Uniwersytet Warszawski - strona 299

Dochód narodowy - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Mgr Regulska
 • Ekonomia
Pobrań: 105
Wyświetleń: 826

EKONOMIA TEMAT 7 - DOCHÓD NARODOWY DEFINICJA Jest to inna nazwa dla Produktu Narodowego Netto, jest to suma dochodów wszystkich obywateli oraz osób prawnych z siedzibą w danym kraju, uzyskanych z wykorzystania czynników produkcji (ziemia, praca, kapitał), równa całkowitej wartości wytworzonych dó...

Elastyczność popytu i podaży - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Mgr Regulska
 • Ekonomia
Pobrań: 203
Wyświetleń: 889

EKONOMIA TEMAT - 3 ELASTYCZNOŚĆ POPYTU I PODAŻY ELASTYCZNOŚĆ POPYTU Jest to relacja między wyrażoną w procentach zmianą popytu, a wyrażoną w procentach zmianą czynnika, który tę zmianę wywołał. Elastyczność popytu można określić tylko w odniesieniu do tych czynników kształtujących popyt, które da...

Pieniądz, polityka monetarna i walutowa - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Mgr Regulska
 • Ekonomia
Pobrań: 14
Wyświetleń: 826

EKONOMIA TEMAT 10 - PIENIĄDZ, POLITYKA WALUTOWA I MONETARNA ISTOTA I FUNKCJE PIENIĄDZA ISTOTA PIENIĄDZA - Pieniądz jest kategoria związaną z rozwojem wymiany towarowej. Niedogodności wymiany barterowej czyli towar za towar doprowadziły do pojawienia się pieniądza jako pośrednika wymiany. Powszech...

Podstawowe formy rynku - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Mgr Regulska
 • Ekonomia
Pobrań: 98
Wyświetleń: 2373

EKONOMIA TEMAT 5 - PODSTAWOWE FORMY RYNKU RYNKI KONKURENCYJNE Rynki mają wiele form. Niekiedy są skrajnie sformalizowane np. rynki wielu towarów rolnych, częściej rynki są mniej sformalizowane. Większość  rynków w gospodarce jest bardzo konkurencyjna. Rynek konkurencyjny jest  takim rynkiem, na kt...

Ekonomia - Polityka fiskalna

 • Uniwersytet Warszawski
 • Mgr Regulska
 • Ekonomia
Pobrań: 35
Wyświetleń: 553

EKONOMIA TEMAT 11 - POLITYKA FISKALNA POJĘCIE I FUNKCJE BUDŻETU PAŃSTWA Budżet państwa stanowi najważniejszą część dochodów i wydatków sektora finansów publicznych. Jest to roczny plan dochodów i wydatków instytucji szczebla centralnego (tzn. instytucji rządowych), nazywany też często planem fina...

Rynek - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Mgr Regulska
 • Prawo podatkowe
Pobrań: 14
Wyświetleń: 721

ĆW. EKONOMIA - 27.02.2012 POPYT, PODAŻ I RYNEK POPYT I OKREŚLAJĄCE GO CZYNNIKI POPYT - funkcja przedstawiająca kształtowanie się relacji pomiędzy ceną dobra (towary i usługi), a ilością (liczbą sztuk), jaką konsumenci chcą i mogą nabyć w danym czasie, przy założeniu niezmienności innych elementów...

Wprowadzenie do Makroekonomii

 • Uniwersytet Warszawski
 • Mgr Regulska
 • Ekonomia
Pobrań: 28
Wyświetleń: 686

EKONOMIA TEMAT 6 - WPROWADZENIE DO MAKROEKONOMII POJĘCIE I ZAKRES MAKROEKONOMII MIKROEKONOMIA - dziedzina ekonomii posługująca się wielkościami agregatowymi (zbiorczymi, dotyczącymi całej gospodarki) do badania prawidłowości występujących w gospodarce jako całości. Przedmiotem zainteresowania mak...

Geneza i istota państwa - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Izolda Bokszczanin
 • Nauka o państwie
Pobrań: 294
Wyświetleń: 1001

Nauka o Państwie i Polityce 18.10.11r. Zajęcia 2/3 Geneza i Istota Państwa Państwo -w starożytnej Grecji nazywano "polis". Rzymianie państwa-miasta nazywali "civitas" lub "res publika", gdy cesarstwo zastąpiło republikę to "imperium". W wiekach średnich, gdy...

Autorytaryzm - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Izolda Bokszczanin
 • Nauka o państwie
Pobrań: 406
Wyświetleń: 1029

NAUKA O PAŃSTWIE I POLITYCE NOTATKA DO PUNKTU 7 - 15.11.11r. POJĘCIE AUTORYTARYZMU Termin ten pochodzi od łacińskiego słowa auctoritas, oznaczającego władzę, a także powagę moralną. W państwie autorytarnym organy władzy państwowej uznają się za nadrzędne wobec obywateli, bezwzględnie wymagając ul...

Funkcje państwa

 • Uniwersytet Warszawski
 • Nauka o Państwie i Polityce
 • Dr Izolda Bokszczanin
Pobrań: 833
Wyświetleń: 1323

NAUKA O PAŃSTWIE I POLITYCE NOTATKA DO PUNKTU 8 - 22.11.11r. POJĘCIE FUNKCJI PAŃSTWA Działalność państwa w określonym wymiarze życia społeczeństwa, określa się mianem funkcji państwa. Każde ze współczesnych państw wypełnia funkcję zewnętrzną i wewnętrzną. Funkcja zewnętrza Związana jest z prowad...