Uniwersytet Warszawski - strona 289

Wykład - transfer wiedzy technicznej

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Marian Edward Haliżak
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Pobrań: 63
Wyświetleń: 686

TEMAT 5 Grupa IV Międzynarodowy transfer wiedzy technicznej WIEDZA TECHNICZNA- wiedza o tym, jak efektywnie stosować określone środki dla osiągnięcia pewnych celów. Na podstawie tej wiedzy można wywołać zmiany w środowisku materialnym lub społecznym. PODZIAŁ WIEDZY TECHNICZNEJ: -szczegółowa(dot...

Wykład - deutopizacja stosunków międzynarodowych

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. Zięba
 • Międzynarodowe Stosunki Polityczne
Pobrań: 35
Wyświetleń: 651

deutopizacja SM  etapy integracji gospodarczej   definicje: sporu, konfliktu zbrojnego, debellizacja, bellizm, polemologia, rokowania, nogocjacje  kiedy KNZ przewiduje mozliwość użycia siły?  definicja moratorium wojennego  protokół ...

Wykład - Narody Zjednoczone wobec wyzwań i zagrożeń XXI wieku

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. Zięba
 • Międzynarodowe Stosunki Polityczne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 770

NARODY ZJEDNOCZONE WOBEC WYZWAÑ I ZAGRO¯EÑ XXI WIEKU… STUDIA 19 Stosunki Miêdzynarodowe – International Relations Nr 3–4 (t. 30)/2004 ISSN 0209-0961 JANUSZ SYMONIDES NARODY ZJEDNOCZONE WOBEC WYZWAÑ I ZAGRO¯EÑ XXI WIEKU. MIÊDZY KONIECZN...

Wykład - Reforma ONZ

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. Zięba
 • Międzynarodowe Stosunki Polityczne
Pobrań: 42
Wyświetleń: 567

Reforma ONZ W Dokumencie Końcowym Szczytu 2005 roku, przywódcy państw i rządów zwrócili się do mnie, jako Sekretarza Generalnego ONZ, z żądaniem dokonania zmian w Sekretariacie i przeprowadzenia reformy zarządzania. (...) Istotnie, z pomocą państw członkowskich znaczące zmiany już zostały wprowadz...

Wykład - korzyści z handlu międzynarodowego

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Marian Edward Haliżak
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Pobrań: 56
Wyświetleń: 469

MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE Wykład: Korzyści z handlu międzynarodowego punktu widzenia dochodu narodowego Wymiana międzynarodowa zwiększa dochód narodowy, tzn. określa jego strukturę w sensie podziału na inwestycje i konsumpcje. Dzięki wymianie proporcje między nimi się zmieniają. Eksport ...

Wykład - korzyści z wymiany handlowej

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Marian Edward Haliżak
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Pobrań: 70
Wyświetleń: 644

MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE Korzyści z wymiany handlowej 3 interpretacje/ujęcia korzyści z międzynarodowej wymiany handlowej: Bilansowe korzyści z wymiany- gdy dany kraj uzyskuje nadwyżkę w wymianie międzynarodowej (nadwyżka w handlu zagranicznym: eksport-import towarów); dodatni

Wykład - międzynarodowy przepływ kapitału

 • Uniwersytet Warszawski
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze
 • Prof. Haliżak
Pobrań: 378
Wyświetleń: 714

Międzynarodowy przepływ kapitału Kapitał -wszelkiego rodzaju wartości które przynoszą dodatkowy zysk: Rzeczowy Finansowy - depozyty Zasoby siły roboczej - kapitał ludzki Dlaczego jest przepływ kapitału? Najważniejszy m...

Wykład - podmiotowy zakres MSG

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Marian Edward Haliżak
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1239

MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE podmiotowy zakres MSG CD PRZEDMIOTOWY ZAKRES MSG W bilansie wyróżniamy 3 rodzaje transakcji (dziedziny MSG): Handel zagraniczny: eksport i import towarów. Dawniej wymiana międzynarodowa była tożsama z wymianą towarową (handlem zagranicznym). Niekiedy handel za...

Wykład - międzynarodowy transfer technologii

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Marian Edward Haliżak
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Pobrań: 35
Wyświetleń: 679

Międzynarodowy transfer Technologii Technologia Jeden z czynników produkcji Obejmuje: technologie produkcyjne (produkty, procesy produkcyjne) organizację działalności produkcyjnej wiedzę tkwiącą w ludziach (umiejętności menadżerskie, badawcze, marketingowe) aktywa nieuchwytne (licencje, paten...

Wykład - akumulacja kapitału w Chinach

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Marian Edward Haliżak
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Pobrań: 14
Wyświetleń: 413

Od kilkunastu lat zauważa się znaczny wzrost pozycji Chin, również na rynkach finansowych i walutowych. Szczególne powiązania jakie łączą to państwo z mocarstwem globalnym jakim niewątpliwie są Stany Zjednoczone zyskało nawet miano Chimeryki. Powodem ku temu jest z pewnością uzależnienie obu państw ...