Uniwersytet Warszawski - strona 311

Podział terytorialny państwa- omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Marek Tabor
 • Geografia Polityczna
Pobrań: 70
Wyświetleń: 679

Dr Marek Tabor - Geografia Polityczna 12 PODZIAL TERYTORIALNY PANSTWA I JEGOPROBLEMY NA PRZYKLADZIE POLSKI Problem podzialu terytorialnego pojawia się zawsze w okresach przeobrażeń ustrojowych. Wynika to z konieczności dostosowania terytorialnych ram dzialania terenowych organow władzy i administr...

Podział polityczny mórz i oceanów - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Marek Tabor
 • Geografia Polityczna
Pobrań: 217
Wyświetleń: 4935

Dr Marek Tabor - Geografia Polityczna 13 PODZIAL POLITYCZNY MORZ I OCEANOW Obszary morskie pod względem statusu prawno - politycznego dzielimy na: Wody wchodzące w sklad terytorium państwowego nazywamy wodami terytorialnymi lub morskim terytorium panstwa, i

Podział przestrzeni kosmicznej, nieba - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Marek Tabor
 • Geografia Polityczna
Pobrań: 91
Wyświetleń: 2289

Dr Marek Tabor - Geografia Polityczna 14 PRZESTRZEN POWIETRZNA, KOSMICZNA I PODZIAL POLITYCZNY NIEBA W sklad terytorium panstwa wchodza: przestrzen ladowa, morska i powietrzna rozciagajaca się nad obszarem ladowym i morskim. W 1919r. w Paryzu podpisano miedzynarodowa zasade obowiazujaca wszystkie ...

Geografia orientacji politycznych - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Marek Tabor
 • Geografia Polityczna
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1645

Dr Marek Tabor - Geografia Polityczna 15 GEOGRAFIA ORIENTACJI POLITYCZNYCH Geografia orientacji politycznych działalność badawcza skupia wokół problematykiwyborow parlamentarnych lub samorządowych oraz partii politycznych, które w tych wyborach czynnie uczestnicza. Za klasycznego przedstawiciela t...

Ekopolityka - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Marek Tabor
 • Geografia Polityczna
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1428

Dr Marek Tabor - Geografia Polityczna 16 EKOPOLITYKA GLOBALNA POJECIE EKOPOLITYKI Ekologia jako nauka o „gospodarce” przyrody może i powinna wskazywac człowiekowi drogi zabezpieczenia się przed ujemnymi konsekwencjami eksploatacji dobr naturalnych i calej gospodarki ludzkiej. Ekopolityka zajmuje ...

Stosunki międzynarodowe - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Marek Tabor
 • Geografia Polityczna
Pobrań: 105
Wyświetleń: 686

Dr Marek Tabor - Geografia Polityczna 18 STOSUNKI MIEDZYNARODOWE I OTWARTOSC POLITYCZNA PANSTW - PROBA TYPOLOGII ZARYS PROBLEMU Społeczność miedzynarodowa to ogol panstw suwerennych, utrzymujących stosunki wzajemne regulowane przez ...

Globalistyka - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Marek Tabor
 • Geografia Polityczna
Pobrań: 63
Wyświetleń: 882

Dr Marek Tabor - Geografia Polityczna 19 GLOBALISTYKA W GEOGRAFII POLITYCZNEJ I W GEOPOLITYCE Pojęcie globalistyki Stopień otwartości panstw prowadzi do globalistyki, która zajmuje się politycznymi, gospodarczymi i kulturalnymi procesami w skali swiatowej. Globalistyka korzysta z dorobku badawcze...

Procesy integracyjne w Europie - projekty integracyjne

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Miecznikowska
 • Procesy integracyjne w Europie
Pobrań: 182
Wyświetleń: 826

PROCESY INTEGRACYJNE W EUROPIE C.D. TEMAT III I IV ORAZ TEMAT - V - PROJEKTY INTEGRACYJNE NA PŁASZCZYŹNIE MILITARNEJ I POLITYCZNEJ PAŃSTW ZACHODNIOEUROPEJSKICH PLANY UTWORZENIA EUROPEJSKIEJ WSPÓLNOTY OBRONNEJ I EUROPEJSKIEJ WSPÓLNOTY POLITYCZNEJ EWO: Geneza Projekt powstania EWO kształtował si...

Prawo międzynarodowe - kazusy - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Mizerska-Wrotkowska
 • Prawo międzynarodowe
Pobrań: 1085
Wyświetleń: 1659

PRAWO MIĘDZYNARODOWE PUBLICZNE - KAZUSY Rada Bezpieczeństwa ONZ głosowała w sprawie zastosowania sankcji wobec państwa A. Dwa państwa, w tym Wielka Brytania, wstrzymały się od głosu. Trzy państwa, w tym Chiny, były nieobecne. Franc...

Fundusze UE - Interwencjonizm

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr hab. Andrzej Wieloński
 • Fundusze UE w teorii i praktyce
Pobrań: 21
Wyświetleń: 833

05.10.2012 Zaliczenie - egzamin otwarte pytania INTERWENCJONIZM GOSPODARCZY - dla szybkiego wzrostu jest niezbędna interwencja władzy gospodarczej. Najważniejszy mechanizm - ciężary tzn. Podatki. Najpierw bierze się pieniądze z jednego wora a potem się rozdaje (czyli redystrybuuje). Jest to koncep...