Uniwersytet Warszawski - strona 5

Konstytucja Stanów Zjednoczonych Ameryki

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr hab. Jarosław Szymanek
 • Współczesne systemy ustrojowe
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1169

KONSTYTUCJA STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI My, Naród Stanów Zjednoczonych, w celu umocnienia Unii, ugruntowania sprawiedliwości, zapewnienia ładu wewnętrznego i środków na wspólną obronę, stworzenia warunków sprzyjających ...

Ordynacja większościowa

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr hab. Jarosław Szymanek
 • Współczesne systemy ustrojowe
Pobrań: 98
Wyświetleń: 966

Ordynacja większościowa to zwykle system ordynacji wyborczej w jednomandatowych okręgach. Do niedawna przeciwstawiany w naukach społecznych systemowi tzw. ordynacji proporcjonalnej . W praktyce jednak podział ten okazuje się nietrafny, gdyż obok wielomandatowej ordynacji proporcjonalnej ( Rumunia...

Podziały społeczno-polityczne Lipset i Rokkan.

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr hab. Jarosław Szymanek
 • Współczesne systemy ustrojowe
Pobrań: 35
Wyświetleń: 910

Podziały społeczno-polityczne: Lipset i Rokkan. Pojęcie podziału społeczno-politycznego po raz pierwszy pojawia się w pracy Seymoura Lipseta i Steina Rokkana poświeconej przemianom systemów partyjnych. Niestety, sami autorzy nie określil...

Przykładowe pytania na egzamin

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr hab. Jarosław Szymanek
 • Współczesne systemy ustrojowe
Pobrań: 574
Wyświetleń: 2268

Pytania na WSP Najstarsza pisana konstytucja dziś obowiązująca? (USA - 1787 r.) Sukcesja tronu w Wielkiej Brytanii ? ( zasady sukcesji: ustawa o następstwie tronu z 1701r. - król musi być anglikaninem, a mąż lub żona nie mogą być katolikami; Bill of Rights z 1689 r. uznał tron za opróżniony, co b...

Przykładowe pytania na egzamin - państwa

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr hab. Jarosław Szymanek
 • Współczesne systemy ustrojowe
Pobrań: 294
Wyświetleń: 1855

Pytania na WSP Test z 5 podstawowych państw (USA, UK, SUI, RFN, VR) 16 pytań, które w większości pokrywały się z tymi, które kiedyś przysłała Justyna. Dotyczyły m.in.: - konstruktywne wotum nieufności w RFN, - wybór kancle...

System wyborczy

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr hab. Jarosław Szymanek
 • Współczesne systemy ustrojowe
Pobrań: 427
Wyświetleń: 1596

Istnieją szczegółowe procedury i sposoby obliczania głosów oraz określające sposób przeprowadzenia wyborów. Jest to system wyborczy . Jego najbardziej istotnymi elementami są: wielkość oraz kształt wyborczych okręgów (ale także i związana z nimi możliwość uzyskania miejsca w parlamencie) uprawn...

Systemy partyjne w Europie- rozważania teoretyczne

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr hab. Jarosław Szymanek
 • Współczesne systemy ustrojowe
Pobrań: 126
Wyświetleń: 854

Systemy partyjne w Europie- rozważania teoretyczne System, jako kategoria teoretyczna. System partyjny - układ partii politycznych, które tworzą mniej lub bardziej trwałe powiązania i zależności; a) statycznie - (ilościowy,format system...

Władza ustawodawcza - Parlament

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr hab. Jarosław Szymanek
 • Współczesne systemy ustrojowe
Pobrań: 357
Wyświetleń: 1442

Władza ustawodawcza PARLAMENT -brak parlamentu uniemożliwia istnienie demokratycznego systemu polit -powoływane do życia we wszystkich typach reżimów, większości krajów -symbolizują idee ludowładztwa - przeciwieństwo absolutnej władzy jednostki lub partii -zamachy stanu oznaczają zawieszenie je...

Władza wykonawcza

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr hab. Jarosław Szymanek
 • Współczesne systemy ustrojowe
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1015

WŁADZA WYKONAWCZA Wł. wykonawcza- główny podmiot rywalizacji, jej struktury tworzą trzon każdego systemu politycznego. -możliwość ustalania polityki wewnętrznej i zagranicznej państwa i jej realizacji. - uprawnienie do podejmowania kluczowych rozstrzygnięć politycznych z punktu widzenia państwa...

Wybory i ich funkcje

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr hab. Jarosław Szymanek
 • Współczesne systemy ustrojowe
Pobrań: 322
Wyświetleń: 1379

WYBORY I ICH FUNKCJE Schumpeter- powtarzalny grupowy akt woli w wyniku którego ster rządów powierzony jest tym, którzy dysponują większym poparciem niż każda z konkurencyjnych jednostek lub grup. cykliczność- odbywają się regularnie w ramach konstytucyjnie określonych terminów, wyznaczających dł...