Uniwersytet Warszawski - strona 313

5A Geneza rewolucji przemys_owej - HSE dr Zdaniuk

 • Uniwersytet Warszawski
Pobrań: 245
Wyświetleń: 630

Temat V a: Geneza rewolucji przemysłowej. Plan wypowiedzi: 1.Wstęp: Czas: od połowy XVIII do połowy XIX wieku - charakter umowny Miejsce: Anglia, a następnie inne kraje (Francja, Belgia, USA) 2. Pojęcie rewolucji przemysłowej: „gruntowne zmiany w stosunkach społecznych i ekonomicznych, zapocząt...

Rozwój miast - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Bartłomiej Zdaniuk
 • Historia
Pobrań: 91
Wyświetleń: 714

ęłęó Historia miasta sięga kilkunastu wieków przed naszą erą, kiedy to rozwijały się one na Krecie, później zagarniętej przez Achajów, a potem w starożytnej Grecji, gdzie funkcjonowały jako odrębne i niezależne jednostki tzw. polis. Tradycję greckich miast przejmą później Rzymianie, którzy od IV w....

Tworzenie prawa - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Przemysław Biskup
 • Prawo
Pobrań: 399
Wyświetleń: 1421

2009-11-13 Prawoznawstwo Tworzenie prawa POJĘCIE TWORZENIA PRAWA Tworzenie prawa jest procesem, odbywającym się w ramach określonych instytucji i według określonej prawem procedury. Prawo tworzone jest przez państwo bądź przez instytucje ponadnarodową, np. Unię Europejską. Adresatami norm wyz...

Władza - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Bartłomiej Zdaniuk
 • Historia
Pobrań: 70
Wyświetleń: 861

Państwo liberalne a demokratyczne: relacje obywatel- władza. I. Charakterystyka państwa liberalnego i demokratycznego. -Państwo liberalne W wieku XVII I, gdy stabilizował się „klasyczny” absolutyzm, powstały także pierwsze formacje ustrojowe, które można określić mianem liberalnych. Taki charakter...

Reformy brytyjskiego sytemu wyborczego - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Bartłomiej Zdaniuk
 • Historia
Pobrań: 126
Wyświetleń: 798

Magdalena Obrusiewicz Europeistyka, gr II Reformy brytyjskiego systemu wyborczego W XIX w. Wielka Brytania, która z wojen napoleońskich wyszła jako największa potęga świata, wpadła w wir zmian politycznych. Demokracja brytyjska musiała uporać się nie tylko z cenzusami majątkowymi, lecz także ze s...

Dr Przemysław Biskup - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Przestrzeganie prawa
 • Prawo
Pobrań: 105
Wyświetleń: 665

Przestrzeganie prawa POJĘCIE PRZESTRZEGANIA PRAWA Przestrzeganie prawa jest zachowaniem adresata normy prawnej zgodnym z treścią dyspozycji tej normy w warunkach określonych przez hipotezę. Istotne jest świadome dostosowanie się adresatów do obowiązujących norm. Przesłanki, które ich do tego skłon...

Stosowanie prawa - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Stosowanie prawa i obowiązywanie prawa
 • Prawo
Pobrań: 847
Wyświetleń: 1176

Stosowanie prawa i obowiązywanie prawa STOSOWANIE PRAWA Stosowanie prawa jest sformalizowanym działaniem kompetentnych organów władzy publicznej o charakterze czynności konwencjonalnej, polegającym na podejmowaniu i realizacji władczych decyzji indywidualnych i konkretnych na podstawie abstrakcyjn...

8B. HSE - gr. 1 - Komunizm wojenny a NEP - dr Zdaniuk

 • Uniwersytet Warszawski
Pobrań: 287
Wyświetleń: 1687

Temat (VIII b): Komunizm wojenny a NEP. I Wstęp: Zdobywanie władzy przez bolszewików (Rewolucja Październikowa, wojna domowa), Budowanie porządku i obrony władzy (CzeKa, kara śmierci, cenzura, konstytucja), Społecznie niezadowol...

Cele i zakres wykładni - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Wykładnia prawa
 • Prawo
Pobrań: 406
Wyświetleń: 1589

Wykładnia prawa CELE I ZAKRES WYKŁADNI Dwa stanowiska: Klaryfikacyjna koncepcja wykładni: Wykładni dokonuje się, o ile wymagają tego dostrzeżone niejasności tekstu. Wykładnia ma te niejasności usunąć. Jeżeli tekst prawny jest jasny, nie ma potrzeby dokonywania wykładni. Potrzeba przeprowadzenia wy...

9A HSE dr Zdaniuk (kryzysy gospodarcze w mi_dzywojniu)

 • Uniwersytet Warszawski
Pobrań: 161
Wyświetleń: 476

Kryzysy gospodarcze okresu międzywojennego: przyczyny i społeczne skutki WSTĘP: Stan gospodarki europejskiej po I wojnie światowej. W ciągu wojny przemysł nastawiony był głównie na produkcję ogromnych ilości broni i amunicji. Teraz należało powrócić do gospodarki pokojowej, co nie obyło się bez poc...