Materialistyczne koncepcje pochodzenia państwa - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1043
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Materialistyczne koncepcje pochodzenia państwa - wykład - strona 1 Materialistyczne koncepcje pochodzenia państwa - wykład - strona 2 Materialistyczne koncepcje pochodzenia państwa - wykład - strona 3

Fragment notatki:

Suplement do skryptu. Nie gwarantuję w żadnym stopniu prawdziwości żadnej z odpowiedzi, ale biorąc pod uwagę, że jestem jednak dość średnim studentem nikt chyba tego nie zakładał. W każdym razie miłej nauki i powodzenia na egzaminie. Źródła: Winczorek, Zieliński, net, notatki z zajęc.
© Copyright by Angie, Warszawa 2008 7. Materialistyczne koncepcje pochodzenia państwa, chyba o komuchów chodzi
Engels: państwo istnieje po to by bronić podziału na posiadających i nieposiadających, rządzących i rządzonych. Państwo produktem społeczeństwa, które samo nie potrafi ujarzmić przeciwstawieństw - klas o sprzecznych interesach ekonomicznych. Państwo tłumi konflikty
Lenin pisał: „Państwo jest produktem i przejawem nieprzejednanych przeciwieństw klasowych. Państwo powstaje tam, wtedy i o tyle, gdzie, kiedy i o ile przeciwieństwa klasowe nie mogą być pogodzone. I odwrotnie: istnienie państwa jest dowodem, że przeciwieństwa klasowe są nie do pogodzenia”.
Nie ma nierówności, nie ma klas, nie ma państwa. Idealne społeczeństwo komunistyczne nie potrzebuje państwa, a i państwo nie będzie miało kogo uciskać.
12. Hegel: filozofia państwa i dziejów
Hegel widział w państwie najwyższy szczebel rozwoju społecznego. Naród zorganizowany w państwo był dlań największą potęgą, "ideą boską na ziemi", "urzeczywistnieniem idei moralnej". Dzieje państwa rozumiał jako stopniowe kształtowanie się "ducha świata" w czynach, losach narodów, losach państw, jako jednolity i konieczny rozwój idei.
Instytucja państwa jest urzeczywistnieniem wolności, pozbawionym popędów indywiduum, dla którego wolność staje się charakterem i duchową świadomością. Świadomość ducha narodowego budzi się w państwie tak, jak budzi się ona w bohaterze, Hegel pisze, że „podobnie jak bohaterem, osobistością historyczną jest silny człowiek, którego osobiste cele odpowiadają duchowi epoki, taki i naród-państwo jest narodem historycznym tylko wtedy, jeżeli jego postępowanie realizuje kierunek ducha światowego w danym momencie dziejów".
Umowa społeczna, to wiadomo. Patrzcie Locke, Hobbes i Rousseau.
Czyli ni chuja nie wiem, o co Heglowi chodzi.
14. Pojęcie państwa w ekonomii
Nie mam pojęcia o co mu chodzi, ale zakładam, że o to, że państwo może być postrzegane jako podmiot gospodarczy. Jest to podmiot sfery regulacji. A w sferze regulacji zalicza się do podmiotów o charakterze władczym. Państwo jest podmiotem sfery regulacji, ale poprzez swoje działanie wpływa także na podmioty sfery realnej. Państwo tworzy instytucje i jest właścicielem przedsiębiorstw państwowych, jest to określone przez zakres własności publicznej.
21. Problem z pojęciem `typy państwa'
Ogólny zarys problemu w starym skrypcie. Dla uzupełnienia.

(…)

… tu napisać? Że populizm to zagrożenie dla demokracji? No wiec jest zagrożeniem.
67. Interwencjonizm państwowy
Polityka aktywnego oddziaływania państwa na przebieg procesów gospodarczych. Przeciwieństwo liberalizmu gospodarczego. Zwolennicy interwencjonizmu wskazują na trzy główne jego cele: ograniczenie bezrobocia do poziomu uznanego za niezbędny, a nawet korzystny dla gospodarki, pobudzenie popytu…
… terytorialnego
Formy rządów
Reżimu politycznego
22. Państwo charyzmatyczne
Pewnie chodzi o to samo, o co w panowaniu charyzmatycznym (patrz legitymizacja władzy wg Webera)
Władza państwowa opiera o charyzmę (cecha osobowości sprawiająca, że jednostka jest traktowana jak wyposażona w nadnaturalne, nadludzkie lub przynajmniej szczególne władze i własności, dzięki którym uważana jest za przywódcę). Z reguły…
… państwa
Ograniczenie suwerenności
Powiązania ekonomiczne mogą prowadzić do spektakularnych kryzysów, w konsekwencji do pogrążenia się państw w biedzie i chaosie
Wzrastająca zależność państw peryferyjnych i półperyferyjnych od centrum
Problemy migracyjne
51. Kultura polityczna
Całokształt indywidualnych postaw politycznych członków danego społeczeństwa. Postawy te są wyrazem uznawanych wartości, odnoszących się przede wszystkim do systemu władzy państwowej. Od kultury politycznej danego społeczeństwa zależy stopień i charakter jego zaangażowania w politykę, gdyż to właśnie kultura polityczna reguluje stosunki między rządzącymi a rządzonymi. Typy kultury politycznej (zaściankowy, poddańczy, uczestniczący) są opisane w starym skrypcie.
53. Władza polityczna
Wszelka zorganizowana władza w oparciu…
… i organizacji uczestniczących w działaniach politycznych związanych z przezwyciężaniem sprzeczności i uzgadnianiem zachowań współzależnych społeczności lokalnych, państwowych i międzynarodowych.
Pierwszy tego pojęcia użył David Easton, przedstawiciel podejścia systemowo-funkcjonalnego. Inne podejścia to koncepcje strukturalno-instytucjonalna i instytucjonalno-normatywna. Ale na moich zajęciach wspominano…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz