Uniwersytet Warszawski - strona 39

PRAWA RZECZOWE

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Przemysław Sobolewski
 • Prawo cywilne
Pobrań: 63
Wyświetleń: 917

PRAWA RZECZOWE: prawa do rzeczy czyli materialna część przyrody o charakterze bezwględnym, np własność (prawo skuteczne wobec drugiej osoby tym różnią się zobowiązania od prawa rzeczowego). Uprawniony wobec wszystkich podmiotów prawa. Moje prawo jest bezwględne jeśli chodzi o wszystkie osoby.   Do...

PRZEDSTAWICIELSTWO - Prokura

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Przemysław Sobolewski
 • Prawo cywilne
Pobrań: 56
Wyświetleń: 658

PRZEDSTAWICIELSTWO  Jeżeli dana osoba nie może lub nie chce wykonać czynności prawnej (wtedy przedstawiciel składa oświadczenie woli ze skutkiem dla mocodawcy). Zawiera umowę 2 typy przedstawicielstwa:  Przedstawicielstwo Ustawowe - opiera się na ustawie albo orzeczeniu sądu np rodzice (np jeśli...

UŁOMNE OSOBY PRAWNE

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Przemysław Sobolewski
 • Prawo cywilne
Pobrań: 49
Wyświetleń: 721

UŁOMNE OSOBY PRAWNE - jest to osoba, która nie ma pełni praw. Jest to pojęcie, które nie zostało opisane w aktach normatywnych. Osobami prawnymi stricto nie są takie osoby, chociaż mogą zaciągać zobowiązania prawne.  Art. 33 - możliwość zaciągania zobowiązań - członkowie tych podmiotów ponoszą subs...

ZAWIERANIE UMÓW

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Przemysław Sobolewski
 • Prawo cywilne
Pobrań: 91
Wyświetleń: 693

ZAWIERANIE UMÓW  3 tryby w prawie polskim:  Oferta i jej przyjęcie - oświadczenie drugiej stronie woli zawarcia umowy stanowi oferty jeśli zawiera istotne postanowienia umowy, które muszą być wskazane aby umowa doszła do skutku (np chcę sprzedać myszkę ZA 10 złotych). Jeśli powiem chcę sprzedać m...

Części ruchome

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Przemysław Sobolewski
 • Prawo cywilne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 602

Części ruchome - wyldrębnione części przyrody, zwierzęta (zwierzę jako istota czująca nie jest rzeczą, ale prawo cywilne traktuje je jak rzeczy materialne). Tak samo traktuje się energię.  ZBIORY RZECZY:  Przedsiębiorstwa (jako podmiot w języku potocznym, ale w prawie cywilnym jest przedmiotem pr...

Opracowanie wybranych zagadnień z prawa cywilnego

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Przemysław Sobolewski
 • Prawo cywilne
Pobrań: 126
Wyświetleń: 742

Nazwa umowy: Art. w KC: Charakterystyka: Prawa i obowiązki stron: Wygaśnięcie umowy: Odpowiedzialność za wady: Przedawnienie roszczeń: Inne: SPRZEDAŻ -Art. 535-602 KC Strony: I- sprzedawca II- kupujący -Sprzedawca zobowiązuje się przenieść na kupującego własność rzeczy i wydać rzecz a ku...

Wstęp do prawa cywilnego

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Przemysław Sobolewski
 • Prawo cywilne
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1449

Prawo cywilne - z czasów Imperium Rzymskiego. (Prawo obywateli rzymskich); zajmuje się obrotem gospodarczym System prawa:  PRAWO CYWILNE - równość i autonomiczność (jeżeli nie ma tych cech, to jesteśmy w prawie administracyjnym). Kodek...

Czynności przedsiębiorców

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Sylwester Gadocki
 • Prawo handlowe
Pobrań: 21
Wyświetleń: 448

CZYNNOŚCI PRZEDSIĘBIORCY ZARZĄDZANIE (PROWADZENIE SPRAW, KIEROWANIE) pojęcie „zarząd” używane w 2 znaczeniach: jako zarządzanie (proces) lub jako kolegialne ciało powołane do realizacji tego procesu; nas interesuje to I proces polegający na wydawaniu decyzji, opinii, podejmowaniu uchwał, organizowa...

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - Zgromadzenie wspólników...

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Sylwester Gadocki
 • Prawo handlowe
Pobrań: 35
Wyświetleń: 560

# spółka odpowiada całym majątkiem bez ograniczeń, a wspólnicy ponoszą ryzyko do wartości wniesionych wkładów # czasem osobista, nieograniczona lub ograniczona odpowiedzialność wspólników za zobowiązania / szkodę: art. 13 - zobowiązania sp. w organizacji: bez ograniczeń jeśli działał w jej imieniu...

KONSTYTUCJA - Klauzula supremacyjna

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Szymaniak
 • Systemy polityczne
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1561

KONSTYTUCJA każdy system polityczny na świecie posługuje się aktem pełniącym funkcje konstytucji; `konstytucja jest tak stara jak stare jest państwo' np. Karta Jana bez ziemi, Artykuły Henrykowskie konstytucja jest aktem szczególnym, musi spełniać poszczególne kryteria żeby być potraktowanym jak Ko...