sieci wiążą się następujące rodzaje ataków: Ujawnianie (disclosure): Odkrycie treści komunikatu osobie lub procesowi nie posiadającemu odpowiedniego klucza kryptograficznego. Analizowanie...

Konstytucja Szwajcarii

 • Uniwersytet Warszawski
 • Współczesne systemy ustrojowe
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1554

Konstytucja Szwajcarii Oryginał: www.racjonalista.pl/kk.php/s,1361 z 18 kwietnia 1999 r. [_1_] Spis treści: Preambuła Tytuł I (art.1-6) Postanowienia ogólne Tytuł II (art.7-41) Prawa podstawowe, prawa obywatelskie i cele socjalne Tytuł III (art.44-135) Federacja, kantony i gminy Tytuł IV (art....

Uniwersalizm systemu Narodów Zjednoczonych

 • Uniwersytet Warszawski
 • Międzynarodowe Stosunki Polityczne
Pobrań: 266
Wyświetleń: 1568

    1 . Uniwersalizm systemu Narodów Zjednoczonych     Organizacja Narodów Zjednoczonych  powstała 25 kwietnia 1945 r jako twór zwycięzców  II WŚ ,  kiedy to rozpoczęła się konferencja założycielska. Miejscem było Civic Opera  House w  San Francisco . Wzięło w niej udział 50 państw (46 + Dania, A...

Pytania i odpowiedzi (30 stron)

 • Uniwersytet Warszawski
 • Podstawy wiedzy o prawie
Pobrań: 287
Wyświetleń: 1498

JAKIE RODZAJE EGZEKUCJI WYRÓŻNIA PRAWO CYWILNE RODZAJE EGZEKUCJI: orzeczenia sądowe i niektórych innych organów. Do tej grupy należą przede wszystkim orzeczenia sądowe prawomocne lub natychmiast wykonalne, nakazy zapłaty wydane w postępowaniu nakazowym i upominawczym przez państwowe biuro notaria...