Uniwersytet Warszawski - strona 301

definicje polityki - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. Sulowski
 • Nauka o państwie
Pobrań: 105
Wyświetleń: 980

definicje polityki, polityka a etyka, cechy polityka wg. M. Webera, polityka a administracja Etyka odpowiedzialności w ujęciu politycznym wg Maxa Webera: - każdy polityk powinien kierować się odpowiedzialnością, a nie przekonaniami. - cenić trzeba wyżej skutki niż wartości czy cele - podejmować dec...

formy rządów - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. Sulowski
 • Wykłady monograficzne
Pobrań: 147
Wyświetleń: 959

Forma rządów-w jaki sposób zorganizowany jest aparat państwowy, jaki jest zakres zadań i kompetencji jego poszczególnych składników (organów państwa) oraz zasady na jakich te organy są ze sobą powiązane - podstawą typologii form rządów może być to jak jest wyłaniania i kim jest głowa państwa - mon...

Klasyfikacja państw - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. Sulowski
 • Wykłady monograficzne
Pobrań: 273
Wyświetleń: 672

Klasyfikacja państw: a) ze względu na ustrój terytorialny - państwa unitarne (jednolite) - państwa związkowe (federacje) w Europie państwa unitarne to m in. Francja, Holandia, Szwecja, Finlandia,Węgry, Litwa, Łotwa, Estonia, Polska itd. Pań...

reżimy polityczne - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. Sulowski
 • Wykłady monograficzne
Pobrań: 49
Wyświetleń: 784

Reżim polityczny-kolejne kryterium klasyfikacyjne państw - można powiedzieć, że reżim polityczny oddaje sedno ustroju politycznego REŻIM POLITYCZNY- faktyczny styl rządzenia, a więc ogół metod i technik którymi posługują się sprawujący wła...

Rewolucje - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. Sulowski
 • Wykłady monograficzne
Pobrań: 56
Wyświetleń: 847

S. Huntington -podkreśla następstwa rewolucji - rezultatem jest wymiana jednej grupy sprawującej władzę na inną REWOLUCJA -gwałtowna przemiana w społeczeństwie -rewolucje społeczne - proces społeczny - przejście od jednej formy społecznej do drugiej -rewolucje polityczne - proces polityczny - wa...

system polityczny - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. Sulowski
 • Wykłady monograficzne
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1050

system polityczny - pojęcie, model wg. D. Eastona (inputs, outputs, elementy systemu) System polityczny eg Eastona - ogół organów państwowych, partii politycznych oraz organizacji i grup społecznych (formalnych i nieformalnych), uczestniczących w działaniach politycznych w ramach danego państwa ora...

władza - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. Sulowski
 • Wykłady monograficzne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 588

Władza - jest możliwością narzucenia czyjejś woli na zachowanie innych osób. W najszerszym ujęciu jest zdolnością osiągnięcia pożądanego rezultatu. Zdolność wpływania na innych wbrew ich własnej woli. Władza publiczna - sformalizowana grupa społeczna posługująca się przymusem w realizacji określony...

Zamach stanu, transformacja - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. Sulowski
 • Wykłady monograficzne
Pobrań: 35
Wyświetleń: 476

ZAMACH STANU- niespodziewane, często z użyciem siły (zbrojny zamach stanu), przejęcie władzy politycznej w państwie przez jednostkę lub grupę osób, wbrew obowiązującemu prawu. Jest pogwałceniem normalnego toku życia politycznego i porządku instytucjonalnego. Oznacza pozakonstytucyjną i pozaprawną d...

Pojęcie państwa - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Izolda Bokszczanin
 • Nauka o państwie i prawie
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1008

NAUKA O PAŃTWIE I POLITYCE PUNKT 4 - 25.10.11r. POJĘCIE PAŃSTWA Nazwa państwa, ma jednolite znaczenie. Np. w starożytności, nazwa państwa u różnych ludów wskazywała na ewolucję tej instytucji, a także poglądów na jej istotę. W Grecji, państwo miało nazwę POLIS (państwo-miasto). Jednakże, gdy Grec...