Uniwersytet Warszawski - strona 38

Organizacje formalne - ćwiczenia

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Monika Dziurnikowska-Stefańska
 • Socjologia
Pobrań: 294
Wyświetleń: 896

SOCJOLOGIA - ĆWICZENIA 17.04.2013 ORGANIZACJE FORMALNE - TYP IDEALNY BIUROKRACJI, PATOLOGIE ORGANIZACJI FORMALNYCH (ROZDZIAŁ IX) CELOWE GRUPY FORMALNE CZYLI ORGANIZACJE Grupy celowe to grupy, które powstają dla zaspokojenia jakichś potrzeb ich członków czy też realizacji przez nich jakichś zadań...

Reakcja na dewiacje - ćwiczenia

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Monika Dziurnikowska-Stefańska
 • Socjologia
Pobrań: 287
Wyświetleń: 3129

SOCJOLOGIA - ĆWICZENIA 10.04.2013 KONTROLA SPOŁECZNA JAKO REAKCJA NA DEWIACJĘ - POSTAWY WOBEC PRAWA, RODZAJE NORM SPOŁECZNYCH, PLURALIZM PRAWNY (ROZDZIAŁ VII) DEWIACJA Zachowania, które nie są zgodne ze standardami normatywnymi, składającymi się na wspólnotową, podzielaną wizję ładu. Jednak tu n...

Reakcje na wpływ społeczny - ćwiczenia

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Monika Dziurnikowska-Stefańska
 • Socjologia
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1043

SOCJOLOGIA - ĆWICZENIA 03.04.2013 REAKCJE NA WPŁYW SPOŁECZNY, KONFORMIZM (ROZDZIAŁ VII) - KONTROLA SPOŁECZNA KONTROLA SPOŁECZNA I PORZĄDEK SPOŁECZNY KONTROLA SPOŁECZNA - wszelkie mechanizmy uruchamiające, a niekiedy i wymuszające współdziałanie, które utrzymuje porządek społeczny. PROCES INSTYT...

Socjalizacja - ćwiczenia

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Monika Dziurnikowska-Stefańska
 • Socjologia
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1148

SOCJOLOGIA - ĆWICZENIA 13.03.2013 SOCJALIZACJA - RODZAJE SOCJALIZACJI, SOCJALIZACJA PRAWNA, OSOBOWOŚĆ, TOŻSAMOŚĆ, ROLA SPOŁECZNA (ROZDZIAŁ VI) POJĘCIE SOCJALIZACJI Jest to złożony, wielostronny proces uczenia się, dzięki któremu człowiek staje się istotą społeczną. PRZEDMIOT ZAINTERESOWANIA DLA...

Wiedza przedsocjologiczna - ćwiczenia

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Monika Dziurnikowska-Stefańska
 • Socjologia
Pobrań: 588
Wyświetleń: 2401

SOCJOLOGIA - ĆWICZENIA 27.02.2013 ROZDZIAŁ I PRZEDSOCJOLOGICZNA WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE Ojciec socjologii - Comte; w I połowie narodziła się jako dyscyplina naukowa Człowiek od zarania dziejów żyje w gromadzie więc zbieranie i gromadzenie wiedzy musi być znacznie starsze Oddzielenie porządku l...

Zróżnicowanie społeczne - ćwiczenia

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Monika Dziurnikowska-Stefańska
 • Socjologia
Pobrań: 203
Wyświetleń: 2128

SOCJOLOGIA - ĆWICZENIA 24.04.2013 ZRÓŻNICOWANIE SPOŁECZNE - STRATYFIKACJA, ZRÓŻNICOWANIE SPOŁECZNO - ZAWODOWE, RUCHLIWOŚĆ SPOŁECZNA (ROZDZIAŁ XII) RÓŻNICE I NIERÓWNOŚCI JAKO PRZEDMIOT ZAINTERESOWANIA SOCJOLOGII Różnice płci, koloru skóry, barwą włosów, oczu, wiekiem, tuszą, itd. Nierówności i h...

Dawność - Termin zawiły - Zasiedzenie

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Przemysław Sobolewski
 • Prawo cywilne
Pobrań: 91
Wyświetleń: 833

 16.04.2013 DAWNOŚĆ - zbiór instytucji cywilno - prawnych dotyczący wpływu czasu na treść stosunków cywilnoprawnych. Postaci:  Przedawnienie  Termin zawiły  Zasiedzenie  Przewinienie PRZEDAWNIENIE - roszczenia majątkowe! Są przedmiotem przedawnienia. Po upływie terminu przedawnienia dłużnik ...

Ograniczone prawa rzeczowe - Hipoteka

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Przemysław Sobolewski
 • Prawo cywilne
Pobrań: 63
Wyświetleń: 868

PRAWO CYWILNE CIĄG DALSZY 30.04.2013 OGRANICZONE PRAWA RZECZOWE - użytkowanie, służebność, hipoteza, zastaw, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu 1. Użytkowanie - odpowiednik najmu albo dzierżawy, pozwala na korzystanie z cudzej rzeczy ruchomej lub nieruchomej za wynagrodzeniem lub nieodpłat...

PODMIOTY PRAWA CYWILNEGO

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Przemysław Sobolewski
 • Prawo cywilne
Pobrań: 147
Wyświetleń: 805

PODMIOTY PRAWA CYWILNEGO  Stosunek cywilnoprawny zobowiązany i uprawniony (stosunek między przynajmniej dwoma podmiotami np własność).  Kategoria stosunku prawnego ELEMENTY STOSUNKU PRAWNEGO:  Podmioty - ciąży na nich obowiązek, są uprawnione  Przedmioty - to co jest przedmiotem świadczenia, n...

POSTACIE CZYNNOŚCI PRAWNYCH

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Przemysław Sobolewski
 • Prawo cywilne
Pobrań: 112
Wyświetleń: 665

POSTACIE CZYNNOŚCI PRAWNYCH 1. Podział ze względu na ilość stron A) jednostronne (testament, przyrzeczenie publiczne, wypowiedzenie umowy) B) dwustronne (umowy) C) wielostronne Różnice między wypowiedzeniem a ostąpieniem: WYPO...