Wykład - struktura organizacyjna

Nasza ocena:

3
Pobrań: 28
Wyświetleń: 511
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - struktura organizacyjna - strona 1 Wykład - struktura organizacyjna - strona 2 Wykład - struktura organizacyjna - strona 3

Fragment notatki:

Struktura organizacyjna:
Cechy: ( patrz prezentacja)
Scentralizowana
Wysmukła
Łatwa koordynacja na poziomie poszczególnych szczebli
Elastyczność Pracy (Występowanie pewnych rezerw kierowniczych, co zwiększa elastyczność ustalania niektórych zadań kierowniczych i terminów ich realizacji)
Organizację wewnętrzną Teatru określa regulamin organizacyjny nadany przez Dyrektora teatru po zasięgnięciu opinii Prezydenta m.st. Warszawy oraz działających w Teatrze organizacji związkowych i stowarzyszeń twórców.
Dyrektor Teatru zarządza teatrem i reprezentuje go na zewnątrz.
W trybie określonym ustawą Dyrektora powołuje i odwołuje Prezydent m.st. Warszawy albo powierza zarządzanie Teatrem osobie fizycznej lub prawnej na podstawie umowy o zarządaniu (kontrakt menadżerski).
Dyrektor kieruje Teatrem przy pomocy zastępców. Zastępców dyrektora powołuje Dyrektor, po zasięgnięciu opinii Prezydenta m.st. Warszawy.
Dyrektorowi podlegają bezpośrednio: (m.in.)
zastępcy dyrektora
głowny księgowy( który jest zarazem szefem dzialu finansowo księgowego)
sekretariat
głowny specjalista ds. kadr
Struktura teatru dzieli się na działy ( łacznie 5): (patrz schemat w ppt.) Na czele każdego działu stoi kierownik, a w przypadku działu finansowo- księgowego - głowny księgowy , (który jest zarazem bezpośrednio podlegly dyrektorowi i jest jedna z 3 najwazniejszych osob w strukturze teatru obok dyrektora i jego zastępcy). Kierownikom poszczególnych działow podlegaja kierownicy niższego szczebla- bardziej wyspecjalizowani (, np. kierownik sceny, widowni, specjalista do spraw osobowych i płac itd.) którzy kieruja poszczególnymi zadaniami i koordynuja pracownikow najniższego szczebla - obsługe techniczna.
Zalaczam tutaj jeszcze wady i zalety struktury wysmuklej( może się przydac):
Zaletami struktur smukłych są:
• Łatwiejsza koordynacja współdziałania niewielu pracowników w ramach jednej
komórki.
• Występowanie pewnych rezerw kierowniczych, co zwiększa elastyczność ustalania
niektórych zadań kierowniczych i terminów ich realizacji.
• Większe możliwości wykorzystania awansów pionowych jako elementy motywacji.
• Łatwiejsza koordynacja pozioma na poszczególnych szczeblach zarządzania.
Do wad struktur smukłych zalicza się:
• Długi przepływ informacji od najwyższych do najniższych szczebli organizacji
i odwrotnie,
• Większe zniekształcenia przekazywanych informacji w kierunku pionowym.


(…)

….
• Sprzyja nadmiernej centralizacji decyzji. • Duże prawdopodobieństwo pojawienia się błędów w procesach informacyjnodecyzyjnych, wynikających m.in. ze zniekształcenia i opóźnienia informacji,
ANALIZA PEST
P - otoczenie polityczno-prawne: statut tetru publicznego,zaleznosc od wladz miasta,wladze tatru powolywane przez prezydenta Warszawy, stabilny sytuacja w kraju, dostep do dotacji panstwowych E…
… pomimo ich dlugiego okresu wystawiania, i rezerwacja na kilka miesięcy przed premierami). Teart umiejętnie przyciąga sponsorow przez co stara sobie Radzic z duzo bogatsza konkurencja ze strony teatrow prywatnych.
Spektakle Teatru Roma sa przeprowadzane z wielkim rozmachem, co zawdzięczamy zainwestowaniu w zaawansowane technologie( np.ladowanie helikoptera w miss Sajgon, spadajacy żyrandol w upiorze w operze…
… Teatr jest własnością miasta, i jest w duzej mierze od niego zalezny. Miasto finansuje utrzymanie budynku przy nowogrodzkiej. Dyrektor teatru jest powolowyany przez prezydenta wawy, a także większość decyzji organizacyjnych podejmowanych przez wladze teatru musi być konsultowana z władzami miasta.
Teatr otrzymuje dotacje panstwowa, ( m.in na spektakl koty) bo nie jest drogi w utrzymaniu, nie ma stalej…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz