Systemy partyjne w Europie- rozważania teoretyczne

Nasza ocena:

5
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1043
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Systemy partyjne w Europie- rozważania  teoretyczne - strona 1 Systemy partyjne w Europie- rozważania  teoretyczne - strona 2 Systemy partyjne w Europie- rozważania  teoretyczne - strona 3

Fragment notatki:


Systemy partyjne w Europie- rozważania teoretyczne
System, jako kategoria teoretyczna. System partyjny - układ partii politycznych, które tworzą mniej lub bardziej trwałe powiązania i zależności; a) statycznie - (ilościowy,format systemu partyjnego) system Polit jako prosta suma partii politycznych, które funkcjonując w ramach przestrzeni politycznej zachowują się w określony sposób; przynajmniej dwie b) dynamiczne - (jakościowy,mechanizm systemu partyjnego) układ wzajemnych powiązań między partiami , najpierw w rywalizacji o głosy elektoratu i ostatecznie w dążeniu do przechwycenia odpowiedzialności za kształtowanie polityki publicznej państwa (rządzenie lub współrządzenie); partie reagują na własne zachowania i tworzą strategie postępowania; chcą kooperować lub rywalizować na podstawie ustabilizowanych wzorców zachowań G. Sartori- dynamiczne ; wzajemne uzależnienie partii, każda partia jest funkcją innych partii i reaguje na zachowania pozostałych partii politycznych; statyczny element jest kontekstem, a istotą jest dynamika wzajemnych powiązań między partiami, sposób w jaki partie się postrzegają nawzajem, treść formułowanych strategii System polityczny to statyczna konfiguracja partii politycznych, aktywnych w ramach narodowej przestrzeni rywalizacji politycznej i układ wzajemnych powiązań między partiami o bardzo dynamicznych cechach z tendencją do stabilizowania, determinowany rywalizacja o głosy wyborcze, stanowiska publiczne, wpływ na treść polityki publicznej. K. Heider - celem partii jest stworzenie optymalnej kombinacji molekularnej-systemu Polit, w którym partie nie będą izolowanymi atomami i mogą rywalizować na wszystkich poziomach systemu społecznego
systemy mogą się różnić poziomem instytucjonalizacji, stabilnością zasad i reguł gry politycznej, system może ulec de instytucjonalizacji, a powiązania zmieniać się jakościowo (częściej w systemach demokratyzujących się
wzajemne powiązania wyznaczają strukturę przestrzeni rywalizacji systemu politycznego (położenie obok siebie np. lewica-prawica) i determinują charakter ofert programowych
rywalizacyjne powiązania należy na poziomach wyborczym (wyborczy system-większy format,partie prezentują listy wyborcze i wchodzą na arenę wyborczą; demokratyczne systemy nie posługują się instytucjami, które mogą wykluczyć partie, partie akcentują treść odrębną, poznanie opinii wyborców i dzięki temu treść; polaryzacyjne działania-presja grup elektoratu) i parlamentarny (parlamentarno-gabinetowym - wejście do parlamentu trudniejsze, np. większościowy system wyborczy lub instytucje prawa wyborczego-proporcjonalne systemy-klauzula zaporowa lub mały rozmiar okręgu, partie muszą akcentować to co je łączy, depolaryzacja- chcą uzyskać łupy i włączyć się w kształtowanie polityki publicznej państwa).

(…)

…, systemy prezydenckie-partypacyjna przynależność prezydenta- jego partia nie dysponuje większością absolutną w parlamencie,ale ma bardzo wysoki poziom r. i nie można jej wykluczyć ze składu gabinetu;tradycja rządów mniejszościowych- gabinet formułuje jedno ze słabszych ugrupowań politycznych, co zwiększa poziom r. rządowej, test1-rzady te w reżimach parlamentarnych występują w powiązaniach konsensualnych, co sprzyja kartelizacji-konsens programowy wśród partii ustabilizowanych; rządy jednej partii dużej nie musza osłabiać relewancji innych dużych partii-test2-partie spoza strefy rządzenia szantażują(występują w roli gwaranta realizacji przyjętego konsensu programowego),aktywnie uczestniczą w procesie decyzyjnym, gdy naruszy się konsens mogą odwołać gabinet, relewancja opozycyjnych dużych partii…
… vs. Liberalizm ekonomiczny; liberalizm vs. Tradycjonalizm światopoglądowy) - partie przesuwają się w przestrzeni, dokonują modyfikacji w manifestach wyborczych lub strategiach koalicyjnych- tak zwiększają dystans wobec jednych i zmniejszają wobec drugich - miejsce partie na osi lewica-prawica jest konsekwencjonalna i skrótową formą określenia zakresu możliwych do przyjęcia strategii wyborczych…
…! W postkomunistycznych np. nie pasuje.-kontekst czasowy nadal trwa instytucjonalizacja partii, partie nie SA w stanie wykreować podziałów socjopolitycznych, musi być instytucjonalizacja i w kult i strukt, ważna opozycja, koniunkturalne układy-ujawniane reguły gry po wyborach, bipolarność rywalizacji (2blokowosc-obecny wy miar historyczny(polityczny konflikt komunistyczna przeszłość vs antykomunizm) 4, ELEMENTY SYSTEMU…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz