Uniwersytet Warszawski - strona 312

Gaja - tekst do prezentacji

 • Uniwersytet Warszawski
 • Informatyka
Pobrań: 0
Wyświetleń: 595

Slajd 1 Federacja Zielonych Gaja - niezależną, apolityczną pozarządową organizacją pożytku publicznego, działającą na rzecz ochrony środowiska naturalnego oraz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. Slajd 2 Z połączenia ty...

Formacja romantyczna a dziedzictwo rewolucji francuskiej - omówienie.

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Bartłomiej Zdaniuk
 • Historia społeczna i polityczna Europy
Pobrań: 217
Wyświetleń: 938

HISTORIA SPOŁECZNA EUROPY TEMAT IV - 27.10.11r. FORMACJA ROMANTYCZNA A DZIEDZICTWO REWOLUCJI FRANCUSKIEJ FORMACJA ROMANTYCZNA Do Francji romantyzm zawitał w początkach XIX wieku. Rozwijał się w czasach restauracji i za monarchii lipcowej. Był reakcją i ruchem protestu przeciw skostniałym formom ...

Historia społeczna Europy - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Bartłomiej Zdaniuk
 • Historia społeczna Europy
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1001

HISTORIA SPOŁECZNA EUROPY C.D NOTATKA DO PUNKTU II - 20.10.11r. Ad.3. Po zdobyciu Bastylii przez rozszalały tłum (stan III), nastąpił przełom i ludzie zaczęli mieć więcej praw. Między innymi zainicjowali uczestnictwo w życiu politycznym. Tworzyli kluby (punkt 7), tzw. Sekcje w Paryżu, gdzie ludzi...

Historia społeczna Europy 20.10.11r. Bonaparte

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Bartłomiej Zdaniuk
 • Historia społeczna Europy
Pobrań: 994
Wyświetleń: 2492

HISTORIA SPOŁECZNA EUROPY NOTATKA DO PUNKTU III 20.10.11 BONAPARTOWSKA WIZJA PAŃSTWA I SPOŁECZEŃSTWA. Napoleon dążył do umocnienia swojej władzy. W Konstytucji roku 1799 nie zamieszczono deklaracji praw, większość obywateli została pozbawiona realnego wpływu na sprawy polityczne, a I Konsul-Napol...

Polacy podczas I wojny - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Kazimierz Przybysz
 • Historia społeczna Polski
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1176

HISTORIA SPOŁECZNA POLSKI POSTAWY POLITYCZNE POLAKÓW W OKRESIE I WOJNY ŚWIATOWEJ Państwa poszczególne nie ujawniały swych celów wojennych; głosiły, że prowadzą wojnę obronną. Poszczególne państwa zaborcze miały na celu pozyskanie polskiej opinii publicznej. Żadne z państw nie stawiało sobie celu ...

Polskie ruchy masowe - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Kazimierz Przybysz
 • Historia społeczna Polski
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1134

HISTORIA SPOŁECZNA POLSKI TEMAT 4 - POLSKIE MASOWE RUCHY SPOŁECZNO - POLITYCZNE XX WIEKU Narodowa Demokracja lub ruch narodowy (popularna nazwa endecja od skrótu ND) - polski ruch polityczny o ideologii nacjonalistycznej, powstały pod...

Ruch socjalistyczny - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Kazimierz Przybysz
 • Historia społeczna Polski
Pobrań: 63
Wyświetleń: 847

HISTORIA SPOŁECZNA POLSKI TEMAT - 4 RUCH SOCJALISTYCZNY Rozwój ruchu socjalistycznego i robotniczego był związany z industrializacją, rozwojem i wzrostem liczny robotników. Ruch socjalistyczny był politycznym ruchem inteligenckim o ograniczonym zasięgu, a ruch robotniczy był ruchem masowym i był z...

3A. Organizacja teryt. Nap. Europy -

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Bartłomiej Zdaniuk
 • Organizacja terytorialna na mapie Europy
Pobrań: 133
Wyświetleń: 987

1. Wstęp Dzieje Starego Kontynentu znają kilka prób utworzenia cesarstwa uniwersalnego - marzenia takie snuli Karol Wielki i Otton III. Do galerii paneuropejskich wizjonerów włączyć można również Napoleona Bonaparte, któremu udało się n...

System prawa kontynentalnego - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • 3System prawa
 • Prawo
Pobrań: 749
Wyświetleń: 3535

System prawa SYSTEM PRAWA KONTYNENTALNEGO (CIVIL LAW) Założenia: Wyłączność lub zdecydowana dominacja prawa pozytywnego = zasada prymatu ustawy. Zakaz tworzenia prawa przez sądy, które zajmują się wyłącznie stosowaniem prawa, w tym jego interpretowaniem. Minimalizacja roli innych postaci prawa:...

Prawo jako zjawisko polityczne - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • 4Prawo jako zjawisko polityczne
 • Prawo
Pobrań: 280
Wyświetleń: 770

Prawo jako zjawisko polityczne WSZELAKIE DEFINICJE Państwo jest polityczną, hierarchiczną, przymusową, terytorialną, sformalizowaną, suwerenną, wyposażoną we władzę, opartą na sformalizowanym członkostwie, obejmującą całe społeczeństwo organizacją. Naród (w znaczeniu politycznym) jest to wspólnot...