Uniwersytet Warszawski - strona 290

Wykład - Migracje

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Marian Edward Haliżak
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Pobrań: 231
Wyświetleń: 959

Międzynarodowy przepływ siły roboczej MIGRACJA: zmiana miejsca pobytu mieszkańców kraju lub regionu spowodowana czynnikami natury politycznej, ekonomicznej, ekologicznej, narodowościowej, religijnej i społecznej. Migracje wewnętrzne i zewnętrzne. Definicja przyjęta przez ONZ: międzynarodowa migra...

Wykład - struktura organizacyjna

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Marian Edward Haliżak
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Pobrań: 21
Wyświetleń: 511

Struktura organizacyjna: Cechy: ( patrz prezentacja) Scentralizowana Wysmukła Łatwa koordynacja na poziomie poszczególnych szczebli Elastyczność Pracy (Występowanie pewnych rezerw kierowniczych, co zwiększa elastyczność ustalania niektórych zadań kierowniczych i terminów ich realizacji) Organi...

Wykład - 3 fala demokratyzacji

 • Uniwersytet Warszawski
 • mgr Otto
 • Nauka o państwie
Pobrań: 546
Wyświetleń: 1848

Referat S. Huntington „Trzecia fala demokratyzacji” III-cia fala demokratyzacji- 1974- Fala demokratyzacji- grupa przemian z niedemokratycznych do demokratycznych systemów politycznych, które nastąpiły w określonym czasie i były liczniejsze od przemian w kierunku przeciwnym. Fala demokratyzacji ob...

Wykład - cechy przymiotne państwa

 • Uniwersytet Warszawski
 • mgr Otto
 • Nauka o państwie
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1890

CECHY PRZYMIOTNE PAŃSTWA Suwerenność Jest to niezależność władzy państwowej od wszelkiej władzy w stosunkach z innymi państwami i organizacjami międzynarodowymi oraz od wszelkiej władzy wewnątrz państwa. (F.Ryszka) Władza suwerenna obejmuje wszystkich obywateli i ma zdolność regulowania wszelkich...

Materialistyczne koncepcje pochodzenia państwa - wykład

 • Uniwersytet Warszawski
 • mgr Otto
 • Nauka o państwie
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1036

Suplement do skryptu. Nie gwarantuję w żadnym stopniu prawdziwości żadnej z odpowiedzi, ale biorąc pod uwagę, że jestem jednak dość średnim studentem nikt chyba tego nie zakładał. W każdym razie miłej nauki i powodzenia na egzaminie. Źródła: Winczorek, Zieliński, net, notatki z zajęc. © Copyright b...

Wykład - Forma i typ państwa

 • Uniwersytet Warszawski
 • mgr Otto
 • Nauka o państwie
Pobrań: 322
Wyświetleń: 826

Forma i typ państwa: Pojęcie formy państwa. Forma państwa jest to całokształt sposobów i metod sprawowania władzy przez grupy społeczne, do których należy władza państwowa. (A.Łopatka) Na formę państwa składają się: forma rządów reżim polityczny ustrój terytorialny Forma rządów: modele i przy...

Wykład - Fukuyama

 • Uniwersytet Warszawski
 • mgr Otto
 • Nauka o państwie
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1099

Paulina Warsza Koniec Historii ? Tryumf czy kryzys demokracji? Postępujący rozwój cywilizacji, wykształcenie się społeczeństwa postindustrialnego, a także nowy pozimnowojenny ład obnażyły nieprzystawalność znanych teorii ekonomicznych, społecznych, a zwłaszcza politycznych do rzeczywistości schyłku...

Wykład - funkcje nauki o polityce

 • Uniwersytet Warszawski
 • mgr Otto
 • Nauka o państwie
Pobrań: 147
Wyświetleń: 777

FUNKCJE NAUKI O POLITYCE Funkcja opisowa (deskryptywna, faktograficzna) - opisuje zjawiska polityczne, porządkuje zagadnienia, wymaga pewnej koncepcji i wyłapania szczegółów, ale zazwyczaj ukazuje ogólny san rzeczywistości politycznej Funkcja wyjaśniająca - daje odpowiedzi na pytania: dlaczego dan...

Wykład - istota państwa według niektórych myślicieli

 • Uniwersytet Warszawski
 • mgr Otto
 • Nauka o państwie
Pobrań: 154
Wyświetleń: 588

ISTOTA PAŃSTWA WEDŁUG NIEKTÓRYCH MYŚLICIELI Arystoteles Według niego państwo jest wspólnotą dążącą do osiągnięcia dobra wspólnego. Podkreśla, że państwo jest wspólnotą najwyższą i wszechobejmującą w społeczeństwie, a pozostałe jej nie dorównują. Osiągnięcie przez państwo dobra będzie korzyścią dla...

Wykład - nauki polityczne w Polsce do 1945 roku

 • Uniwersytet Warszawski
 • mgr Otto
 • Nauka o państwie
Pobrań: 14
Wyświetleń: 406

NAUKI POLITYCZNE W POLSCE DO 1945 Genezy tych nauk należy szukać u schyłku średniowiecza. Dominowały wówczas dzieła Arystotelesa. Pierwsze opracowania dotyczące tej dziedziny wyszły spod pióra Pawła Włodkowica, Jana Ostroroga i Andrzeja Fr...