Uniwersytet Warszawski - strona 40

Konstytucje różnych państw

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Szymaniak
 • Systemy polityczne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 714

Grecka K. 1854 - niedopuszczalna jakakolwiek zmiana; normy nie zmienialne - normy chronione szczególnie; nie jest molwie zmienienie tej normy przy uruchomieniu procedury ingerencji w tekst ustawy zasadniczej W francuskiej - francuska republika nie może być przedmiotem zmian; K. RFN - z 1949r. 4 no...

Pragmatyzm konstytucyjny

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Szymaniak
 • Systemy polityczne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 791

Pragmatyzm konstytucyjny Francuzi wyżej traktują ustawę niż K. (normatywnie) Do 1946 r. Francja nie miała problemu zapewnienia Konstytucyjności norm prawnych. K. IV Republiki - Komitet Konstytucyjny -badał zgodność Konstytucji z ustawami (ust...

Precedens

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Szymaniak
 • Systemy polityczne
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1113

Precedens - w juridical review możliwość powołania się na precedens innego orzeczenia; wiąże nie wszystkie sądy, tylko te niższego rzędu; nie są obligatoryjnym źródłem prawa Spójność linii orzeczniczej: - precedens - postępowanie wieloinstancyjne - na szczycie Sąd Najwyższy; rozstrzygnięcie wiąże...

Systemy największej reszty, najmniejszej reszty

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Szymaniak
 • Systemy polityczne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 756

Systemy największej reszty - o mandacie decyduje reszta jaką uzyskujemy z określonego wzoru matematycznego; System Hure-Nemeyer - M=(V1 * S) / V2 M - liczba manadtów V1 - liczba ważnie oddanych S - liczba mandatów przypadających na dany okręg ...

Szczególny tytuł konstytucji

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Szymaniak
 • Systemy polityczne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 875

Szczególny tytuł - zróżnicowanie pod względem formalnym ustawy od K.; nazwa ma być inna niż nazwa ustawy Elementy różnicujące/szczególna forma Musi się nazywać `Konstytucja' - tytulatura `konstytucja' bądź inne ekwiwalentne określenie; ustawa ...

Wybory

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Szymaniak
 • Systemy polityczne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 924

Wybory zawsze służą wyłonieniu reprezentacji parlamentarnej. Nie ma żadnego, najlepszego systemu elektoralnego. Techniki stosowanych systemów wyborczych: 1) System większościowy - najstarszy; system otwarty - może być stosowany system większ...

ZASADY KONSTYTUCYJNE

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Szymaniak
 • Systemy polityczne
Pobrań: 42
Wyświetleń: 721

ZASADY KONSTYTUCYJNE -absencja generalnie; - wartości konstytucyjne były tak długo niepotrzebne, jak długo był element który je zastępował (inne rozwiązanie instytucjonalne) - idea państwa wyznaniowego; powiązanie państwa z kościołem r...

Zasady państwa prawa

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Szymaniak
 • Systemy polityczne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1029

. Zasada państwa prawa - koncepcja rechstadt; Robert Folmod organy państwa działają na podstawie i w granicach prawa - zasada związania państwa prawem; początkowo rozumiana jaka - jednostce wolno wszystko co nie jest zabronione, a organowi wolno tylko to na co mają legitymizacje prawa - ograniczenie...

Zasady podziału władz

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Szymaniak
 • Systemy polityczne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1176

K. zasada podziału władz: Systemy rządów: systemy, które przewidują realizacje zasadę podziału władz systemy, które nie przewidują realizacje zasadę podziału władz (Hiszpania gen. Franco) System rządów, który nie realizuje koncepcji podziału władz- system komitetowy, system rządów zgromadzenia, ...

Proverb - przysłowia

 • Uniwersytet Warszawski
 • mgr Elżbieta Habielska
 • Język angielski
Pobrań: 112
Wyświetleń: 805

Proverb Translation A bad workman blames his tools. Kiepskiej baletnicy przeszkadza rąbek u spódnicy. A bird in the hand is worth two in the bush. Lepszy wróbel w garści niż gołąb na dachu. A fool and his money are soon parted. Głupiec szybko trwoni pieniądze. A