Wykład - 3 fala demokratyzacji

Nasza ocena:

3
Pobrań: 2989
Wyświetleń: 5376
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład  - 3 fala demokratyzacji - strona 1 Wykład  - 3 fala demokratyzacji - strona 2 Wykład  - 3 fala demokratyzacji - strona 3

Fragment notatki:

Referat S. Huntington „Trzecia fala demokratyzacji”
III-cia fala demokratyzacji- 1974-
Fala demokratyzacji- grupa przemian z niedemokratycznych do demokratycznych systemów politycznych, które nastąpiły w określonym czasie i były liczniejsze od przemian w kierunku przeciwnym. Fala demokratyzacji obejmuje również liberalizację i częściową demokratyzację w państwach, które nie stały się w pełni demokratyczne.
Po każdej z fal nastąpiły fale odwrotne (powrót do autokracji)
Demokratyzacja powstaje w cyklu: „2 kroki naprzód, 1 w tył”
Demokratyzacja wiąże się z końcem reżimu autorytarnego, ustanowieniem systemu demokratycznego i jego konsolidacją.
S. Huntington dzieli fale demokratyzacji wg następującego sposobu:
I długa fala demokratyzacji 1828-1926
I fala odwrotu do demokratyzacji 1922-1942
II krótka fala demokratyzacji 1943-1962
II fala odwrotu do demokratyzacji 1958-1975
III fala demokratyzacji 1974-
I fala demokratyzacji (1828-1926)
Powstały dzięki niej 33 państwa demokratyczne
Korzenie I fali demokratyzacji to rewolucja amerykańska i francuska
Pierwszą oznaką demokratyzacji było podpisanie Fundamental Orders of Connecticut w 1638 r.- pierwsza pisana konstytucja na świecie
Pierwszym krajem demokratycznym w 1828 USA
Warunkami uznania państwa za demokratyczne w XIX wieku wg J. Sunshine'a były:
Ponad 50% dorosłych mężczyzn ma prawo głosowania
Władza wykonawcza ma poparcie włądzy ustawodawczej lub jest wybierana w okresowych wyborach powszechnych
W I-szej fali demokratyzacji brały udział: USA, Wlk. Brytania, dominia brytyjskie, Szwajcaria, Francja, Włochy, Argentyna, Brazylia
Najważniejsze przyczyny powstania I fali demokratyzacji:
Rozwój ekonomiczny i społeczny
Gospodarcze i społeczne środowisko krajów osadnictwa brytyjskiego
Zwycięstwo aliantów zachodnich w I-szej wojnie światowej
Rozpad głównych imperiów kontynentalnych w Europie po I-szej wojnie światowej
I fala odwrotu od demokratyzacji (1922-1942)
Początkiem marsz Mussoliniego na Rzym w 1922
Wywołał ją wzrost wpływów ideologii komunistycznych, militarystycznych i faszystowskich
Brały w niej udział: Włochy, Hiszpania, III Rzesza, Portugalia, Polska, Litwa, Łotwa, Bułgaria
Pozostało wtedy jedynie 11 państw demokratycznych
II fala demokratyzacji (1943-1962)
W momencie szczytowym było aż 51 państw demokratycznych
Zapoczątkowana przez okupację Niemiec Zach., Włoch, Japonii, Austrii przez aliantów zachodnich- „narzucenie” demokracji w tych państwach


(…)


-------x2-------x3 A1------x1-----x4-----x5
Powszechnie uznawane panaceum- podobne metody są stosowane dla rozwiązywania różnych sytuacji
A1-z-x1
A2-z-x2
A3-z-x3
Główne wzory dochodzenia państw do III-ciej fali demokratyzacji:
Wzór cykliczny ,np. Am. Łacińska, a-d-a-d-a-d
Wzór II-giej próby, np. RFN, Włochy, Austria, Japonia A-d-a-D
Demokracja przerwana ,np. Indie, Chile A-D-a-D
Bezpośrenie przejście, np. Bułgaria, Rumunia A-D
Wzór dekolonizacyjny, np. Papua-Nowa Gwinea , Dominika, Belize D/a-D
Czynniki niszczące autokrację:
Problemy z legitymizacją władzy
Rozwój ekonomiczny przyczyniający się do kryzysu autorytaryzmu
Zmiana polityki poszczególnych Kościołów względem poszczególnych państw o ustroju autokratycznym
Nowi aktorzy zewnętrzni (WE, USA, ZSRR)
Efekt lawiny
Indywidualne motywacje, talenty…
… afrykańskich
„biurokratyczny autorytaryzm” w Am. Łacińskiej
III fala demokratyzacji (1974->
25 kwietnia 1974 -zamach stanu w Portugalii (ruch Movimento das Forcas Armadas)
Od 1975 Portugalia państwem demokratycznym
1973/4 Brazylia staje się demokracją
1975-Hiszpania
W III-ciej fali uczestniczyły: Portugalia, Brazylia, Hiszpania, Grecja, Węgry, Polska, Litwa, Łotwa, Indie, Korea, p. Am. Łacińskiej
Wyjaśnienie…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz