Uniwersytet Warszawski - strona 388

Wykład - Charakterystyka podstaw doktrynalnych poszczególnych nurtów p...

 • Uniwersytet Warszawski
 • Związki wyznaniowe
Pobrań: 7
Wyświetleń: 392

Charakterystyka podstaw doktrynalnych poszczególnych nurtów protestantyzmu Podstawą protestantyzmu jest uznanie biblii za jedyne źródło wiary (odrzucenie Tradycji). Akcentuje się wolność działania ducha Bożego, odpuszczenie grzechów tylko z łaski Boga i usprawiedliwienie przez wiarę oraz kapłaństwo...

Wykład - Charakterystyka podstawowych nurtów protestantyzmu

 • Uniwersytet Warszawski
 • Związki wyznaniowe
Pobrań: 7
Wyświetleń: 399

Charakterystyka podstawowych nurtów protestantyzmu Luteranizm (kościół Ewangelicko-Luterański) - w Polsce Kościół Ewangelicko-Augsburski, ma ok. 80 tys. wiernych. Podstawą doktryny luterańskiej jest Konfesja augsburska z 1530 roku oraz Mały Katechizm doktora Marcina Lutra. Luter chciał przywrócić ...

Wykład - Charakterystyka Tanachu

 • Uniwersytet Warszawski
 • Związki wyznaniowe
Pobrań: 7
Wyświetleń: 532

Charakterystyka Tanachu Tanach (biblia) składa się z następujących części: a) Tora (Prawo, Pięcioksiąg Mojżeszowy), zawierający objawienie Boże przekazane Żydom. Tora jest rdzeniem Biblii, bo została podyktowana Mojżeszowi bezpośrednio przez Boga. Składa się z: - Księga rodzaju (początków) - opis...

Wykład - Mapa zwi_ąków protestanckich w Polsce współczesnej

 • Uniwersytet Warszawski
 • Związki wyznaniowe
Pobrań: 7
Wyświetleń: 238

Mapa związków protestanckich w Polsce współczesnej Strażnica - Towarzystwo Biblijne i Traktatowe. Zarejestrowany Związek Wyznania Świadków Jehowy (123 052 wiernych). Kościół Ewangelicko - Augsburski (87 300 wiernych, 6 diecezji i 130 zb...

Wykład - Symbolika islamu

 • Uniwersytet Warszawski
 • Związki wyznaniowe
Pobrań: 49
Wyświetleń: 553

Symbolika islamu a) Półksiężyc, zwykle połączony z gwiazdą. Do powszechnego użytku wprowadzili go Turcy osmańscy w XVI wieku. b) Łuk mauretański c) Wersety Koranu d) Dłoń Fatimy (amulet nawiązujący do kształtu dłoni córki proroka Mahometa - Fatimy) 70. Podstawowe zasady doktrynalne islamu Pods...

Wykład - Symbolika judaizmu

 • Uniwersytet Warszawski
 • Związki wyznaniowe
Pobrań: 21
Wyświetleń: 588

Symbolika judaizmu a) Menora - siedmioramienny świecznik, który ma upamiętniać siedem dni tworzenia przez Boga. b) Gwiazda Dawida (sze...

Referat - wielonarodowy korpus

 • Uniwersytet Warszawski
 • Bezpieczeństwo narodowe
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1197

REFERAT: WIELONARODOWY KORPUS PÓŁNOCNY-WSCHÓD STRUKTURA, ZADANIA, WYZWANIA Podczas spotkania na wyspie Bornholm w 1994 roku, kiedy perspektywa wejścia naszego kraju do Sojuszu Północnoatlantyckiego była jeszcze bardzo odległa, szefowie resortów ...

Wykład - podstawy prawne

 • Uniwersytet Warszawski
 • Bezpieczeństwo Państwa
Pobrań: 126
Wyświetleń: 735

BEZPIECZEŃSTWO PAŃSTWA - PODSTAWY PRAWNE Zakres terytorialny obowiązywania pojęcia „bezpieczeństwo państwa” Dotyczy wszystkich atrybutów państwa - jego terytorium, jego obywateli, bez względu na miejsce pobytu, instytucji i funkcjonariuszy służb państwowych. Bezpieczeństwo publiczne a bezpieczeńs...

Referat - Pojęcie bezpieczeństwa narodowego

 • Uniwersytet Warszawski
 • Bezpieczeństwo narodowe
Pobrań: 637
Wyświetleń: 2583

Pojęcie bezpieczeństwa narodowego ewoluowało w czasie i jest zależne od konkretnych warunków panujących w państwie. „Pojęcie bezpieczeństwa ewoluowało w czasie i jest zależne od konkretnych warunków panujących w państwie. Interes bezpieczeństwa powszechnego w wymiarze globalnym nie m...