Uniwersytet Warszawski - strona 291

Wykład - ogólny pogląd na państwo

 • Uniwersytet Warszawski
 • mgr Otto
 • Nauka o państwie
Pobrań: 28
Wyświetleń: 560

OGÓLNY POGLĄD NA PAŃSTWO Państwo jest wspólnotą polityczną Państwo to zespolenie ludzi na określonym terytorium i pod wodzą władzy publicznej. Wspólnota ta działa na podstawie stanowionych aktów prawnych , które określają role państwa, funkcje państwa, strukturę i organizację państwa oraz układ st...

Wykład - państwo narodowe w obliczu globalizacji i integracji

 • Uniwersytet Warszawski
 • mgr Otto
 • Nauka o państwie
Pobrań: 84
Wyświetleń: 819

Państwo narodowe w obliczu globalizacji i integracji. Kondycja państwa narodowego: Utrata prestiżu przez państwo narodowe w II połowie XX wieku „kluczowe przemiany” - koniec wieku XX Sulowski: państwo narodowe to w pełni już ukształtowana organizacja społeczeństwa globalnego, z podziałem na wład...

Wykład - Pochodzenie państwa

 • Uniwersytet Warszawski
 • mgr Otto
 • Nauka o państwie
Pobrań: 196
Wyświetleń: 896

Pochodzenie państwa Myśl polityczna na przestrzeni wieków 1. Termin państwo Próbując określić, czym charakteryzowała się myśl polityczna na przestrzeni wieków, trzeba na początku spróbować określić czym tak naprawdę jest „państwo”. Termin ten nigdy nie był i nadal nie jest rozumiany jednoznacznie....

Wykład - podziały społeczne a partie polityczne

 • Uniwersytet Warszawski
 • mgr Otto
 • Nauka o państwie
Pobrań: 35
Wyświetleń: 511

PODZIAŁY SPOŁECZNE A PARTIE POLITYCZNE Termin „partia”, wywodzący się od łacińskiego słowa pars, partis oznaczającego „część”, zawiera już w samej swojej nazwie podział. W szerszym kontekście bowiem system partyjny jest odzwierciedleniem p...

Wykład - pojęcie państwa

 • Uniwersytet Warszawski
 • mgr Otto
 • Nauka o państwie
Pobrań: 91
Wyświetleń: 623

POJĘCIE PAŃSTWA Starożytni nazywali państwo mianem polis, co oznaczało greckie miasto i było przystosowane o ówczesnych realiów. Gdy chciano mówić o państwie w szerszym aspekcie używano słowa wspólnota na określenia ogółu obywateli. U Rzymian państwo rozszerza się na ogromne obszary. Gmina obywate...

Wykład - znaczenie polityki

 • Uniwersytet Warszawski
 • mgr Otto
 • Nauka o państwie
Pobrań: 35
Wyświetleń: 546

POLITYKA Polityka - znaczenie słownikowe: sztuka rządzenia państwem, utrzymywanie i rozwijanie stosunków z innymi państwami nauka wiadomości dotyczących takiej polityki zasada, system, taktyka - plan postępowania osób rządzących w kraju Polityka - znaczenie naukowe: A.W. Jabłoński - 5 tendencj...

Wykład - Przedmiot i funkcje nauki o polityce

 • Uniwersytet Warszawski
 • mgr Otto
 • Nauka o państwie
Pobrań: 476
Wyświetleń: 1218

Przedmiot i funkcje nauki o polityce. polityka - zespół działań podjętych przez ośrodek decyzyjny, zmierzających do osiągnięcia zamierzonych celów za pomocą odpowiednio dobranych środków. PRZEDMIOT NAUKI O POLITYCE nauka - szczególny rodzaj aktywności ludzkiej, której przedmiotem stało się poznan...

Wykład - Reżim polityczny

 • Uniwersytet Warszawski
 • mgr Otto
 • Nauka o państwie
Pobrań: 91
Wyświetleń: 581

Reżimem politycznym przyjęło się nazywać ogół metod, jakimi posługuje się władza państwowa w stosunkach z ludnością, a także zasady jakimi się ona kieruje w tych stosunkach. (M.Duverger) Definicja demokracji. Demokracja według starożytnych. Tradycje demokratyczne. Charakterystyka reżimu demokrat...

Wykład - składniki konstytutywne państwa

 • Uniwersytet Warszawski
 • mgr Otto
 • Nauka o państwie
Pobrań: 63
Wyświetleń: 588

SKŁADNIKI KONSTYTUTYWNE PAŃSTWA Ludność Stanowi ogól osób fizycznych zamieszkujących terytorium określonego państwa i podlegających jego jurysdykcji. bezpaństwowcy - apatrydzi obywatelstwo - trwały węzeł prawny łączący osobę fizyczną z określony...

Zagadnienia na egzamin

 • Uniwersytet Warszawski
 • Nauka o państwie
Pobrań: 98
Wyświetleń: 700

LISTA ZAGADNIEŃ NA EGZAMIN Z NAUKI O PAŃSTWIE Funkcje nauki o polityce Konfliktowe koncepcje pochodzenia państwa Integracyjne koncepcje pochodzenia państwa Ewolucja genezy państwa w myśli politycznej Państwo w koncepcji Arystotelesa i Platona Przymusowy charakter organizacji państwowej Teryto...