Prawo karne [skrypt]

Nasza ocena:

5
Pobrań: 7553
Wyświetleń: 8596
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prawo karne [skrypt] - strona 1 Prawo karne [skrypt] - strona 2 Prawo karne [skrypt] - strona 3

Fragment notatki:

❶ pojęcie prawa karnego  prawo  karne  (materialne)   –  co  jest  przestępstwem,  co  za  nie  grozi  (kara,  środki  karne)  oraz  zasady  odpowiedzialności karnej   prawo karne procesowe  (proceduralne)  –  sposób  postępowania  organów  państwowych  w  procesie  karnym  (ustalenie  czy  i  przez  kogo  popełnione  zostało  przestępstwo  i  ewentualne  osądzenie; także prawa i obowiązki osób  w procesie)  prawo  karne  wykonawcze   –  sposób  wykonywania  kar  orzeczonych  za  przestępstwo;  prawa  i  obowiązki  skazanych;  w  jego  ramach   prawo  penitencjarne , czyli odnoszące się do wykonywania kary pozbawienia wolności    KK KPK KKW    mamy jeszcze prawo karne  skarbowe  i prawo karne  wojskowe     prawo postepowania z nieletnimi – wobec nieletnich nie stosuje się kar, lecz środki wychowawcze i  poprawcze [reguluje także procedurę i postępowanie wykonawcze]    od prawa karnego, należy odróżnić prawo o wykroczeniach (dwa różne poziomy społecznej  szkodliwości)    prawo karne międzynarodowe – wewnętrzne przepisy odnoszące się do przestępstw z elementem  obcym  międzynarodowe prawo karne – przepisy prawa międzynarodowego publicznego (zbrodnie wojenne,  zbrodnie przeciwko ludzkości – prawo norymberskie)       ❷ nauka prawa karnego i nauki  pokrewne [kwk pp]  nauka prawa karnego –  wykładnia  obowiązujących przepisów, tworzenie zbioru  pojęć, instytucji, zasad tego prawa, krytyczna  ocena, propozycje zmian    (w każdym jest jak zwalczyć i zapobiegać):  kryminologia – nauka o przestępczości i przestępcy  [rozmiar, dynamika, struktura, skutki  społeczne,  przyczyny  oraz badania nad sprawcą, badanie środków i metod zwalczania i zapobiegania  przestępczości i ich skuteczności ]     wiktymologia – nauka o ofierze przestępcy  [zjawisko pokrzywdzenia i osoba pokrzywdzona;  metody zapobiegania ]    kryminalistyka – nauka o metodach i środkach wykrywania przestępstw, wykrywania i  ścigania ich sprawców oraz uzyskiwania i utrwalania środków dowodowych dla celów procesu  wyróżniamy:  taktykę kryminalistyczną (przesłuchania, pościgu)  technikę kryminalistyczną (wykorzystanie dziedzin nauki do rekonstrukcji zdarzenia i wykrycia  sprawcy)  oraz jak zapobiegać i zwalczać     nauka o polityce kryminalnej –  polityka ustawodawcza państwa, polityka ścigania  przestępstw, polityka wpływania na stosowanie przez sądy kar za poszczególne przestępstwa   (polityka karna) i  politykę w zakresie wykonywania kar pozbawienia wolności  (polityka  penitencjarna)  [+ zapobieganie ]  ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz