Uniwersytet Warszawski - strona 387

Wykład - Czynniki określające poziomy płacowe dla stanowisk pracy

 • Uniwersytet Warszawski
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
Pobrań: 14
Wyświetleń: 672

Czynniki określające poziomy płacowe dla stanowisk pracy: 1. Zewnętrzna wartość pracy (stosunki rynkowe za pracę, które są uzależnione od czynników ekonomicznych na zewnętrznych rynkach pracy) - a) popyt; b) podaż; c) ekonomia wysokich płac (teor...

Wykład - pozyskiwanie pracowników: rekrutacja i selekcja

 • Uniwersytet Warszawski
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
Pobrań: 35
Wyświetleń: 441

pozyskiwanie pracowników: rekrutacja i selekcja), Rekrutacja i selekcja stanowią zaplanowany sposób, w trakcie którego organizacja styka się z zewnętrzną podażą pracy. Rekrutacja to proces polegający na zainteresowaniu pewnej grupy kandydatów wolnym stanowiskiem, a selekcja jest techniką wyboru nowe...

Wykład - wynagrodzenia

 • Uniwersytet Warszawski
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
Pobrań: 70
Wyświetleń: 819

Celem zarządzania systemem wynagrodzeń w ramach organizacji jest przyciągnięcie i zatrzymanie ludzi potrzebnych organizacji do osiągnięcia swoich celów. Zatrzymanie pracowników i zachowanie wysokiego poziomu wykonywania pracy wymaga zwiększenia motywacji i zaangażowania pracowników. W kontekście za...

Wykład - Zarządzanie wynagrodzeniami

 • Uniwersytet Warszawski
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
Pobrań: 0
Wyświetleń: 469

Zarządzanie wynagrodzeniami to ustalanie sposobu, w jaki ludzie są wynagradzani w zależności od ich wartości dla organizacji. Zarządzanie to dotyczy finansowych i pozafinansowych wynagrodzeń. Części składowe wynagrodzeń: a) wynagrodzenia finansowe (płaca stała, zasadnicza; płaca zmienna); b) świadc...

Cele oceny pracy przez osoby zatrudnione - wykład

 • Uniwersytet Warszawski
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
Pobrań: 7
Wyświetleń: 336

Cele oceny pracy przez osoby zatrudnione: System oceny pracy wymaga rozpatrzenia następujących celów: 1. Określenie zadań, możliwych do przyjęcia dla tych, których praca będzie oceniana. Odbywa się to w atmosferze otwartego porozumiewania się pomiędzy przełożonym a podwładnym oraz dbałości o partn...

Wykład - pozyskiwanie pracowników

 • Uniwersytet Warszawski
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
Pobrań: 7
Wyświetleń: 434

(pozyskiwanie pracowników: planowanie zasobów ludzkich): Pozyskiwanie pracowników (proces zdobywania i wykorzystania zasobów ludzkich w organizacji) składa się z kilku zharmonizowanych ze sobą specjalistycznych działań, które mają zapewnić zasoby ludzkie w odpowiedniej ilości i jakości, niezbędne d...

Wykład - Rozwój dziedziny

 • Uniwersytet Warszawski
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
Pobrań: 42
Wyświetleń: 399

Rozwój dziedziny nastąpił pod koniec XIX wieku. Zainteresowanie zarządzaniem zasobami ludzkimi nastąpiło w wyniku rozwoju przemysłu. Negatywne aspekty z jakimi boryka się organizacja: a) Syndrom przypadkowego pracownika (brak kontroli przepływu pracowników, np. dobrzy odchodzą z pracy, źli są przy...

Wykład - Charakterystyka świąt żydowskich

 • Uniwersytet Warszawski
 • Związki wyzananiowe
Pobrań: 35
Wyświetleń: 875

Charakterystyka świąt żydowskich a) Szabat - cotygodniowy dzień wolny zaczynający się w piątek po zmierzchu i trwający do sobotniego zmroku. Upamiętnia on siódmy dzień stworzenia, w którym Bóg odpoczywał. W szabat religijny Żyd musi bezwzględnie na...