Uniwersalizm systemu Narodów Zjednoczonych

Nasza ocena:

5
Pobrań: 266
Wyświetleń: 1540
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Uniwersalizm systemu Narodów Zjednoczonych - strona 1 Uniwersalizm systemu Narodów Zjednoczonych - strona 2 Uniwersalizm systemu Narodów Zjednoczonych - strona 3

Fragment notatki:


    1 . Uniwersalizm systemu Narodów Zjednoczonych     Organizacja Narodów Zjednoczonych  powstała 25 kwietnia 1945 r jako twór zwycięzców  II WŚ ,  kiedy to rozpoczęła się konferencja założycielska. Miejscem było Civic Opera  House w  San Francisco . Wzięło w niej udział 50 państw (46 + Dania, Argentyna,  Białoruś, Ukraina). Kluczowe decyzje podejmować miała  piątka państw, których  uznawano za zwycięzców wojny – Rosja, Francja, Wielka Brytania, USA i Chiny .  Sekretarzem Generalnym konferencji był Amerykanin A.Hiss. Posiedzeniom plenarnym  przewodzili na zmianę A.Eden (UK), E.Stettinius (USA), T.V.Soong (Chiny),  W.M.Mołotow (ZSRR).  Podstawy Organizacji opracowano już na konferencji w Jałcie. Dokument, który wtedy  wypracowano –  Kartę Narodów Zjednoczonych przyjęto jednomyślnie 25 czerwca na  specjalnej sesji plenarnej ,  a 26 czerwca została ona podpisana na uroczystej ceremonii w  budynku związku weteranów. 51 państw, które uczestniczyły w konferencji i podpisały  Kartę nosi miano  członków pierwotnych     Zgromadzenie Ogólne  skład - 193 członków, każde państwo może być reprezentowane przez 5 członków  ciało plenarne  kompetencje - miejsce debaty, kierunki działania organizacji, budżet, funkcja kontrolna  względem innych organów    Rada Bezpieczeństwa  skład - 5 członków stałych +  10 niestałych wybieranych na 2 lata  (wybrani przez  Zgromadzenie Ogólne na wniosek Rady Bezpieczeństwa)  kompetencje - ponosi odpowiedzialność za pokój, posiada instrument: sankcje wobec  sporu który zagraża pokojowi -  sankcje z użyciem siły , jeśli spór nie zagraża pokojowi  to sankcje  bez użycia siły ;  państwo może użyć siły bez oczekiwania na decyzję Rady  Bezpieczeństwa gdy występuje w samoobronie lub gdy konflikt dotyczy państwa, które  było członkiem państw osi (państwo nieprzyjacielskie)    Sekretariat  skład -  Sekretarz wybierany przez Zgromadzenie Ogólne na wniosek Rady  Bezpieczeństwa na 5 lat , Ban Ki Moon - obecnie  kompetencje – reprezentacja, może zwracać uwagę na jakieś problemy, które trzeba  rozwiązać    ECOSOC - Organ Gospodarczo - Społeczny  skład - 54 członków na 3 lata wybieranych przez ZO  kompetencje - organizacja konferencji międzynarodowych, przygotowywanie aktów i  konwencji międzynarodowych, odpowiedzialna za współpracę z organizacjami  wyspecjalizowanymi    SYSTEM  NARODÓW  ZJEDNOCZONYCH  =  ONZ  +  ORGANIZACJE  WYSPECJALIZOWANE  POŁĄCZONE  Z  ONZ  PRZEZ  UMOWY  PODPISANE  PRZEZ ECOSOC  organizacje międzyrządowe  powszechne  wyspecjalizowane w jakiejś dziedzinie                 Zasady  Karty NZ i powszechność członkostwa Organizacji  ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz