Uniwersytet Warszawski - strona 300

Interwencjonizm państwowy - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Nauka o Państwie i Polityce
 • Dr Izolda Bokszczanin
Pobrań: 238
Wyświetleń: 1295

INTERWENCJONIZM PAŃSTWOWY Interwencjonizm państwowy, polityka aktywnego oddziaływania państwa na przebieg procesów gospodarczych. Przeciwieństwo liberalizmu gospodarczego. Zwolennicy interwencjonizmu wskazują na trzy główne jego cele...

Naród - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Nauka o Państwie i Polityce
 • Dr Izolda Bokszczanin
Pobrań: 420
Wyświetleń: 812

NAUKA O PAŃSTWIE I POLITYCE NOTATKA 12 PUNKT - 03.01.12r. NARÓD Stanowią one jednostki kulturowe: grupy ludzi mówiących tym samym językiem, wyznających tę samą religię, mających wspólną przeszłość, itd. Wszystkie narody odznaczają się pewną dozą kulturowej, etnicznej i rasowej różnorodności czy n...

Państwo narodowe

 • Uniwersytet Warszawski
 • Nauka o Państwie i Polityce
 • Dr Izolda Bokszczanin
Pobrań: 266
Wyświetleń: 1281

NAUKA O PAŃSTWIE I POLITYCE NOTATKA PUNKT 13 - 10.01.12r. PAŃSTWO NARODOWE Jest to państwo, którego prawie wszyscy mieszkańcy stanowią jeden naród i zdecydowana większość członków tego narodu zamieszkuje to właśnie państwo. Taka forma wynika z postulowanego przez ONZ prawa narodów do samostanowie...

Pojęcie państwa - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Nauka o Państwie i Polityce
 • Dr Izolda Bokszczanin
Pobrań: 385
Wyświetleń: 1267

Nazwa państwa: Starożytność: - Grecy oznaczali je nazwą polis - oznaczało miasto i było przystosowane do stosunków politycznych świata greckiego, ale było przeszkodą do oznaczenia państwa obejmującego duże obszary (np. daleki Wschód- dlatego mówili na nie ludy); ogólnie mówili wspólnota (ogół obyw...

Pojęcie polityki - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Nauka o Państwie i Polityce
 • Dr Izolda Bokszczanin
Pobrań: 560
Wyświetleń: 826

NAUKA O PAŃSTWIE I POLITYCE NOTATKA PUNKT 11 - 20.12.11r. POJĘCIE POLITYKI Cały podpunkt 1 z rozdziału XIII Polityka POJĘCIE SYSTEMU POLITYCZNEGO Podpunkt 1 z rozdziału XII System polityczny społeczeństwa PODMIOTY, PROCESY, DZIAŁANIA I DECYZJE POLITYCZNE Podpunkty 2, 5, 6 z rozdziału XIII Pol...

Pojęcie wojny

 • Uniwersytet Warszawski
 • Nauka o Państwie i Polityce
 • Dr Izolda Bokszczanin
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1036

NAUKA O PAŃSTWIE I POLITYCE NOTATKA - PUNKT 14 POJĘCIE WOJNY Wojna - jest określonym stosunkiem między dwoma państwami, krajami, grupami etnicznymi. Stosunek ten charakteryzuje przede wszystkim wzajemne negatywne nastawienie państw do siebie powiązane z konfliktem zbrojnym. Wojna jest zwykle proc...

Rewolucja - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Nauka o Państwie i Polityce
 • Dr Izolda Bokszczanin
Pobrań: 210
Wyświetleń: 777

NAUKA O PAŃSTWIE I POLITYCE NOTATKA DO PUNKTU 9 - 29.11.11r. REWOLUCJA Rewolucja sprawia gruntowną przebudowę społeczeństwa (wzniesienie się państwa na wyższy etap rozwoju). Rewolucja dokonując przemian jakościowych, odmierza przedziały dziejowe państwowości między schodzącym a rodzącym się państ...

Władza - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Nauka o Państwie i Polityce
 • Dr Izolda Bokszczanin
Pobrań: 567
Wyświetleń: 966

NAUKA O PAŃSTWIE I POLITYCE NOTATKA PUNKT 10 - 06.12.11r. ZJAWISKO WŁADZY 3. POJĘCIE WŁADZY POLITYCZNEJ I PAŃSTWOWEJ Władza, ma odniesienie do zjawisk społecznych, które występują w wielu zbiorowościach ludzkich, a w szczególności w grupach p...

Forma państwa - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Izolda Bokszczanin
 • Nauka o państwie
Pobrań: 252
Wyświetleń: 798

NAUKA O PAŃSTWIE I POLITYCE PUNKT 5 - 25.10.11r. POJĘCIE FORMY PAŃSTWA Pojęcie formy państwa odnosi się do rozwiązań strukturalnych zastosowanych w sposobie zorganizowania państwa. Arystoteles wskazał, iż można podzielić formy państwa na dwie podstawowe grupy A i B. A - monarchia, arystokracja, po...

Nauka o państwie - sylabus

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Izolda Bokszczanin
 • Nauka o państwie
Pobrań: 840
Wyświetleń: 3402

semestr zimowy 2011/2012 NAUKA O PAŃSTWIE I POLITYCE wykład: prof. UW dr hab. Stanisław Sulowski ćwiczenia: dr Izolda Bokszczanin, dyżur :pon. 15.00-16.30, NŚ 67, s. 103; e-mail: ibokszczanin@uw.edu.pl Literatura podstawowa przedmiotu: Heywood A.,