Uniwersytet Warszawski - strona 298

Kultura nordycka - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • mgr Jajecznik
Pobrań: 0
Wyświetleń: 609

KULTURA NORDYCKA SZWECJA „Norden" to często używane określenie pięciu północnoeuropejskich państw - Danii, Finlandii, Islandii, Norwegii i Szwecji - wzajemnie ze sobą powiązanych dzięki wykształceniu się pomiędzy nimi szczególnych relacji. Skania - najbardziej na południe wysunięta część ...

Kultura germańska - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • mgr Jajecznik
Pobrań: 21
Wyświetleń: 532

KULTURY GERMAŃSKIE Stosunek Niemców do zjednoczenia przed 1989 r. Ponowne zjednoczenie stanowiło nadrzędny cel polityczny RFN 1961 - budowa muru berlińskiego Erich Honecker (ur. 25 sierpnia 1912 w Neunkirchen, zm. 29 maja 1994 w Santiago de Chile) - niemiecki polityk komunistyczny i I sekretarz ...

Słowianie zachodni - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • mgr Jajecznik
Pobrań: 0
Wyświetleń: 560

Słowianie zachodni - indoeuropejska grupa ludnościowa Europy, zamieszkująca wschodnią i środkową część tego kontynentu. Do Słowian zachodnich zalicza się: Czechów, Kaszubów, Łużyczan, Polaków i Słowaków. W okresie migracji i ekspansji Słowian (VI-VII wiek) ludność ta zachowywała jednośćkulturową i ...

finowie - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • mgr Jajecznik
Pobrań: 14
Wyświetleń: 679

Finowie, których ojczyzną jest Ural, przybyli na wschodnie tereny Półwyspu Skandynawskiego między V a VIII w. Napływ Finów spowodował zepchnięcie na daleką północ rdzennej ludności kraju - Lapończyków. W XII w. obszar Finlandii został ...

Anglosasi i celtowie - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • mgr Jajecznik
Pobrań: 28
Wyświetleń: 665

2. Anglosasi i Celtowie w Wielkiej Brytanii i Irlandii Głównym językiem jest angielski, choć w użyciu są także walijski, irlandzki i języki szkockie. Imigranci posługują się także swoimi językami, np. pendżabskim, bengalskim, czy urdu struktura językowa Wielkiej Brytanii (liczebność, rozmieszczeni...

Bretończycy - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • mgr Jajecznik
Pobrań: 35
Wyświetleń: 910

BRETOŃCZYCY - KULTURA MNIEJSZOŚCIOWA WE FRANCJI Pierwsze reformy decentralizacyjne - lata 80. XX w. Dość ograniczona autonomia regionu. 4,1 mln osób Obszar niejednolity językowo - (wschód) Górna Bretania: języki romańskie, czyli francuski i gallo; Dolno Bretania aż do połowy XX w. w dużej części...

Społeczeństwa i Kultury Europy - skrypt

 • Uniwersytet Warszawski
 • mgr Jajecznik
Pobrań: 252
Wyświetleń: 2457

Społeczeństwa i kultury Europy Katedra Europeistyki WDiNP UW Dzienne i Wieczorowe Studium Europeistyki, studia I-go stopnia, I rok, rok akad. 2011/2012 Zajęcia prowadzą: wykłady: prof. dr hab. Franciszek Gołembski ćwiczenia: mgr Konrad Jajecznik, dyŜur: środa 1645–1815, ul. Nowy Świat 67, pok....

Społeczeństwa i kultury europy - Włochy - materiały do referatu

 • Uniwersytet Warszawski
 • mgr Jajecznik
 • Społeczeństwa i kultury Europy
Pobrań: 56
Wyświetleń: 903

Zjednoczenie Włoch (wł. il Risorgimento) - proces jednoczenia państw Półwyspu Apenińskiego pod władzą Królestwa Sardynii, zapoczątkowany w 1859 roku i stanowiący kilkunastoletni okres w historii Italii. Wydarzenia poprzedzające Po okre...

Bezrobocie - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Mgr Regulska
 • Ekonomia
Pobrań: 77
Wyświetleń: 903

EKONOMIA TEMAT 9 - BEZROBOCIE POJĘCIE I TYPY BEZROBOCIA BEZROBOCIE - jest zjawiskiem społecznym polegającym na tym, że część ludzi zdolnych do pracy i deklarujących chęć jej podjęcia nie znajduje faktycznego zatrudnienia z różnych powodów. Pod pojęciem bezrobotnego można rozumieć osobę niezatrudn...

Cykl koniunkturalny i inflacja - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Mgr Regulska
 • Ekonomia
Pobrań: 21
Wyświetleń: 553

EKONOMIA TEMAT 8 - CYKL KONIUNKTURALNY I INFLACJA POJĘCIE CYKLU KONIUNKTURALNEGO Cykl koniunkturalny oznacza występujące naprzemian okresy przyspieszenia i spowolnienia tempa wzrostu gospodarczego. Wahania takie są typowe dla gospodarek rynkowych i w praktyce nie daje się im zapobiec. Celem polit...