naród - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 420
Wyświetleń: 812
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
naród - omówienie  - strona 1

Fragment notatki:

NAUKA O PAŃSTWIE I POLITYCE
NOTATKA 12 PUNKT - 03.01.12r.
NARÓD
Stanowią one jednostki kulturowe: grupy ludzi mówiących tym samym językiem, wyznających tę samą religię, mających wspólną przeszłość, itd. Wszystkie narody odznaczają się pewną dozą kulturowej, etnicznej i rasowej różnorodności czy niejednolitości. Tym, co odróżnia naród od jakiejkolwiek innej grupy lub zbiorowości to świadomość jego członków, że są narodem. Naród w tym znaczeniu postrzega siebie jako odrębną wspólnotę polityczną. Tym różni się od grupy etnicznej, która nie ma aspiracji politycznych.
NARODY JAKO WSPÓLNOTY KULTUROWE
Herder: narody są ,,naturalnymi” lub organicznymi jednostkami, które korzeniami sięgają starożytności i będą tym samym kontynuować swoją egzystencję tak długo, jak długo trwać będzie ludzkość. NARODY JAKO WSPÓLNOTY POLITYCZNE
Naród jest grupą ludzi, których łączy wspólne obywatelstwo, niezależnie od ich kulturowych, etnicznych i jakichkolwiek innych powiązań. (Korzenie - Rousseau).
Meinecke: naród polityczny to taki, w którym obywatelstwo posiada większą doniosłość polityczną aniżeli tożsamość etniczna, nierzadko narody polityczne obejmują szereg grup etnicznych, odznaczając się tym samym kulturową heterogenicznością. (Wielka Brytania, Stany Zjednoczone, Francja).
NACJONALIZM
Kiedy nacjonalizm jest reakcją na doświadczenie obcej dominacji lub rządów kolonialnych, wówczas przeważnie staje się siłą wyzwalającą związaną z ideą wolności, sprawiedliwości i demokracji. Kiedy nacjonalizm jest produktem migracji społecznych i zmian demograficznych, przybiera często charakter prymitywny czy nawet ekskluzywny - i może stać się nośnikiem rasizmu oraz ksenofobii (strach, nienawiść wobec obcokrajowców).
RODZAJE NACJONALIZMU:
NACJONALIZM LIBERALNY - klasyczna forma nacjonalizmu europejskiego (Rewolucja Francuska). Nacjonalizm liberalny opiera się na fundamentalnym założeniu, że rodzaj ludzki jest naturalnie podzielony i stanowi zbiór narodów, z których każdy posiada odrębną tożsamość. Stąd narody są oryginalnymi lub organicznymi wspólnotami, nie zaś sztucznym tworem przywódców politycznych czy też klas rządzących. Łączy on ideę narodu z przekonaniem o suwerenności ludu (Rousseau); zasada samostanowienia narodu. Nacjonalizm liberalny ma charakter powszechnej zasady; każdy naród posiada prawo do wolności i samookreślenia (stworzenie świata złożonego z suwerennych państw narodowych). - Mazzini - Młoda Italia, Młoda Europa. Przyjmuje się, że jednostki wszędzie mają ten sam status i uprawnienia, wyrażane w prawach człowieka. (Liga Narodów, Organizacja Narodów Zjednoczonych, Unia Europejska).

(…)

… łączącej członków szczególnego rodzaju zbiorowości czyli narodu. Podstawową cechą narodu jest to, że przybiera charakter grupy własnej, mimo że jego członkowie nie znają się osobiście. Więź narodowa wzmacniana jest poprzez socjalizację, w tym znaczeniu że o narodzie mówi się metaforami, np. kojarzenie domu rodzinnego z ojczyzną, nazywanie własnego narodu krajem „rodzinnym” itd. Wobec symboli narodowych…
… i ciągłość narodu (fanatyczny patriotyzm). Jedność narodowa nie wymaga swobodnej debaty, ani wolnej i konkurencyjnej walki o władzę, wymaga dyscypliny oraz posłuszeństwa wobec jednego, najwyższego przywódcy; szowinizm; przekonanie, że w obliczu wroga naród jednoczy się i nabiera zintensyfikowanego poczucia własnej tożsamości i znaczenia (szowinizm); dążenie do ekspansji lub poszukiwania kolonii (Mussolini…
…. Jeżeli chodzi o Polskę to naród ten cechuje megalomania, przekonanie o własnej wyjątkowości i szczególnej roli w historii oraz drażliwość na punkcie honoru. Kiedy naród ten cierpi, powinien pochylić się nad nim z troską cały świat - i to bez względu na przyczynę niepowodzenia, nawet zawinioną. Owa megalomania nie przeszkadza temu, że Polska jest państwem, w którym nic się jego obywatelom nie podoba…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz